• Ebook về Kinh tế lượng

  Ebook về Kinh tế lượng

  Cuốn sách Kinh tế lượng cung cấp cho bạn đọc các nội dung cơ bản sau: Giới thiệu về kinh tế lượng, ôn tập về xác suất và thống kê, hồi quy hai biến, mô hình hồi quy tuyến tính bội, giới thiệu một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy, dự báo với mô hình hồi quy, các mô hình dự báo mang tính thống kê. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích...

   73 p cdxd2 27/11/2021 23 0

 • Ebook Toàn cầu hóa và những mặt trái - Joseph E.Stiglitz

  Ebook Toàn cầu hóa và những mặt trái - Joseph E.Stiglitz

  Ebook "Toàn cầu hóa và những mặt trái" trình bày các nội dung: Lời hứa của các tổ chức toàn cầu, những lời hứa bị phá bỏ, quyền tự do lựa chọn? cuộc khủng hoảng Đông Á, ai "đánh mất" nước Nga, luật lệ thương mại bất công và những thủ đoạn khác, những đoạn đường tốt hơn đi tới kinh tế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   183 p cdxd2 27/11/2021 22 0

 • Khoa học và công nghệ thế giới: Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức

  Khoa học và công nghệ thế giới: Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức

  Ebook 'Khoa học và công nghệ thế giới – Đổi mới và phát triển kinh tế tri thức' với các nội dung: những xu thế mới trong khoa học, công nghệ và đổi mới; khoa học, công nghệ và đổi mới ở các nước; một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới.

   258 p cdxd2 27/11/2021 15 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách nghiên cứu và đổi mới

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách nghiên cứu và đổi mới

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Chính sách nghiên cứu và đổi mới' được biên soạn nhằm cung cấp những thông tin về Khoa học, công nghệ và công nghiệp; sự trỗi dậy của khoa học và công nghệ Châu Á; Khoa học và công nghệ các nước.

   165 p cdxd2 27/11/2021 19 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Xu thế đổi mới sáng tạo

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Xu thế đổi mới sáng tạo

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Xu thế đổi mới sáng tạo' trình bày hiện trạng nghiên cứu phát triển; chiến lược và chính sách đổi mới; dự báo phát triển các công nghệ chủ chốt.

   270 p cdxd2 27/11/2021 19 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Chính sách thúc đẩy thương mại hóa

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Chính sách thúc đẩy thương mại hóa' được biên soạn với mục tiêu cung cấp đến các bạn những thông tin: bối cảnh khoa học công nghệ thế giới; kinh tế tri thức, những xu thế mới; thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu công.

   199 p cdxd2 27/10/2021 26 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Tri thức cho phát triển

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Tri thức cho phát triển' trình bày tương lai của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; mạng lưới và thị trường tri thức.

   224 p cdxd2 27/10/2021 26 0

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

  Cuốn 'Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển' bao gồm một số bài viết và bài bình luận của các giáo sư, học giả nổi tiếng thuộc các trường đại học và trung tâm nghiên cứu cứu của Pháp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

   231 p cdxd2 27/10/2021 25 0

 • Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 2

  Nội dung sách tập trung phân tích sự cần thiết của hệ thống ngân hàng và tài chính đối với phát triển, nêu lên triển vọng và các biện pháp nhằm tài trợ cho phát triển và kiểm soát nền kinh tế, đặc biệt là đối với các nước phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p cdxd2 27/10/2021 28 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Thách thức và vận hội mới

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Thách thức và vận hội mới

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Thách thức và vận hội mới' cung cấp đến các bạn những nội dung bao gồm: các xu thế phát triển Khoa học và công nghệ hiện nay; phát triển công nghiệp công nghệ cao; thách thức và vận hội trong chính sách khoa học và đổi mới; Khoa học và công nghệ của các nước.

   323 p cdxd2 27/10/2021 27 0

 • Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Nội dung của ebook "Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu" tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành.

   56 p cdxd2 28/09/2021 48 0

 • Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Nội dung của ebook trình bày về những thành phần cơ bản của nền kinh tế vĩ mô (sản lượng, tiền và kỳ vọng), các chủ đề chọn lọc về nền kinh tế vĩ mô, lịch sử tóm tắt về tiền và chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ, các nguyên tắc cơ bản của hạch toán GDP, đọc báo cáo cán cân thanh toán, hiểu về tỷ giá hối đoái và kết hợp tất cả những...

   103 p cdxd2 28/09/2021 47 0