• Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sử dụng người tài - quản lý và dùng người; Tuyển chọn nhân tài - dùng người và quản lý; Nguyên tắc phân công quản lý dùng người; Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người; Tính công bằng trong quản lý, dùng người; Sự tín nhiệm trong quản lý và dùng...

   244 p cdxd2 23/09/2022 15 1

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc thành thực, giữ chữ tín trong quản lý và dùng người; Bồi dưỡng, giáo dục trong quản lý và sử dụng nhân lực; Đề bạt trong quản lý dùng người; Cách thưởng phạt trong việc dùng người và quản người; Nguyên tắc khen ngợi trong...

   226 p cdxd2 23/09/2022 10 1

 • Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Tài liệu "Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khởi động phần mềm Softdesk; Xác định các dữ liệu khảo sát đầu tiên; Quản lý dữ liệu điểm; Thiết kế đường và bãi đỗ xe; Tạo lập các mô hình địa điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   173 p cdxd2 23/09/2022 8 0

 • Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế đường đô thị; Thiết kế đường ngoài đô thị; Các công cụ thủy văn; Thiết kế cống - ống dẫn nước; Thiết kế các công trình điều hòa nước; Thiết kế công việc làm đất cho hồ nước. Mời...

   207 p cdxd2 23/09/2022 6 0

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Tài liệu "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu - ứng dụng chung máy vi tính; Lịch sử phát triển máy tính; Khái quát về lập trình turbo Pascal; Lập trình turbo Pascal thiết kế ổn định nền đường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p cdxd2 23/09/2022 6 0

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình turbo Pascal thiết kế thoát nước; Tính toán lượng thoát nước mưa; Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước đô thị - Chương trình TN 4-2; Một vài vấn đề về phần mềm thoát nước. Mời...

   146 p cdxd2 23/09/2022 7 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  "Giáo trình Vật liệu xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng; Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Các chất kết dính vô cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p cdxd2 23/09/2022 10 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Vật liệu xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bêtông dùng chất kết dính vô cơ; Vữa xây dựng; Gỗ và vật liệu gỗ; Chất kết dính hữu cơ; Bêtông atfan; Thép xây dựng; Vật liệu thủy tinh xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   166 p cdxd2 23/09/2022 7 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp thoát nước; tư liệu cơ bản và quy định thống nhất về thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế cấp thoát nước tiểu khu nhà ở đô thị; thiết kế cấp thoát nước công trình nhà ở cao tầng đô...

   180 p cdxd2 23/09/2022 9 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp nước cứu hỏa; thiết kế cấp thoát nước công trình chuyên dụng; tổng hợp công trình tuyến ống; tổng hợp vật liệu ống và tổ hợp thiết kế phụ kiện ống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p cdxd2 23/09/2022 8 0

 • Ebook Design outdoor furniture: Part 1

  Ebook Design outdoor furniture: Part 1

  Part 1 of the document Design outdoor furniture present the content: round picnic table and furniture; sunlover’s chaise lounge; knock down planter; contoured porch swing; backyard cart; outdoor display shelves; scissors chair and table; sling hammock; garden bench. Please refer to ebook for details of the content.

   63 p cdxd2 23/09/2022 12 0

 • Ebook Design outdoor furniture: Part 2

  Ebook Design outdoor furniture: Part 2

  Continued part 1, part 2 of Design outdoor furniture with the contents: childrens picnic table and benches; gardeners kneeling bench; shrub planter; duck board benches and tables; rocking sling chair; tree bench; nesting tables; planter partition; garden table bench; cedar doormat; adirondack chair; avoiding splinters; rust resistant hardware; precautions for pressure treated lumber; outdoor finishes.

   62 p cdxd2 23/09/2022 8 0