• Giáo trình Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thi công cầu

  Giáo trình Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thi công cầu

  Giáo trình "Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thi công cầu" cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế thi công các hạng mục của công trình cầu; thi công móng, mố và trụ cầu; thi công kết cấu nhịp cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Trắc địa công trình giao thông, thủy lợi (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

  Giáo trình Trắc địa công trình giao thông, thủy lợi (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) - Trường Cao đẳng nghề Xây dựng

  Giáo trình Trắc địa công trình giao thông, thủy lợi (Nghề: Trắc địa công trình - CĐ/TC) cung cấp cho học viên những nội dung về: xây dựng lưới khống chế; khảo sát, định tuyến; đo vẽ trắc dọc, trắc ngang; đo vẽ bình đồ tuyến, bãi chứa vật liệu; đo xác định hướng, độ dốc, tiết diện dòng chảy; đo đạc thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p cdxd2 24/10/2022 7 1

 • Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Tài liệu "Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khởi động phần mềm Softdesk; Xác định các dữ liệu khảo sát đầu tiên; Quản lý dữ liệu điểm; Thiết kế đường và bãi đỗ xe; Tạo lập các mô hình địa điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   173 p cdxd2 23/09/2022 19 0

 • Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế đường đô thị; Thiết kế đường ngoài đô thị; Các công cụ thủy văn; Thiết kế cống - ống dẫn nước; Thiết kế các công trình điều hòa nước; Thiết kế công việc làm đất cho hồ nước. Mời...

   207 p cdxd2 23/09/2022 17 0

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Tài liệu "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu - ứng dụng chung máy vi tính; Lịch sử phát triển máy tính; Khái quát về lập trình turbo Pascal; Lập trình turbo Pascal thiết kế ổn định nền đường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p cdxd2 23/09/2022 16 0

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình turbo Pascal thiết kế thoát nước; Tính toán lượng thoát nước mưa; Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước đô thị - Chương trình TN 4-2; Một vài vấn đề về phần mềm thoát nước. Mời...

   146 p cdxd2 23/09/2022 17 0

 • Giáo trình Thi công nền đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thi công nền đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thi công nền đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Các vấn đề chung về thi công nền đường; Chương 2: Các công tác chuẩn bị thi công nền đường; Chương 3: Các phương án thi công nền đường; Chương 4: Thi công nền đường bằng...

   48 p cdxd2 25/07/2022 38 0

 • Giáo trình Thi công nền đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thi công nền đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thi công nền đường (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm những nội dung chính như sau: Chương 5: đầm nén nền đường; chương 6: xây dựng nền đường bằng nổ phá và trong các trường hợp địa hình; chương 7: hoàn thiện nền đường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p cdxd2 25/07/2022 40 1

 • Giáo trình Trắc địa (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Trắc địa (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Trắc địa (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm các bài như sau: bài 1 : kiến thức chung về trắc địa, bài 2: bản đồ địa hình, bài 3: tính toán trắc địa, bài 4: đo góc, bài 5: đo dài, bài 6: đo cao bài 7: đo vẽ bình đồ, bài 8: đo vẽ mặt cắt địa hình, bài 9: quan trắc biến dạng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p cdxd2 25/07/2022 48 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống thoát nước (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế hệ thống thoát nước (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thiết kế hệ thống thoát nước (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm có những bài sau: Bài 1: Giới thiệu tổng quát về công trình thoát nước; Bài 2: Đào móng công trình thoát nước; Bài 3: Gia cố nền và móng hệ thống thoát nước; Bài 4: Thi công phần đầu hệ thống thoát nước; Bài 5: Thi công phần thân hệ thống thoát...

   54 p cdxd2 25/07/2022 40 0

 • Giáo trình Thi công móng mố trụ cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thi công móng mố trụ cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thi công móng, mố, trụ cầu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm những nội dung chính như sau: Bài 1: Khái niệm cơ bản; Bài 2: Thi công hố móng đào trần và hố móng có đào chống vách; Bài 3: Thi công lớp bê tông bịt đáy; Bài 4: Thi công cọc bằng phương pháp đóng; Bài 5: Thi công cọc bằng phương pháp ép tĩnh; Bài 6: Thi công...

   174 p cdxd2 25/07/2022 34 0

 • Giáo trình Thi công cầu kết cấu nhịp giản đơn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thi công cầu kết cấu nhịp giản đơn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Thi công cầu kết cấu nhịp giản đơn (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) trình bày những nội dung chính như sau: Xây dựng kết cấu nhịp bê tông cốt thép toàn khối, lắp ghép hệ dầm giản đơn bằng cần cẩu, lắp kết cấu nhịp bằng các thiết bị chuyên dụng - thi công phần xe chạy trên cầu, lắp kết cấu nhịp cầu dầm...

   62 p cdxd2 25/07/2022 35 0