• Ebook Estimating building costs: Part 1

  Ebook Estimating building costs: Part 1

  Ebook Estimating building costs: Part 1 includes the following content: Chapter 1 introduction, chapter 2 types of estimates, chapter 3 estimating the cost of materials, chapter 4 estimating the cost of labor, chapter 5 estimating the cost of construction equipment, chapter 6 the bidding process, chapter 7 site work, chapter 8 concrete, chapter 9 masonry, chapter 10 metals.

   371 p cdxd2 22/08/2022 37 0

 • Ebook Estimating building costs: Part 2

  Ebook Estimating building costs: Part 2

  Ebook Estimating building costs: Part 1 includes the following content: Chapter 11 wood; chapter 12 thermal and moisture protection; chapter 13 doors and windows; chapter 14 finishes; chapter 15 mechanical work; chapter 16 electrical work; chapter 17 jobsite overhead; chapter 18 surety bonds, insurance, and taxes; chapter 19 general overhead, contingencies, and profit.

   380 p cdxd2 22/08/2022 35 0

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 4: Hoạch định dự án" cung cấp cho người học các phương pháp hoạch định dự án theo mốc thời gian, theo cấu trúc phân việc, theo sơ đồ Gantt và theo sơ đồ mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdxd2 22/08/2022 25 0

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 5: Chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án" giới thiệu các công cụ dùng làm thước đo để so sánh các dự án, phục vụ mục đích của ra quyết định lựa chọn dự án hợp lý về quan điểm và hiệu quả kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cdxd2 22/08/2022 26 0

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1&2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1&2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1&2 cung cấp cho người học các khái niệm về kinh tế đầu tư, phân loại dự án đầu tư, hình thức đầu tư, nội dung lập dự án đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p cdxd2 22/08/2022 27 0

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 6: Phân tích kinh tế, xã hội, tài chính" trình bày các kiến thức về đánh giá hiệu quả dự án, các yếu tố đánh giá đánh giá trong phân tích tài chính, kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cdxd2 22/08/2022 18 0

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 3: Dự báo" trình bày các kỹ thuật dự báo trên cơ sở số liệu đã được quan sát trong quá khứ. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   13 p cdxd2 22/08/2022 21 0

 • Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Lập và thẩm định dự án đầu tư - Chương 7: Phân tích rủi ro" nhằm tính toán sự thay đổi của tham số đánh giá tính hiệu quả của phương pháp chọn giá trị biến đầu và thay đổi, nhận biết các biến ảnh hưởng quan trọng nhất đến tính hiệu quả của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cdxd2 22/08/2022 19 0

 • Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương trình bày: tổng quan về Kinh tế...

   144 p cdxd2 27/06/2022 54 0

 • Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: lý thuyết về hành vi...

   164 p cdxd2 27/06/2022 53 0

 • Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 2

  Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 2

  Tiếp theo phần 1, Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt phần 2 trình bày về nhân tố quản lý thời gian, quản lý học tập và quản lý hành động. Kính mời quý đọc giả tham khảo!

   94 p cdxd2 26/04/2022 66 0

 • Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 1

  Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 1

  Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt giới thiệu đến quý đọc giả 2 nhân tố đầu tiên trong chuỗi 5 nhân tố vàng của cuốn sách đó là quản lí thái độ và quản lí mục tiêu. Mời các bạn tham khảo để biết thêm cách thức quản lí thái độ và mục tiêu hiệu quả!

   124 p cdxd2 26/04/2022 64 0