• Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Bài giảng Quản trị nhân lực: Bài 3 - TS. Nguyễn Vân Thùy Anh

  Với mục tiêu giúp người học hiểu được khái niệm tuyển mộ, tuyển chọn; phân biệt được sự khác biệt giữa các thuật ngữ tuyển mộ, tuyển chọn và tuyển dụng nhân lực; hiểu được các nguồn và các phương pháp tuyển mộ; hiểu được quá trình tuyển chọn nhân lực và các phương pháp tuyển chọn. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản...

   19 p cdxd2 28/09/2021 2 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 2: Nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro" tìm hiểu được một số phương pháp nhận dạng rủi ro; trang bị những kiến thức và kỹ năng để có thể phân tích rủi ro; vận dụng được các phương pháp cơ bản để nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro trên thực tế.

   20 p cdxd2 28/09/2021 2 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 1 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 1: Khái luận về quản trị rủi ro" để nắm chắc các kiến thức rủi ro trong kinh doanh; khái niệm và quá trình quản trị rủi ro; nguyên tắc quản trị rủi ro; mối quan hệ giữa quản trị rủi ro và quản trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho học tập và nghiên cứu.

   26 p cdxd2 28/09/2021 2 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 3: Kiểm soát và tài trợ rủi ro" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro; tìm hiểu được một số phương pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để phục vụ tốt hơn cho học tập.

   24 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng trình bày kiến thức về khái niệm và tầm quan trọng của quản trị rủi ro nhân lực; quá trình quản trị rủi ro nhân lực, giúp người có thêm tư liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 4: Quản trị rủi ro nhân lực"

   22 p cdxd2 28/09/2021 1 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Bài 5 - ThS. Nguyễn Ngọc Dương

  "Bài giảng Quản trị rủi ro - Bài 5: Quản trị rủi ro tài sản" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm và tầm quan trọng của quản trị rủi ro tài sản; quá trình quản trị rủi ro tài sản.

   19 p cdxd2 28/09/2021 2 0

 • Mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Bài viết này nghiên cứu về những rào cản chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển (ĐTPT) của Nhà nước. Thông qua phân tích các điều kiện cho vay nguồn vốn này theo quy định hiện hành của Chính phủ đặt trong mối tương quan với điều kiện vay vốn tại các ngân hàng thương mại (NHTM)...

   8 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Quan điểm quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại công nghiệp 4.0

  Quan điểm quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời đại công nghiệp 4.0

  Bài viết này đề xuất một số phương pháp quản trị để làm cho tổ chức tương thích với Cách mạng Công nghiệp 4.0 thông qua phát triển một môi trường học tập và đổi mới, để góp phần nâng cao năng lực tổ chức các doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   13 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Năng suất lao động của doanh nghiệp - nhìn từ cách tiếp cận mới

  Năng suất lao động của doanh nghiệp - nhìn từ cách tiếp cận mới

  Bài viết tập trung phân tích năng suất lao động của doanh nghiệp theo cách tiếp cận mới, nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra được những giải pháp phù hợp để cải thiện năng suất doanh nghiệp.

   7 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - thực trạng và giải pháp

  Nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - thực trạng và giải pháp

  Bài viết đánh giá thực trạng nguồn nhân lực các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 và đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong thời gian đến.

   6 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Trong bối cảnh mới của quá trình công nghiệp hóa và khi cuộc cách mạng khoa học- công nghệ tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng chưa từng thấy trên phạm vi toàn cầu, chi phối toàn bộ sự phát triển kinh tế- xã hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phải dành nhiều nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, nâng...

   12 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và các chính sách hỗ trợ

  Nguồn nhân lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay: Thực trạng và các chính sách hỗ trợ

  Nguồn nhân lực cùng với nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất là ba yếu tố quyết định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một công ty. Trong đó, nguồn nhân lực là nguồn chính quyết định đến lợi nhuận và sự phát triển của công ty. Trong nội dung bài viết này, tác giả đề cập đến thực trạng nguồn nhân lực của các DNNVV và...

   12 p cdxd2 28/09/2021 4 0