• Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 trình bày các nội dung chính sau: Kế toán thành phẩm, kế toán vốn bằng tiền, kế toán khoản phải thu - phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán và các khoản đầu tư, báo cáo tài chính

   152 p cdxd2 10/08/2020 23 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề chung về kế toán, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán lao động tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành.

   173 p cdxd2 10/08/2020 22 1

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, chi phí tiêu chuẩn và dự toán SXKD, các quyết định về giá.

   135 p cdxd2 10/08/2020 24 1

 • Hướng dẫn đồ án Nền móng

  Hướng dẫn đồ án Nền móng

  Hướng dẫn đồ án Nền móng trình bày các nội dung chính sau: Nhiệm vụ thực hiện đồ án nền móng, thiết kế móng cọc, thiết kế móng nông, kiểm tra ứng suất tại móng khối quy ước, tính toán và kiểm tra lún,...

   105 p cdxd2 10/08/2020 21 1

 • Giáo trình Hành vi khách hàng

  Giáo trình Hành vi khách hàng

  Giáo trình “Hành vi khách hàng” này được viết nhằm trình bày những vấn đề cơ bản về hành vi khách hàng bao gồm 5 chương như sau: Khái quát về hành vi khách hàng, hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng, quá trình mua của người tiêu dùng, hành vi khách hàng tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng, quá trình mua của khách hàng tổ chức. Mời các...

   128 p cdxd2 10/08/2020 31 1

 • Bài giảng Thí nghiệm chuyên ngành

  Bài giảng Thí nghiệm chuyên ngành

  Bài giảng Thí nghiệm chuyên ngành trình bày các nội dung chính sau: Lượng nước tiêu chuẩn, thời gian ninh kết, độ mịn của xi măng, độ ổn định thể tích của xi măng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   23 p cdxd2 10/08/2020 21 1

 • Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Sketchup: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Sketchup: Phần 1

  Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Sketchup: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Phần mềm AutoCAD với các ứng dụng dựng hình 2 chiều, làm quen với môi trường autocad & các lệnh dựng hình cơ bản, lệnh quản lý đối tượng & hiệu chỉnh cơ sở, các lệnh dựng hình và hiệu chỉnh nâng cao, các lệnh ghi chú, ký hiệu và in ấn bản vẽ. Mời các bạn cùng...

   122 p cdxd2 10/08/2020 22 1

 • Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Sketchup: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Sketchup: Phần 2

  Giáo trình Thiết kế kiến trúc với Sketchup: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Phần mềm Sketchup với các ứng dụng dựng hình 3 chiều, làm quen với môi trường Sketchup & các lệnh dựng hình cơ bản, các lệnh quản lý, dựng hình & hiệu chỉnh đối tượng nâng cao, các lệnh quản lý, dựng hình & hiệu chỉnh đối tượng nâng cao,... Mời các bạn cùng tham...

   55 p cdxd2 10/08/2020 22 1

 • Giáo trình Thi công cầu

  Giáo trình Thi công cầu

  Giáo trình Thi công cầu trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu phụ trợ và công tác đo đạc trong xây dựng cầu, kết cấu phụ trợ trong thi công cầu, thi công kết cấu nhịp cầu BTCT, lắp ráp kết cấu nhịp cầu thép, đặc điểm thi công cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   298 p cdxd2 10/08/2020 21 1

 • Giáo trình Khai thác nguyên liệu

  Giáo trình Khai thác nguyên liệu

  Giáo trình Khai thác nguyên liệu trình bày các nội dung chính sau: Máy khai thác nguyên liệu, các loại máy đập nghiền, các loại máy và thiết bị phân loại, các loại máy tiếp liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   143 p cdxd2 10/08/2020 26 1

 • Bài giảng Great writing

  Bài giảng Great writing

  The document presents the following main contents: Ending a sentence with the correct punctuation, what should be capitalized, prepositions of place, the simple sentence, sentence structure.

   17 p cdxd2 10/08/2020 22 1

 • Bài giảng Subject-verb agreemen

  Bài giảng Subject-verb agreemen

  The document presents the following main contents: 10 important rules of subject verb-agreement, noun clauses, gerund & infinitve, verb + infinitive, passive Infinitives and gerunds,...

   20 p cdxd2 10/08/2020 25 1