• Giáo trình Cơ sở kiến trúc II (Dành cho chuyên ngành Kiến trúc) – ThS. KTS Tô Văn Hùng, ThS. KTS Trần Đức Quang

  Giáo trình Cơ sở kiến trúc II (Dành cho chuyên ngành Kiến trúc) – ThS. KTS Tô Văn Hùng, ThS. KTS Trần Đức Quang

  Giáo trình Cơ sở kiến trúc II (Dành cho chuyên ngành Kiến trúc) gồm có 7 chương với những nội dung chính sau: Những khái niệm chung về kiến trúc, các cơ sở của thiết kế kiến trúc, giải pháp kết cấu và kinh tế kỹ thuật, phương pháp và tổ chức thiết kế kiến trúc, phương pháp sử dụng màu nước - cách vẽ màu nước trong kiến trúc, phương pháp sử...

   74 p cdxd2 28/03/2018 18 0

 • Giáo trình Lý thuyết kiến trúc

  Giáo trình Lý thuyết kiến trúc

  Giáo trình Lý thuyết kiến trúc có nội dung trình bày về những khái niệm cơ bản trong sáng tác kiên trúc, ngôn ngữ kiến trúc và một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ kiến trúc, nguyên lý tôt hợp kiến trúc, lượt trình phát triển hình thức không gian và nghệ thuật cấu trúc kiến trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu

   119 p cdxd2 28/03/2018 20 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng công trình biển - NBS. PGS.TS. Lê Xuân Roanh

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng công trình biển - NBS. PGS.TS. Lê Xuân Roanh

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng công trình biển với nội dung biên soạn trên cơ sở của các nguồn tài liệu tham khảo chính, bao gồm: giáo trình thi công công trình thủy lợi tập 1 và 2 của trường Đại học Thủy lợi, giáo trình thi công công trình ven biển và xa bờ,... Mời các bạn đón đọc.

   304 p cdxd2 28/03/2018 11 0

 • Ebook La bàn phong thủy - Trình Kiến Quân

  Ebook La bàn phong thủy - Trình Kiến Quân

  Ebook La bàn phong thủy - Trình Kiến Quân có cấu trúc gồm 6 chương với nội dung của mỗi chương như sau: Chương 1giới thiệu về la bàn phong thủy, chương 2 các thao tác cơ bản khi sử dụng la bàn, chương 3 xác định tọa, hướng của kiến trúc, chương 4 cách sử dụng cơ bản của la bàn tam hợp, chương 5 tên gọi của các vòng trên la bàn, chương 6 giải...

   200 p cdxd2 28/03/2018 12 0

 • Bài giảng Kết cấu công trình: Khái niệm về nền móng - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kết cấu công trình: Khái niệm về nền móng - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Khái niệm về nền móng trình bày nền móng là gì, có bao nhiêu loại nền móng, thiết kế nền móng có khó và có quan trọng không, các vấn đề cơ bản của nền móng là gì? Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p cdxd2 28/03/2018 13 0

 • Bài giảng Kết cấu công trình: Móng nông - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kết cấu công trình: Móng nông - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học "Kết cấu công trình: Móng nông" cung cấp cho người học các kiến thức về móng nông là gì, có bao nhiêu loại móng nông, các yếu tố nào phải xác định khi thiết kế móng nông, cách tính toán các yếu tố đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cdxd2 28/03/2018 13 0

 • Bài giảng Kết cấu công trình: Móng cọc - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kết cấu công trình: Móng cọc - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Móng cọc giới thiệu móng cọc là gì, có bao nhiêu loại cọc, các phương pháp tính sức chịu tải của cọc, sức chịu tải của nhóm cọc, móng cọc bao gồm các thành phần nào,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cdxd2 28/03/2018 16 0

 • Bài giảng Kết cấu công trình: Gia cố nền - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kết cấu công trình: Gia cố nền - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học "Kết cấu công trình: Gia cố nền" cung cấp cho người học các kiến thức tại sao phải gia cố nền, có bao nhiêu phương pháp gia cố nền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p cdxd2 28/03/2018 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 1 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 1 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp - Chương 1: Phân bố quy hoạch và xây dựng các XNCN trình bày các khái niệm chung, vai trò xây dựng công nghiệp, khái quát tình hình phát triển công nghiệp trên thế giới,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p cdxd2 26/03/2018 14 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 4 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 4 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Nội dung chương 4 cung cấp cho người học cách phân loại và phân cấp nhà sản xuất, những ảnh hưởng của tổ chức sản xuất đến kiến trúc của nhà sản xuất, trang thiết bị vận chuyển trong nhà sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   28 p cdxd2 26/03/2018 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 2 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 2 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Bài giảng cung cấp cho người học các khái niệm về quy hoạch khu công nghiệp, những cơ sở tiến hành nghiên cứu quy hoạch khu công nghiệp, các phương án bố trí khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p cdxd2 26/03/2018 15 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 3 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 3 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung chính của việc thiết kế mặt bằng tổng thể, nguyên tắc thiết kế mặt bằng tổng thể XNCN, các dạng nhà công trình sản xuất - các giải pháp quy hoạch mặt bằng XNCN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p cdxd2 26/03/2018 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số