• Giáo trình Đo vẽ kiểm định công trình cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Đo vẽ kiểm định công trình cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập trong giai đoạn mới của nhà trường, tập thể giáo viên khoa Công trình đã biên soạn giáo trình môn học Đo vẽ kiểm định công trình cầu hệ Cao đẳng nghề, giáo trình này gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: khái niệm, bài 2: bố trí mốc, bài 3: kỹ thuật đo lún, bài 4: đo độ cong của công trình, bài 5:...

   108 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống thoát nước nhỏ (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế hệ thống thoát nước nhỏ (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế hệ thống thoát nước nhỏ (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm có 4 chương như sau: Chương i: mở đầu, chương ii: đặc điểm và cấu tạo các loại cống, chương iii: thiết kế cống, chương iv xây dựng và sửa chữa cống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thiết kế cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thiết kế cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm có những chương sau: Chương 1 khái niệm chung về công trình cầu, chương 2 những vấn đề cơ bản về thiết kế cầu, chương 3 cầu bản và cầu dầm bê tông cốt thép, chương 4 nguyên lý tính toán thiết kế kết cấu nhịp bản BTCT thường.

   100 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thiết kế cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thiết kế cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những chương sau: Chương 5 cầu vòm, chương 6 giới thiệu chung về cầu thép, chương 7 kết cấu nhịp cầu dầm thép và dàn thép giản đơn, chương 8 một số loại cầu thép khác, chương 9 mố trụ cầu, chương 10 gối cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Thiết kế đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm có 8 chương như sau: Chương i : giới thiệu chung về đường ô tô, chương ii: thiết kế bình đồ, chương iii: thiết kế hình cắt dọc, chương v: điều phối và vận chuyển đất, chương vi: thiết kế thoát nước, chương vii: thiết kế đường giao nhau, chương viii: thiết kế...

   120 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Thi công cầu kết cấu nhịp lớn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thi công cầu kết cấu nhịp lớn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thi công cầu kết cấu nhịp lớn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm có 2 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thi công kết cấu nhịp cầu thép và thi công kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Sắt hàn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Sắt hàn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Sắt hàn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung sau: Bài 1 Vạch dấu, sử dụng êtô, đánh búa; Bài 2 vận hành máy mài hai đá, mài đục, bài 3 đục cơ bản; bài 4 giũa cơ bản; bài 5 vận hành máy khoan bàn; bài 6 cắt kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Sắt hàn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Sắt hàn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Sắt hàn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung sau: bài 7 nắn kim loại; bài 8 uốn kim loại; bài 9 cắt ren; bài 10 khoan kim loại; bài 11 tán đinh; bài 12 cạo rà kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Tổ chức thi công (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Tổ chức thi công (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Tổ chức thi công (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm có 6 chương với những nội dung chính sau: Các vấn đề chung, các phương pháp tổ chức thi công, các phương pháp thiết kế tổ chức, thiết kế tổ chức thi công đường ô tô, cung cấp vật tư & tổ chức vận chuyển, quản lý kiểm tra thi công – kiểm tra – nghiệm thu. Mời...

   136 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Giáo trình Autocad (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Autocad (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Autocad (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm có 7 chương như sau: Chương i: làm quen với autocad; chương ii: các lệnh vẽ cơ bản; chương iii. các lệnh chỉnh sửa đối tượng; chương iv: làm việc với layer; chương v : làm việc với block; chương vi: ghi kích thước và vật liệu. chương vii: nhập và chỉnh sửa văn bản, in bản vẽ.

   68 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 7: Điều kiện đường và an toàn giao thông, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tình hình tai nạn giao thông ở Việt Nam và Thế giới; Các phương pháp đánh giá mức độ an toàn chạy xe của đường; Ảnh hưởng của các điều kiện đường đến an toàn chạy xe;....Mời các bạn...

   38 p cdxd2 27/06/2022 0 0

 • Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung

  Bài giảng Bảo dưỡng và sữa chữa đường ô tô - Chương 1: Các vấn đề chung cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết và tầm quan trọng của bảo dưỡng sửa chữa đường ô tô; Hiện trạng giao thông vận tải đường bộ Việt Nam; Phân loại công tác bảo dưỡng sữa chữa đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p cdxd2 27/06/2022 0 0