• Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 1

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương trình bày: tổng quan về Kinh tế...

   144 p cdxd2 27/06/2022 1 0

 • Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Ebook Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I: Phần 2

  Mục tiêu của cuốn "Bài tập và hướng dẫn giải Kinh tế học vi mô I" là nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp người đọc nắm vững lý thuyết và biết cách vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực hành cụ thể trong từng dạng bài tập khác nhau của chương trình Kinh tế học vi mô. Phần 2 của tài liệu gồm 4 chương trình bày: lý thuyết về hành vi...

   164 p cdxd2 27/06/2022 1 0

 • Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 2

  Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 2

  Tiếp theo phần 1, Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt phần 2 trình bày về nhân tố quản lý thời gian, quản lý học tập và quản lý hành động. Kính mời quý đọc giả tham khảo!

   94 p cdxd2 26/04/2022 18 0

 • Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 1

  Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt: Phần 1

  Ebook 5 nhân tố vàng cho người thành đạt giới thiệu đến quý đọc giả 2 nhân tố đầu tiên trong chuỗi 5 nhân tố vàng của cuốn sách đó là quản lí thái độ và quản lí mục tiêu. Mời các bạn tham khảo để biết thêm cách thức quản lí thái độ và mục tiêu hiệu quả!

   124 p cdxd2 26/04/2022 16 0

 • Ebook Essentials of economics (7th edition): Part 2

   Ebook Essentials of economics (7th edition): Part 2

  Part 2 book "essentials of economics" has contents: aggregate demand and the national economy, aggregate supply and growth, banking, money and interest rates, inflation and unemployment, macroeconomic policy, globalisation and international trade, balance of payments and exchange rates.

   277 p cdxd2 26/04/2022 16 0

 • Ebook Essentials of economics (7th edition): Part 1

  Ebook Essentials of economics (7th edition): Part 1

  Part 1 book "essentials of economics" has contents: economic issues; markets, demand and supply, markets in action, the supply decision, market structures, wages and the distribution of income, market failures and government policy,...and other contents.

   223 p cdxd2 26/04/2022 15 0

 • The report Towards transformation: The role of private enterprises in providing public services in Vietnam

  The report Towards transformation: The role of private enterprises in providing public services in Vietnam

  The report Towards transformation: The role of private enterprises in providing public services in Vietnam (Conformity Assessment Service) describes the current situation, deeply analyzes the causes, and offers solutions to collect revenue attract the private sector to provide public services. We invite you to consult!

   84 p cdxd2 26/04/2022 19 0

 • Ebook Bài tập Nguyên lý Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Ebook Bài tập Nguyên lý Kinh tế vĩ mô: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1, cuốn Bài tập Nguyên lý Kinh tế vĩ mô gồm các bài tập về: Tổng cầu và chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách tiền tệ, lạm phát, kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p cdxd2 24/03/2022 30 0

 • Ebook Bài tập Nguyên lý Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Bài tập Nguyên lý Kinh tế vĩ mô: Phần 1

  Ebook Bài tập Nguyên lý Kinh tế vĩ mô: Phần 1 cung cấp cho người học các bài tập vận dụng có phương pháp giải về: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; đo lường các biến số kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế; tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; thất nghiệp; tổng cầu và tổng cung. Mời các bạn tham khảo.

   84 p cdxd2 24/03/2022 29 0

 • Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Ebook Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) - G.C.Allen

  Chính sách kinh tế Nhật Bản (Tập 1) là tập sách gồm những bài viết của tác giả về chính sách kinh tế của Nhật Bản đã được công bố trong những thời kỳ khác nhau kéo dài khoảng 50 năm và đã được tác giả tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   159 p cdxd2 24/03/2022 26 0

 • Giáo trình môn Kinh tế vi mô (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ)

  Giáo trình môn Kinh tế vi mô (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ)

  Giáo trình môn Kinh tế vi mô cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các quy luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình. Các chủ đề bao gồm: phân tích cung cầu; lý thuyết lựa chọn tiêu dùng, lý thuyết sản xuất và chi phí, phân tích hành vi ra quyết định của doanh nghiệp...

   260 p cdxd2 24/02/2022 41 0

 • Ebook Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI: Phần 1

  Ebook Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI: Phần 1

  Phần 1 ebook "Châu Á từ khủng hoảng nhìn về thế kỷ XXI" gồm có những nội dung chính sau: Toàn cấu hóa thị trường tài chính và khủng hoảng ở châu Á; Sốt bẩt động sản và khủng hoảng kinh tế châu Á; Thị trường chứng khoán và cuộc khủng hoảng; Ngân hàng trong cuộc khủng hoảng; Đầu cơ tiền tệ và cuộc khủng hoảng;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p cdxd2 24/01/2022 42 0