• Ebook Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng Anh: Phần 1

  Với mục tiêu biên soạn một quyển sách có thể làm tài liệu bổ trợ cho các giáo viên chính khoá, cũng như làm tài liệu tham khảo, nâng cao kiến thức cho các bạn học viên có nhu cầu rèn luyện kỹ năng viết, quyển sách “Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng Anh” đã được ra đời. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   81 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng Anh: Phần 2

  Cuốn “Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng Anh” tập hợp các bài tập phong phú đi từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, nhằm giúp bạn có thể từng bước tiếp thu những kiến thức mà nhóm tác giả The Windy muốn giới thiệu, thông qua việc rèn luyện các bài tập này. Về hình thức, các bài tập trong sách chủ yếu ở dạng hoàn thành câu, viết...

   126 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook 8100 câu đàm thoại tiếng Anh hiện đại: Phần 1

  Ebook 8100 câu đàm thoại tiếng Anh hiện đại: Phần 1

  Cuốn sách "8100 câu đàm thoại tiếng Anh hiện đại" được xuất bản nhằm giúp cho các học viên Anh ngữ nâng cao kỹ năng giao tiếp của mình trong giao tiếp xã hội bằng tiếng Anh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   213 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook 8100 câu đàm thoại tiếng Anh hiện đại: Phần 2

  Ebook 8100 câu đàm thoại tiếng Anh hiện đại: Phần 2

  Nội dung sách bao gồm 428 tình huống giao tiếp theo các bối cảnh xã hội khác nhau như giao tiếp hằng ngày, tại nhà hàng, khách sạn, trường học, ngân hàng, V.V.... Với những câu đàm thoại thông dụng căn bản, sách sẽ giúp người học dễ nắm bắt và vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   216 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 1

  Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 1

  Tài liệu "Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Trong công cuộc bảo vệ môi trường, hãy làm một chủ nhân nhỏ của trái đất; Xin hãy đừng dùng giấy thiêu đốt trái đất; Hiệu ứng nhà kính do ăn uống sinh ra; Trồng cây gây rừng, bảo vệ những núi băng đang tan; Đề phòng bão cát, khống chế sa mạc hóa mở...

   112 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 2

  Ebook Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngăn chặn sự nóng lên của trái đất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dùng nước để làm giảm nhiệt độ trái đất; Cuộc sống ít carbon; Trái đất - một giờ; Lợi dụng năng lượng không khí; Tiết kiệm năng lượng trong tu sửa nhà cửa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường: Phần 1

  Ebook Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường: Phần 1

  Cuốn sách "Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước; Lý thuyết cơ bản trong xác định tối ưu hóa đường ống cấp thoát nước; Tối ưu hóa đường kính ống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường: Phần 2

  Ebook Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng tối ưu hóa trong một số hệ thống cấp nước; Lựa chọn vị trí khu xử lý nước sông Đà trên cơ sở ứng dụng lý thuyết tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   180 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 1

  Cuốn sách "Kỹ thuật địa môi trường" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các tương tác cơ - lí - hóa và sinh học trong đất; Sự thành tạo và các thành phần của đất; Cấu trúc đất; Dòng thấm của nước trong đất; Vận chuyển và lan truyền khối trong đất; Các chất lỏng không phải nước trong đất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   193 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật địa môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Kỹ thuật địa môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kĩ thuật xử lí hiện trường bị ô nhiễm; Xác định đặc trưng khu vực và cơ cấu phóng thích chất ô nhiễm; Các cơ sở kĩ thuật để lựa chọn biện pháp xử lí; Các nguyên lí của kĩ thuật xử lí hiện trường và vật liệu đại kĩ thuật;...

   179 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách "Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống và sơ đồ thoát nước các xí nghiệp công nghiệp; Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải các xí nghiệp công nghiệp; Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải công nghiệp; Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học;... Mời các...

   127 p cdxd2 27/01/2023 2 0

 • Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Ebook Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp tuyến nổi; Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp sinh hóa; Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp nhiệt; Nhu cầu cấp nước và thải nước ở một số lĩnh...

   176 p cdxd2 27/01/2023 2 0