• Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 1 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  "Giáo trình Vật liệu xây dựng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc tính kỹ thuật của vật liệu xây dựng; Vật liệu đá thiên nhiên; Vật liệu gốm xây dựng; Các chất kết dính vô cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   104 p cdxd2 23/09/2022 40 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Giáo trình Vật liệu xây dựng: Phần 2 - ThS. Phan Thế Vinh (Chủ biên)

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Vật liệu xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bêtông dùng chất kết dính vô cơ; Vữa xây dựng; Gỗ và vật liệu gỗ; Chất kết dính hữu cơ; Bêtông atfan; Thép xây dựng; Vật liệu thủy tinh xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   166 p cdxd2 23/09/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung NỘI DUNG CHÍNH: Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi; Hệ số an toàn; Phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải Meyerhof; Các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p cdxd2 23/09/2022 17 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thể hợp thành đất và tác dụng tương hỗ giữa chúng; Kết cấu, liên kết kết cấu và cấu tạo của đất; Các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất; Phân loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p cdxd2 23/09/2022 14 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính thấm nước của đất; Tính ép co và biến dạng của đất; Cường độ chống cắt của đất; Tính đầm chặt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p cdxd2 23/09/2022 14 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại ứng suất trong đất và các giả thiết cơ bản để tính toán Nội Dung; Xác định ứng suất bản thân; Xác định áp suất đáy móng; Ứng suất tăng thêm trong nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p cdxd2 23/09/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; Xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của Rankine; Xác định áp lực đất tĩnh; Xác định áp lực đất theo lý luận của Coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p cdxd2 23/09/2022 13 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Xác định độ lún cố kết; Tốc độ cố kết của đất; Xác định độ lún ổn định của nền đất theo phương pháp cộng lún từng lớp; Đánh giá quá trình lún thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p cdxd2 23/09/2022 14 0

 • Bải giảng Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép - TS. Nguyễn Hiệp Đồng

  Bải giảng Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép - TS. Nguyễn Hiệp Đồng

  Bải giảng Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vật liệu gạch đá và khối xây gạch đá; Giới thiệu các phương pháp tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép; Nguyên tắc cấu tạo và tính toán các cấu kiện cơ bản trong kết cấu nhà cửa bằng gạch đá và gạch đá có...

   91 p cdxd2 22/08/2022 28 0

 • Bài giảng môn học Máy xây dựng

  Bài giảng môn học Máy xây dựng

  Bài giảng môn học Máy xây dựng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về máy xây dựng; Máy và thiết bị gia cố nền móng; Máy làm bê tông; Máy vận chuyển lên cao;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p cdxd2 22/08/2022 30 0

 • Bài giảng Máy xây dựng: Chương 1 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 1 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 1 Cấu tạo tổng thể máy xây dựng cung cấp cho người học những kiến thức như: Các bộ phận cấu thành máy xây dựng, bộ phận động lực, hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển, công dụng và phân loại tổng thể máy xây dựng,..Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p cdxd2 22/08/2022 30 0

 • Bài giảng Máy xây dựng: Chương 3 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 3 - Nguyễn Hữu Chí

  Bài giảng Máy xây dựng: Chương 3 Máy làm đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Công tác làm đất và phân loại máy làm đất, Máy đào một gầu, Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy đào một gầu truyền động thủy lực, Lu tĩnh bánh thép,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p cdxd2 22/08/2022 25 0