• Ebook Site planing and design handbook: Part 1

  Ebook Site planing and design handbook: Part 1

  (BQ) Ebook Site planing and design handbook: Part 1 includes the following content: Chapter 1 sustainability and site design; chapter 2 site analysis; chapter 3 site grading; chapter 4 designing for people; chapter 5 street and parking lot design.

   217 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Ebook Site planing and design handbook: Part 2

  Ebook Site planing and design handbook: Part 2

  (BQ) Ebook Site planing and design handbook: Part 2 includes the following content: chapter 6 infrastructure; chapter 7 landscape restoration; chapter 8 site layout; chapter 9 vegetation in the site plan; chapter 10 project management issues; chapter 11 historic landscapes and preserving land; chapter 12 landscape and culture; appendix A environmental site assessments; appendix B a preparedness, prevention, and contingency plan.

   234 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • 3D hóa các chi tiết kiến trúc và kết cấu nhằm hỗ trợ cho các giáo trình thuộc chuyên ngành xây dựng

  3D hóa các chi tiết kiến trúc và kết cấu nhằm hỗ trợ cho các giáo trình thuộc chuyên ngành xây dựng

  Bài viết 3D hóa các chi tiết kiến trúc và kết cấu nhằm hỗ trợ cho các giáo trình thuộc chuyên ngành xây dựng khảo sát tình hình tiếp thu bài giảng của sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, rất dễ nhận thấy một trong những khó khăn trong quá trình tương tác giữa thầy và trò là các môn học mới...

   5 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 1

  Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 1

  (NB) Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao diện người dùng; các công cụ làm việc trong sketchup; bài tập thực hành các công cụ đã học; thực hành dựng biệt thự; thực hành dựng nhà phố;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   169 p cdxd2 24/10/2022 10 0

 • Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 2

  Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc: Phần 2

  (NB) Nối tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Sketchup - Hoạ viên kiến trúc phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: công cụ sandbox tools; các công cụ dựng hình nâng cao; vray cho sketchup. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   88 p cdxd2 24/10/2022 12 0

 • Giáo trình Kiến trúc: Phần 1 - GS. TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm

  Giáo trình Kiến trúc: Phần 1 - GS. TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm

  Giáo trình Kiến trúc trình bày những kiến thức cơ bản dành cho sinh viên ngành xây dựng, kinh tế xây dựng, môi trường, các học viên lớp nâng cao quản lý xây dựng đô thị và lớp cao đẳng kiến trúc thuộc hệ chính quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   100 p cdxd2 24/10/2022 10 1

 • Giáo trình Kiến trúc: Phần 2 - GS. TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm

  Giáo trình Kiến trúc: Phần 2 - GS. TS. KTS. Nguyễn Đức Thiềm

  Nội dung giáo trình gồm có 5 phần, cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm chung về kiến trúc; nhà ở; nhà công cộng; nhà công nghiệp; cấu tạo nhà và công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   177 p cdxd2 24/10/2022 7 1

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Đô thị hoá - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Đô thị hoá - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Đô thị hoá, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đô thị; Phân loại đô thị hóa; Các thời kì phát triển của đô thị hóa; Sự thay đổi cơ cấu lao động trong quá trình đô thị hóa; Quá trình đô thị hóa ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p cdxd2 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Cơ cấu quy hoạch - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Cơ cấu quy hoạch - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Cơ cấu quy hoạch, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ cấu quy hoạch; Các khu chức năng và thành phần đất đai; Yêu cầu thiết lập Cơ cấu quy hoạch; Tổ chức không gian trong đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p cdxd2 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Cơ sở thiết lập quy hoạch - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Cơ sở thiết lập quy hoạch - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Cơ sở thiết lập quy hoạch, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nhân tố tạo đô thị; tính chất của đô thị; khái niệm dân cư đô thị, dân số, mật độ dân số; đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p cdxd2 24/10/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Quy hoạch đơn vị ở - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Quy hoạch đơn vị ở - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Quy hoạch đơn vị ở, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng mô hình tổ chức khu dân cư đô thị; quy hoạch đơn vị ở. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p cdxd2 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Ngọc Hùng

  Bài giảng Cơ sở quy hoạch và kiến trúc: Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: vai trò của khu công nghiệp trong đô thị; mối quan hệ giữa kcn và đô thị; quy hoạch khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p cdxd2 24/10/2022 4 0