• Giáo Trình Kỹ thuật đô thị

  Giáo Trình Kỹ thuật đô thị

  Giáo Trình "Kỹ thuật đô thị" có nội dung trình bày về lựa chọn đất đai xây dựng đô thị, khái niệm về giao thông đô thị, giao thông đối ngoại, mạng lưới đường phố, các bộ phận của đường phố, nút giao thông, tổ chức và điều khiển giao thông,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

   72 p cdxd2 28/03/2018 37 1

 • Giáo trình Kỹ thuật thông gió

  Giáo trình Kỹ thuật thông gió

  Giáo trình "Kỹ thuật thông gió" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các khái niệm chung, tổ chức thông gió, tính toán nhiệt thừa, cấu tạo tính toán thiết bị thông gió, tính toán thủy lực ống dẫn không khí, thông gió tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p cdxd2 27/12/2017 81 2

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS: Phần 2

  Để tìm hiểu thêm về hệ thống thông tin địa lý "Geographical lnfonnation Systems" (GIS) đang được ứng dụng rộng rãi và đem lại hiệu quả rõ rệt vào nhiều lĩnh vực ở một số nước tiên tiến, phần 2 cuốn giáo trình sẽ đưa rõ hơn về sử dụng phần mềm Mapinfo 6 để xây dựng GIS liên quan đến chủ đề trên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   79 p cdxd2 27/12/2017 71 1

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình bao gồm các nội dung chính sau đây: Những khái niệm cơ bản về hệ thông tin địa lý và hệ quy chiếu không gian, mô hình hóa trái đất, cấu trúc dữ liệu thông tin địa lý, hệ quản trị dữ liệu Microsoft Access. Giáo trình là tài liệu bổ ích trong chương trình đào tạo Cao học tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các bạn...

   97 p cdxd2 27/12/2017 68 1

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Chương XI - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Chương XI - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Chương XI - Sử dụng bản đồ có nội dung trình bày khung và ký hiệu bản đồ, định hướng bản đồ ngoài thực địa, sử dụng bản đồ trong phòng, vẽ đường quan hệ H&S, H&V.

   14 p cdxd2 27/12/2017 50 1

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 3 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 3 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 3 có nội dung ôn lại các kiến thức đã học ở bài 2 và trình bày nội dung chương III - Khái niệm về sai số như các dạng đo và sai số đo, nguyên nhân gây ra sai số và cách phân loại, tiêu chuẩn đánh giá đại lượng CX đại lượng đo; đại lượng đo gián tiếp.

   49 p cdxd2 27/12/2017 54 1

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 5 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 5 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 5 - Máy thuỷ bình và phương pháp đo cao hình học có nội dung trình bày khái niệm chung về đo độ cao, nguyên lý đo cao hình học, cấu tạo máy thuỷ bình, mia thuỷ chuẩn và đế mia, kiểm nghiệm máy thuỷ bình, đo thuỷ chuẩn hình học giữa 2 điểm cách xa nhau.

   22 p cdxd2 27/12/2017 51 1

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 1&2 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 1&2 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 1&2 trình bày nội dung chương I, chương II. Nội dung 2 bài học này trình bày nhiệm vụ chính của ngành trắc địa, vai trò của trắc địa trong đời sống xã hội, lịch sử phát triển của ngành trắc địa và các kiến thức chung về trắc địa.

   28 p cdxd2 27/12/2017 61 1

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 4 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 4 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 4 - Định hướng đường thẳng, phương pháp pháp đo khoảng cách có nội dung trình bày khái niệm về định hướng đường thẳng, góc hội tụ kinh tuyến, góc phương vị thực, phương vị từ, góc định hướng, quan hệ giữa chúng; công thức tính chuyển phương vị trong trường hợp góc đo bên trái bên phải...

   21 p cdxd2 27/12/2017 51 1

 • Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 8 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 8 - Đặng Đức Duyến

  Bài giảng môn học Trắc địa đại cương: Bài 8 trình bày nội dung chương VII - Máy kinh vĩ và phương pháp, đo góc-đo dài-đo cao có nội dung trình bày thao tác đo góc bằng theo phương pháp đơn giản, bài tập, thao tác đo góc đứng, nguyên lý đo cao lượng giác, bài tập, đo chiều dài chênh cao bằng máy kinh vĩ và mia.

   9 p cdxd2 27/12/2017 45 1

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 1 (Chương 1) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 1 (Chương 1) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 1 - Chương 1 có nội dung trình bày về vai trò của giao thông vận tải và vận tải đường bộ như vai trò của giao thông vận tải trong nền kinh tế quốc dân, phân loại giao thông, thực trạng hệ thống giao thông.

   10 p cdxd2 27/12/2017 49 1

 • Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 3) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 (Chương 3) - KS.NCS. Phạm Đức Thanh

  Bài giảng môn học Kỹ thuật hạ tầng giao thông: Phần 3 - Chương 3 trình bày về thiết kế trắc dọc tuyến đường như khái niệm mặt cắt dọc, các yêu cầu và thiết kế khi thiết kế trắc dọc tuyến đường, chiều dài tối đa và chiều dài tối thiểu của dốc dọc và một số nội dung khác.

   7 p cdxd2 27/12/2017 49 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số