• Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền...

   104 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; đường...

   102 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 1

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 1

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 1 có nội dung trình bày về giấy phép làm việc trong xây dựng với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu định nghĩa và mục đích của giấy phép làm việc, có khả năng đánh dấu (ghi chép) giấy phép làm việc trong các tình huống cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   20 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 2

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 2

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 2 có nội dung trình bày về Loto trong xây dựng với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu định nghĩa và mục đích của viện khóa và gắn nhãn, hiểu tầm quan trong của việc khóa/dãn nhãn và quá trình thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   15 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 4

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 4

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu cơ sở của việc cấp cứu ban đầu có mối liên quan trực tiếp đến các tai nạn xảy ra trên công trường; có thể thực hiện hô hấp nhân tạo khi cần và có khả năng xử lý cấp cứu ban đầu cho người bị chảy máy hoặc...

   45 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 3

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 3

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 3 - Bài 3 có nội dung trình bày về việc họp giao ban, giao ca trong công trường với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu mức độ quan trọng của các cuộc họp giao ban/giao ca trên công trường và cách thức tiến hành các cuộc họp đó, sẽ tổ chức cuộc họp giao ban/giao ca có sử dụng hướng dẫn...

   24 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 6

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 6

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 6 có nội dung trình bày về an toàn thi công lắp đặt kết cấu thép và cốt thép trong xây dựng với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong các kết cấu thép và cách phòng chống các tai nạn liên quan đến nó, hiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cốt thép...

   21 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 2

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 2

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu về các tai nạn do ngã từ trên cao, bị vật đổ, bay hoặc rơi vào khi làm việc; học sinh sẽ thiết lập kế hoạch phòng ngừa các tai nạn do ngã từ trên cao, bị các vật sụp đổ, bay hoặc rơi trúng. Mời các bạn cùng tham...

   16 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 7

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 7

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 7 có nội dung trình bày về an toàn với các máy thi công trong xây dựng với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu biết về các loại máy công trình thông dụng, biết các mối nguy hiểm tiềm ẩn và kế hoạch phòng chống các tai nạn khi làm việc với các máy thi công công trình. Mời các bạn...

   29 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 8

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 8

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 8 có nội dung trình bày về an toàn cho môi trường làm việc trong xây dựng với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu các tác hại khác nhau của môi trường như: độ ồn, độ sáng, rung, nhiệt...; hiểu và biết cách cải thiện môi trường làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   28 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 5

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 5

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 5 có nội dung trình bày về an toàn với các công trình tạm thời với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong các công trình tạm thời khi xây dựng như: giàn giáo, lối đi tạm thời...; biết cách lựa chọn và tháo rỡ các công trình tạm thời như: cốp pha,...

   34 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 3

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 3

  Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng và công nghiệp: Module 2 - Bài 3 trình bày nội dung về phòng tránh tai nạn xây dựng trong không gian làm việc hạn chế với mục tiêu nhằm giúp người học hiểu được các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong không gian kín, hiểu kế hoạch phòng tránh tai nạn khi làm việc trong không gian kín. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   26 p cdxd2 25/11/2022 4 0