• Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1

  Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cách chào hàng; Tạo ra một cuộc đối thoại; Luôn ở trong tư thế chuẩn bị; Mài giũa những kỹ năng quan yếu của bạn; Mở đầu bằng sự chú tâm đối với khách hàng; Tham gia với khách hàng; Định vị thuật đặt câu hỏi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p cdxd2 25/11/2022 6 0

 • Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Ebook Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tạo ra một cuộc đối thoại về nhu cầu có chiều sâu; Biết lắng nghe một cách có hiệu quả; Định vị cho các thông điệp của bạn; Kiểm tra phản hồi của khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p cdxd2 25/11/2022 6 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 1

  Cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bản chất quản trị; Mô hình của quản trị chiến lược kinh doanh; Nghiên cứu môi trường; Phân tích nguồn lực nội bộ; Phân tích môi trường và hệ thống thông tin quản trị; Xây dựng chiến lược để lựa chọn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   209 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Chiến lược và chính sách kinh doanh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chọn lựa những chiến lược của doanh nghiệp; Chiến lược ở các đơn vị kinh doanh và chức năng; Thực hiện chiến lược kinh doanh; Kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   275 p cdxd2 25/11/2022 7 0

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sử dụng người tài - quản lý và dùng người; Tuyển chọn nhân tài - dùng người và quản lý; Nguyên tắc phân công quản lý dùng người; Phát hiện tiềm năng trong dùng người và quản lý người; Tính công bằng trong quản lý, dùng người; Sự tín nhiệm trong quản lý và dùng...

   244 p cdxd2 23/09/2022 27 2

 • Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nguyên tắc thành thực, giữ chữ tín trong quản lý và dùng người; Bồi dưỡng, giáo dục trong quản lý và sử dụng nhân lực; Đề bạt trong quản lý dùng người; Cách thưởng phạt trong việc dùng người và quản người; Nguyên tắc khen ngợi trong...

   226 p cdxd2 23/09/2022 24 2

 • Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 1

  Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược cạnh tranh" của tác giả Michael E. Porter có kết cấu nội dung giới thiệu về: những kỹ thuật phân tích tổng quát, phân tích cơ cấu ngành, những chiến lược cạnh tranh tổng quát, khung phân tích đối thủ cạnh tranh, tín hiệu thị trường, những bước đi cạnh tranh, chiến lược đối với khách hàng và nhà cung cấp,... Mời...

   227 p cdxd2 25/07/2022 46 0

 • Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 2

  Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Chiến lược cạnh tranh" của tác giả Michael E. Porter có kết cấu nội dung gồm phần còn lại nói về: những môi trường ngành phổ quát, chiến lược cạnh tranh cho các ngành phân mảnh, chiến lược cạnh tranh cho các ngành mới nổi, những quyết định chiến lược, phân tích chiến lược tích hợp theo chiều dọc,... Mời các...

   220 p cdxd2 25/07/2022 52 0

 • Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 1

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 1

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 1 trình bày những nội dung: Chính sách mới về tín dụng ưu đãi và bảo lãnh vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   273 p cdxd2 25/07/2022 45 0

 • Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 2

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 2

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 2 trình bày những nội dung: Chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực phát triển khoa học - kỹ thuật, những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; hướng dẫn mới của nhà nước trong hoạt động hỗ trợ tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   289 p cdxd2 25/07/2022 41 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương (Nghề: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương (Nghề: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng): Phần 1

  Mục tiêu của giáo trình là giới thiệu cho sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về ngoại thương, về các phương thức giao dịch mua bán, về các điều kiện thương mại quốc tế, về thanh toán quốc tế, về các công việc chuẩn bị cho đàm phán và cách thức đàm phán với bạn hàng nước ngoài, về vận tải và bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu....

   43 p cdxd2 25/07/2022 34 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương (Nghề: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương (Nghề: Quản trị kinh doanh - Cao đẳng): Phần 2

  Cấu trúc chung của giáo trình Nghiệp vụ ngoại thương bao gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương thức giao dịch mua bán trên thị trường thế giới; Các điều kiện thương mại quốc tế; Thanh toán quốc tế; Chuẩn bị giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, nội dung hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng...

   102 p cdxd2 25/07/2022 37 0