• Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Nội dung của ebook "Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu" tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành.

   56 p cdxd2 28/09/2021 20 0

 • Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Nội dung của ebook trình bày về những thành phần cơ bản của nền kinh tế vĩ mô (sản lượng, tiền và kỳ vọng), các chủ đề chọn lọc về nền kinh tế vĩ mô, lịch sử tóm tắt về tiền và chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ, các nguyên tắc cơ bản của hạch toán GDP, đọc báo cáo cán cân thanh toán, hiểu về tỷ giá hối đoái và kết hợp tất cả những...

   103 p cdxd2 28/09/2021 19 0

 • Ebook 25 năm theo dòng kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Ebook 25 năm theo dòng kinh tế Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Chương III: Hệ thống ngân hàng Việt Nam trong cơ chế thị trường, chương IV: Các bài toán tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   57 p cdxd2 28/09/2021 19 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo' trình bày xu thế chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thế giới.

   276 p cdxd2 28/09/2021 17 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Những xu hướng mới

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Những xu hướng mới

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Những xu hướng mới' với các nội dung những xu hướng lớn ảnh hưởng đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các xu hướng công nghệ tương lai; xu hướng chính sách khoa học và đổi mới quốc gia; tương lai của các hệ thống khoa học; khoa học và công nghệ ở một số quốc gia.

   114 p cdxd2 28/09/2021 17 0

 • Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  "Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12" gồm 10 chương với các nội dung giới thiệu stata; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; dự báo, sự phù hợp của ước lượng và mô hình hồi quy; mô hình hồi quy bội; phương sai của sai số thay đổi; đa cộng tuyến (Multicollinearity); tự tương quan (Autocorrelation); tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series); mô...

   212 p cdxd2 28/09/2021 17 0

 • Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế

  Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế

  Giáo trình được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc vận dụng phần mềm MS Excel vào xử lý dữ liệu, trợ giúp cho việc ra quyết định trong kinh tế và quản trị kinh doanh. Giáo trình gồm có 5 chương, được trình bày cụ thể như sau: Khái quát về MS Excel và SPSS; Tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu kinh...

   189 p cdxd2 31/07/2021 23 0

 • Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  "Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước" với các nội dung những định hướng mới đây về nghiên cứu và thực hành quản lý tài chính công trên trường quốc tế; những phát hiện của nghiên cứu; các kết luận và các khuyến nghị chính sách.

   46 p cdxd2 31/07/2021 14 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)" trình bày mối lien kết giữa giới, thương mại va các chinh sách kinh tế vi mo khác; mối quan hệ tương tác qua lại giữa thương mại va giới; những kho khan, thách thức trong hoạch định các chính sách thương mại co tinh tới vấn dề binh dẳng giới.

   62 p cdxd2 30/06/2021 16 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)" giúp các bạn hiểu biết cơ bản về kinh tế học vĩ mô cổ điển mới; phản biện về giới trong khuôn khổ kinh tế học vĩ mô cổ điển mới; giải thích các khái niệm then chốt cũng như những hàm ý quan trọng của kinh tế học vĩ mô...

   42 p cdxd2 30/06/2021 17 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)" với mục tiêu là hỗ trợ các quốc gia vững vàng trong khủng hoảng, chèo lái và duy trì tăng trưởng nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Có mặt tại 177 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi mang đến triển vọng toàn cầu cũng như...

   46 p cdxd2 30/06/2021 17 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)" củng cố nhận thức của học viên về mối quan hệ giữa công việc chăm sóc không được trả lương, hoạt động đảm bảo sinh kế, việc làm không chính thức, lao động và việc làm; hiểu được những hạn chế trong quyết...

   42 p cdxd2 30/06/2021 18 0