• Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 6: Tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p cdxd2 26/03/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp bình phương bé nhất, các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất, độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p cdxd2 26/03/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Hồi quy với biến giả" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của biến giả, hồi qui với biến độc lập đều là biến định tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p cdxd2 26/03/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Nhập môn kinh tế lượng" giới thiệu đến các bạn những nội dung về quy trình xây dựng mô hình kinh tế lượng, số liệu cho kinh tế lượng, mối quan hệ trong kinh tế lượng. Với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   17 p cdxd2 26/03/2018 10 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 5: Đa cộng tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa cộng tuyến là gì, hệ quả của đa cộng tuyến, nguồn gốc của đa cộng tuyến, nhận biết đa cộng tuyến, khắc phục đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p cdxd2 26/03/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Phương sai thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi, khắc phục phương sai thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p cdxd2 26/03/2018 6 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy tuyến tính bội" cung cấp cho người học cung cấp cho người học các kiến thức về mô hình hồi quy tuyến tính 3 biến, một số dạng hàm, hồi quy tuyến tính K biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   81 p cdxd2 26/03/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Thị Tuấn Anh (2017)

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Lựa chọn mô hình hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tiêu chuẩn của mô hình, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, phát hiện những sai lầm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdxd2 26/03/2018 10 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu, ba phương pháp tính GDP và các thành phần, một số chỉ tiêu khác, đo lường mức giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdxd2 28/02/2018 17 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 6 "Tổng cầu và tổng cung" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng cầu (AD), tổng cung (AS), cân bằng kinh tế vĩ mô,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p cdxd2 28/02/2018 14 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Những vấn đề kinh tế vĩ mô, sản lượng quốc gia, chu kỳ kinh tế,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   13 p cdxd2 28/02/2018 19 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 do Nguyễn Thanh Xuân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Giúp các bạn nắm được Cử nhân kinh tế học gì, phân biệt được vi mô và vĩ mô, nội dung chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cdxd2 28/02/2018 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số