• Ebook Say it better in English – Use phrases for work and every life

  Ebook Say it better in English – Use phrases for work and every life

  Ebook "Say it better in English – Use phrases for work and every life" goes over hundreds of common expressions and it also provides students with entertaining cartoon examples, quizzes, and games to help them learn the information present in the book.

   377 p cdxd2 24/06/2020 22 0

 • 135 typical IELTS speaking part one questions

  135 typical IELTS speaking part one questions

  The statements below are very approximately in order by the most likely topic and the most likely questions within each topic. That will mean that topics low in the list and questions low in each list are fairly unlikely, but they are given anyway to give some idea of the potential variability of IELTS questions. As the IELTS questions changed all the time and are no longer published, there will certainly be questions in the exam that are not...

   6 p cdxd2 24/06/2020 13 0

 • Cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP

  Cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP

  Tài liệu cung cấp đến cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP, phương pháp làm bài, một số dạng bài tập mẫu. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học tập và ôn luyện trước kì thi TOEFL ITP. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết.

   7 p cdxd2 24/06/2020 15 0

 • An essay collection for TOEFL

  An essay collection for TOEFL

  The paper present the content: why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer; do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer; A company has announced that it wishes to build a large factory near your community. Discuss the advantages and disadvantages of this new influence on your...

   150 p cdxd2 24/06/2020 11 0

 • Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

  Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

  Tài liệu trình bày cấu trúc của một câu trong tiếng Anh, một số công thức ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, một số loại câu cơ bản trong tiếng Anh, đại từ trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   24 p cdxd2 24/06/2020 15 0

 • Cẩm nang dành cho thí sinh kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Min

  Cẩm nang dành cho thí sinh kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Min

  Cuốn cẩm nang sẽ giúp cho người thi chứng chỉ tiếng Anh Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có thêm những thông tin cần thiết về kỳ thi này thông qua các nội dung sau: khái quát về bài thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM, thông tin chung về điểm thi, hướng dẫn đăng kí dự thi, những thay đổi về kỳ thi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p cdxd2 26/05/2020 26 0

 • Kiến thức nền của sinh viên tiếng Anh A1 tại Đại học KHXH&NV: Thực trạng và đề xuất giải pháp

  Kiến thức nền của sinh viên tiếng Anh A1 tại Đại học KHXH&NV: Thực trạng và đề xuất giải pháp

  Bài viết này nghiên cứu thực trạng về kiến thức nền của sinh viên học tiếng Anh học phần A1 tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nhằm đánh giá các vấn đề các em gặp phải trong quá trình học và đưa ra thử nghiệm về hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường.

   8 p cdxd2 26/05/2020 26 0

 • Tổng hợp các bộ phim hay giúp luyện tiếng Anh

  Tổng hợp các bộ phim hay giúp luyện tiếng Anh

  Tổng hợp các bộ phim hay giúp luyện tiếng Anh giới thiệu tới các bạn những bộ phim hay giúp cho các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình như: The big bang theory, How i met your mother, Extra english, Diary of a wimpy kid và một số bộ phim khác.

   3 p cdxd2 26/05/2020 24 0

 • Đặc điểm của dịch ca khúc và bản dịch ca khúc Anh-Việt

  Đặc điểm của dịch ca khúc và bản dịch ca khúc Anh-Việt

  Bài viết của chúng tôi trình bày đặc điểm của dịch ca khúc và bản dịch ca khúc Anh-Việt. Trên cơ sở lý thuyết dịch ca khúc và chiến thuật dịch ca khúc của Peter Low, chúng tôi chọn 3 bản dịch ca khúc Anh-Việt để tìm hiểu các đặc điểm trong chuyển dịch.

   8 p cdxd2 26/05/2020 23 0

 • Từ ngữ vay mượn gốc Anh – Mỹ trong ngành kinh tế

  Từ ngữ vay mượn gốc Anh – Mỹ trong ngành kinh tế

  Bài viết hướng tới làm rõ từ ngữ vay mượn gốc Anh – Mỹ trong ngành kinh tế với những xu hướng vay mượn cụ thể. Từ đó hướng tới sự chuẩn hóa ngôn ngữ trong vay mượn ở cộng đồng người sử dụng.

   7 p cdxd2 26/05/2020 22 0

 • Một số khó khăn trong việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học và biện pháp khắc phục

  Một số khó khăn trong việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học và biện pháp khắc phục

  Việc dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Hóa học nhằm cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng cơ bản về chuyên ngành Hóa, đồng thời ôn tập lại những kiến thức sinh viên đã học trước đó trong chương trình tiếng Anh cơ bản giúp các em có vốn từ vựng và ngữ pháp để tìm hiểu, đọc và dịch các tài liệu chuyên ngành.

   5 p cdxd2 26/05/2020 26 0

 • Hướng dẫn làm bài Writing task 1 - Dạng bài table

  Hướng dẫn làm bài Writing task 1 - Dạng bài table

  Tài liệu hướng cách làm bài, phương pháp và một số bài mẫu của bài Writing task 1, dạng bài table; đây là tài liệu hữu ích trong qúa trình ôn luyện, luyện viết trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết thông tin tài liệu cung cấp mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cdxd2 26/05/2020 25 0