• Giáo trình Thực hành Gis: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Gis: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Gis: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bài 1 khởi động và làm quen với ARCGIS; bài 2 quản lý, hiển thị dữ liệu trong ARCGIS; bài 3 biên tập, tra cứu, truy vấn dữ liệu; bài 4 khai báo và chuyển đổi hệ tọa độ; bài 5 xây dựng và quản lý dữ liệu GIS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cdxd2 25/11/2022 6 1

 • Giáo trình Thực hành Gis: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Gis: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Gis: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: bài 6 xây dựng và quản lý dữ liệu Gis; bài 7 mô hình số độ cao (DEM) và các ứng dụng; bài 8 phân tích dữ liệu GIS; bài 9 các chức năng phân tích và các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p cdxd2 25/11/2022 7 1

 • Giáo trình Hướng dẫn thực hành ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 1 gồm có những nội dung: Chương I: phần mềm ArcGIS và nguyên lý GIS đô thị; chương II hiển thị và truy vấn thông tin đô thị ArcGIS; chương III trình bày và xuất bản thông tin đô thị và bản đồ kết quả trong ArcGIS; chương IV quản lý thông tin đô thị trong ArcGIS; chương V khai...

   96 p cdxd2 25/11/2022 7 1

 • Giáo trình Hướng dẫn thực hành ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn thực hành ArcGIS trong quy hoạch và quản lý đô thị: Phần 2 gồm có những nội dung: Chương VI xây dựng và cập nhật CSDL GIS đô thị; chương VII mô hình số độ cao (DEM) và các ứng dụng; chương VIII dự án GIS mẫu trong quản lý đô thị; chương IX bài toán đa tiêu chí trong quy hoạch không gian đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p cdxd2 25/11/2022 8 1

 • Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Xây dựng công trình bề mặt" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: công tác thi công cốt thép; công tác bê tông; công tác thi công phần hoàn thiện; thi công lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép; thi công lắp ghép công trình công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng công trình bề mặt: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Xây dựng công trình bề mặt" cung cấp cho học viên những nội dung: khái niệm chung về công tác đất; tính khối lượng công tác đất; công tác chuẩn bị thi công phần ngầm công trình; thi công đất; thi công đắp đất; thi công đóng cọc ván cừ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2 có kết cấu gồm ... chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan xây dựng hầm; thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên; thi công công trình ngầm tiết diện lớn và cực lớn bằng phương pháp ngầm; thi công hầm bằng máy; thi công hầm bằng phương pháp hạ dần và thả chìm;... Mời các bạn...

   178 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát công tác xây dựng các công trình ngầm; kết cấu chống giữ công trình ngầm; kết cấu chống bằng bê tông, bê tông cốt thép liền khối;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thi công công trình ngầm tiết diện nhỏ; thi công công trình ngầm trong đất đá rắn đồng nhất; đào các hầm trạm và ngã ba; đào hầm trong đất đá mềm đồng nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Ảnh hưởng của sự chênh lệch nhiệt độ tầng mái đến kết cấu công trình bê tông cốt thép

  Ảnh hưởng của sự chênh lệch nhiệt độ tầng mái đến kết cấu công trình bê tông cốt thép

  Bài viết Ảnh hưởng của sự chênh lệch nhiệt độ tầng mái đến kết cấu công trình bê tông cốt thép nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến các kết cấu chịu lực cơ bản như sàn, dầm, cột,…trong công trình kết cấu bê tông cốt thép. Tác động nhiệt độ được đề cập đến trong bài báo là sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai mặt đối diện...

   5 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Phân tích thích nghi tấm ứng suất phẳng sử dụng công thức động học giản yếu

  Phân tích thích nghi tấm ứng suất phẳng sử dụng công thức động học giản yếu

  Bài viết Phân tích thích nghi tấm ứng suất phẳng sử dụng công thức động học giản yếu trình bày thuật giải cho bài toán phân tích kết cấu tấm ứng suất phẳng sử dụng công thức động học giản yếu. Phần tử trơn trên cạnh (ES-FEM) kết hợp với tối ưu nón bậc 2 sẽ được sử dụng trong thuật giải kết hợp công...

   7 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế dầm khung bê tông cốt thép

  Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế dầm khung bê tông cốt thép

  Bài viết Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế dầm khung bê tông cốt thép trình bày phương pháp và kết quả áp dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. Đây là xu thế nghiên cứu trên thế giới. Ở Việt Nam việc ứng dụng lý thuyết này trong thiết kế công trình đang ở những bước đầu và phát triển rộng hơn...

   5 p cdxd2 25/11/2022 4 0