• Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế

  Giáo trình được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc vận dụng phần mềm MS Excel vào xử lý dữ liệu, trợ giúp cho việc ra quyết định trong kinh tế và quản trị kinh doanh. Giáo trình gồm có 5 chương, được trình bày cụ thể như sau: Khái quát về MS Excel và SPSS; Tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu kinh...

   189 p cdxd2 31/07/2021 4 0

 • Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  "Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước" với các nội dung những định hướng mới đây về nghiên cứu và thực hành quản lý tài chính công trên trường quốc tế; những phát hiện của nghiên cứu; các kết luận và các khuyến nghị chính sách.

   46 p cdxd2 31/07/2021 3 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)" trình bày mối lien kết giữa giới, thương mại va các chinh sách kinh tế vi mo khác; mối quan hệ tương tác qua lại giữa thương mại va giới; những kho khan, thách thức trong hoạch định các chính sách thương mại co tinh tới vấn dề binh dẳng giới.

   62 p cdxd2 30/06/2021 8 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)" giúp các bạn hiểu biết cơ bản về kinh tế học vĩ mô cổ điển mới; phản biện về giới trong khuôn khổ kinh tế học vĩ mô cổ điển mới; giải thích các khái niệm then chốt cũng như những hàm ý quan trọng của kinh tế học vĩ mô...

   42 p cdxd2 30/06/2021 8 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)" với mục tiêu là hỗ trợ các quốc gia vững vàng trong khủng hoảng, chèo lái và duy trì tăng trưởng nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Có mặt tại 177 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi mang đến triển vọng toàn cầu cũng như...

   46 p cdxd2 30/06/2021 9 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)" củng cố nhận thức của học viên về mối quan hệ giữa công việc chăm sóc không được trả lương, hoạt động đảm bảo sinh kế, việc làm không chính thức, lao động và việc làm; hiểu được những hạn chế trong quyết...

   42 p cdxd2 30/06/2021 9 0

 • Sổ tay về Tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN – Dịch vụ kỹ thuật

  Sổ tay về Tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN – Dịch vụ kỹ thuật

  Nội dung của sổ tay trình bày thừa nhận lẫn nhau trong nghề nghiệp kỹ thuật; tiêu chuẩn và hành nghề của kỹ sư trong các quốc gia thành viên ASEAN; phân tích các yêu cầu về tiêu chuẩn và hành nghề; khuyến nghị thực tế và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo 'Sổ tay về Tự do hóa dịch vụ chuyên nghiệp qua thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN – Dịch vụ...

   109 p cdxd2 29/05/2021 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp' được biên soạn với các kiến thức khái niệm và phân loại lạm phát, quan hệ giữa lạm phát và lãi suất, quan hệ giữa lạm phát và tiền tệ, tác động của lạm phát, giải pháp chống lạm phát; phân loại thất nghiệp; quan hệ giữa thất nghiệp với tăng trưởng kinh tế và lạm phát;...

   36 p cdxd2 26/05/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở' tìm hiểu nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế; các chế độ tỷ giá; cán cân thanh toán quốc tế; thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái.

   25 p cdxd2 26/05/2021 10 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu

  'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu' trình bày kiến thức về tổng cầu; tổng cung, thị trường lao động; cân bằng kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   21 p cdxd2 26/05/2021 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ' với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có những kiến thức về tiền tệ; thị trường tiền tệ; ngân hàng trung gian và sự tạo ra các khoản tiền gửi; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM.

   41 p cdxd2 26/05/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa' để nắm chi tiết các kiến thức về một số giả định khi nghiên cứu về tổng cầu, mô hình tổng cầu trong nền kinh tế mở; chính sách tài khóa với mục tiêu ổn định hóa nền kinh tế, ngân sách nhà nước.

   42 p cdxd2 26/05/2021 11 0