• Ebook Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 2

  Ebook Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Nhà máy nhiệt điện (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổn thất hơi nước, khử khí và thiết bị cấp nước, đặc tính năng lượng của các thiết bị và chế độ làm việc thay đổi của chúng, sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy nhiệt điện. Mời các bạn cùng tham khảo...

   171 p cdxd2 27/10/2020 19 0

 • Ebook Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1

  Ebook Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1

  Nhà máy nhiệt điện (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Độ kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của nhà máy điện ngưng hơi, độ kinh tế nhiệt và các chỉ tiêu năng lượng của trung tâm nhiệt điện, các thông số hơi và việc quá nhiệt trung gian, gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   142 p cdxd2 27/10/2020 17 0

 • Giáo trình Đo lường điện - Điện công nghiệp

  Giáo trình Đo lường điện - Điện công nghiệp

  Giáo trình Đo lường điện nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp và kỹ thuật đo lường các đại lượng điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   125 p cdxd2 27/10/2020 22 0

 • Giáo trình Vật liệu điện lạnh

  Giáo trình Vật liệu điện lạnh

  Giáo trình Vật liệu điện lạnh gồm 4 chương với các nội dung vật liệu cách điện, vật liệu dẫn điện, vật liệu kỹ thuật lạnh, vật liệu cách ẩm và hút ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên kiến thức, hỗ trợ cho học tập và nghiên cứu.

   85 p cdxd2 27/10/2020 22 0

 • Bài giảng Vẽ điện

  Bài giảng Vẽ điện

  Bài giảng Vẽ điện thông tin đến quý độc giả những kiến thức về khái niệm chung về bản vẽ điện; các tiêu chuẩn của bản vẽ điện; các kí hiệu quy ước dùng trong bản vẽ điện; vẽ sơ đồ điện. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   34 p cdxd2 27/10/2020 7 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản về mạch điện, phương pháp phân tích mạch điện, mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán, dạng sóng và tín hiệu, quá độ trong mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p cdxd2 28/09/2020 28 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết mạch: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết mạch - Phần 2 trang bị cho người học những nội dung kiến thức về: Mạch điện xoay chiều; đáp ứng tần số, lọc và cộng hưởng; mạng hai cửa; hỗ cảm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   93 p cdxd2 28/09/2020 24 0

 • Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.4: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.4: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 9.4: Nhà máy thủy điện" giới thiệu một số hình ảnh về quá trình xây dựng và lắp đặt một đập thủy điện, đường ống dẫn nước. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p cdxd2 28/09/2020 17 0

 • Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.3: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.3: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 9.3: Nhà máy thủy điện" giới thiệu một số hình ảnh về quá trình xây dựng và lắp đặt một đập thủy điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p cdxd2 28/09/2020 14 0

 • Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.2: Nhà máy

  Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.2: Nhà máy

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 9.2: Nhà máy" cung cấp cho người học các kiến thức về tua bin máy phát điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   7 p cdxd2 28/09/2020 11 0

 • Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.1: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng Công trình thủy - Chương 9.1: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 9.1: Nhà máy thủy điện" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về lựa chọn thông số theo quan điểm kinh tế, tua bin phát điện, chọn thông số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdxd2 28/09/2020 12 0

 • Bài giảng Công trình thủy - Chương 9: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng Công trình thủy - Chương 9: Nhà máy thủy điện

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 9: Nhà máy thủy điện" giới thiệu cấu trúc một nhà máy thủy điện, cấu tạo máy phát điện, các kích thước, cao trình chủ yếu của nhà máy thủy điện, kiểm tra nhà máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdxd2 28/09/2020 13 0