• Ebook Quản lý dự án trên một trang giấy: Phần 1 - NXB Thời đại

  Ebook Quản lý dự án trên một trang giấy: Phần 1 - NXB Thời đại

  Phần 1 ebook gồm 4 chương chính: Tại sao cuốn sách này lại cần thiết, quản lý dự án trên một trang giấy là gì?, tổng quan về dự án, 5 yếu tố của một dự án và quản lý dự án trên một trang giấy. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

   57 p cdxd2 11/07/2018 3 0

 • Ebook Quản lý dự án trên một trang giấy: Phần 2 - NXB Thời đại

  Ebook Quản lý dự án trên một trang giấy: Phần 2 - NXB Thời đại

  Nối tiếp phần 1 quyển sách, phần 2 gồm 2 chương: 12 bước lập công cụ quản lý dự án trên một trang giấy, quản lý dự án trên một trang giấy trong thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   122 p cdxd2 11/07/2018 3 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 1 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 ebook "Quản trị nguồn nhân lực" do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành gồm các nội dung chính: Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, quá trình tuyển dụng, trắc nghiệm và phỏng vấn, định hướng và phát triển nghề nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   233 p cdxd2 11/07/2018 2 0

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Quản trị nguồn nhân lực: Phần 2 - NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Quản trị nguồn nhân lực" do NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành gồm các nội dung chính: Đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   264 p cdxd2 11/07/2018 2 0

 • Ebook Quản lý trong thế kỷ 21: Phần 1

  Ebook Quản lý trong thế kỷ 21: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung phần người lãnh đạo trong thế kỷ 21 bao gồm: Nhà lãnh đạo - Thần Janus, lãnh đạo có sức truyền cảm, lãnh đạo vì thiên tài tập thể, người lãnh đạo nhị nguyên - Phát triển thịnh vượng trên nghịch lý,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   165 p cdxd2 11/07/2018 2 0

 • Ebook Quản lý trong thế kỷ 21: Phần 2

  Ebook Quản lý trong thế kỷ 21: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Quản lý trong thế kỷ 21" do NXB Giao thông Vận tải ấn hành, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các quá trình trong thế kỷ 21, tổ chức trong thế kỷ 21. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   222 p cdxd2 11/07/2018 2 0

 • Lối sống công nhân trong doanh nghiệp

  Lối sống công nhân trong doanh nghiệp

  Bài viết Lối sống công nhân trong doanh nghiệp trình bày lối sống gắn liền với phương thức sản xuất xã hội, với chế độ chính trị xã hội, với các quan điểm triết học, đạo đức xã hội. Cơ cấu của lối sống bao gồm một số lĩnh vực như: lao động; Phúc lợi, tiêu dùng, sinh hoạt hằng ngày; Sức khỏe của nhân dân; Giáo dục và văn hóa; Hoạt...

   5 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm

  Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm

  Bài viết hướng đến việc phát triển một mô hình khái niệm, có thể được sử dụng như một “cẩm nang” cho việc đo lường và thực thi các giải pháp SCQM cũng như tạo ra những tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nghiên cứu thực nghiệm/ ứng dụng.

   11 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

  Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

  Bài viết Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay trình bày một số hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết của vấn đề nâng cao chất lượng lao động và việc làm ở nước ta hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày phân tích thực trạng của các DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam hiện nay, thảo luận về những cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đem lại, đề cập một số các giải pháp để tạo điều kiện thúc đẩy các DNNVV do...

   6 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 10: Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trƣng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, kỹ năng thuyết phục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 8: Lập kế hoạch bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo, lập mục tiêu, lập chính sách, dự trù ngân sách xây dựng, tổ chức lực lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p cdxd2 11/07/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số