• Bài giảng Địa chất công trình - Chương 6: Khảo sát địa chất công trình

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 6: Khảo sát địa chất công trình

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 6: Khảo sát địa chất công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nhiệm vụ, nội dung khảo sát địa chất công trình; Các giai đoạn khảo sát; Các phương pháp khảo sát; Hồ sơ khảo sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p cdxd2 24/05/2022 9 1

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 5: Nước dưới đất và ảnh hưởng của NDĐ đến xây dựng công trình

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 5: Nước dưới đất và ảnh hưởng của NDĐ đến xây dựng công trình

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 5: Nước dưới đất và ảnh hưởng của NDĐ đến xây dựng công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng tồn tại của nước ở trong đất, đá; Các tầng chứa nước dưới đất; Vận động của nước dưới đất; Các ảnh hưởng xấu của nước dưới đất với xây dựng công trình.

   15 p cdxd2 24/05/2022 11 0

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4: Những đặc trưng kỹ thuật của đất và đá

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4: Những đặc trưng kỹ thuật của đất và đá

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4: Những đặc trưng kỹ thuật của đất và đá cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại đất đá trong xây dựng công trình; Nguồn gốc hình thành đất; Các tính chất cơ lý của đất; Một số tính chất đặc thù của đất; Các loại đất đặc biệt và vấn đề cần lưu ý khi khảo sát, thiết; Tính...

   18 p cdxd2 24/05/2022 7 0

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 3: Các hiện tượng địa chất nội sinh

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 3: Các hiện tượng địa chất nội sinh

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 3: Các hiện tượng địa chất nội sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc địa chất; Nguyên nhân động đất; Độ mạnh động đất và các yếu tố ảnh hưởng; Dự báo động đất; Các biện pháp phòng chống khi XDCT

   11 p cdxd2 24/05/2022 6 0

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 2: Các hiện tượng địa chất ngoại sinh

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 2: Các hiện tượng địa chất ngoại sinh

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 2: Các hiện tượng địa chất ngoại sinh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phong hóa; Các hình thức phong hoá đá; Tầng tàn tích và các đặc trưng địa chất công trình của nó; Các vấn đề cần điều tra và biện pháp xử lý tầng phong hóa trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p cdxd2 24/05/2022 8 0

 • Bài giảng Địa chất công trình - Chương 1: Các loại đất đá và địa tầng

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 1: Các loại đất đá và địa tầng

  Bài giảng Địa chất công trình - Chương 1: Các loại đất đá và địa tầng cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình magma và sự hình thành đá magma; Quá trình trầm đọng và sự hình thành đá trầm tích; Quá trình biến chất và sự hình thành đá biến chất; Địa tầng và thời gian địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p cdxd2 24/05/2022 8 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 7 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 7 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 7 - Quan trắc công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan trắc độ lún; Quan trắc chuyển dịch ngang; Quan trắc độ nghiêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cdxd2 24/05/2022 6 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 6 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 6 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 6 - Công tác bố trí công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bố trí công trình; Lưới ô vuông xây dựng; Bố trí góc bằng, chiều dài, độ cao; Các phương pháp bố trí điểm; Bố trí đường thẳng và mặt phẳng; Chuyển trục và độ cao lên tầng; Đo vẽ hoàn công công trình (SV tự đọc). Mời các...

   19 p cdxd2 24/05/2022 8 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các PP thành lập bản đồ địa hình; Các PP xác định điểm chi tiết khi đo vẽ bản đồ; Mặt cắt địa hình; Đo khoảng cách, tọa độ, diện tích trên bản đồ; Đường bình độ và ứng dụng của đường bình độ. Mời các bạn cùng...

   15 p cdxd2 24/05/2022 6 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 4 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 4 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 4 - Lưới khống chế trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Góc phương vị; Các bài toán cơ bản về góc phương vị tọa độ; Lưới khống mặt bằng – Phương pháp thành lập và tính toán; Lưới khống độ cao – Phương pháp thành lập và tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p cdxd2 24/05/2022 8 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 3 - Dụng cụ và phương pháp đo trong trắc địa cung cấp cho người học những kiến thức như: Dụng cụ và phương pháp đo góc; Dụng cụ và phương pháp đo dài; Dụng cụ và phương pháp đo cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p cdxd2 24/05/2022 8 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Sai số trong đo đạc cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép đo và sai số; Đánh giá kết quả đo cùng độ chính xác; Sai số trung phương của trị đo gián tiếp và của trị trung bình; Các đơn vị thường dùng trong trắc địa và nguyên tắc làm tròn số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p cdxd2 24/05/2022 10 0