• Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản

  Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản

  Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Quản lý thị trường bất động sản". Qua học phần người học có thể biết được những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận về quản lý thị trường bất động sản; quản lý thị trường bất động sản tại một số nước trên thế giới; quản lý Nhà nước đối với thị...

   5 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Đề cương chi tiết học phần: Định giá đất và bất động sản

  Đề cương chi tiết học phần: Định giá đất và bất động sản

  Học phần Định giá đất và bất động sản giúp cho người học có cách nhìn tổng quát về đất đai, bất động sản, thị trường đất đai, bất động sản, cách định giá và vai trò của nó trong công tác quản lý tài chính về đất đai và bất động sản trong cơ chế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt nam hiện nay. Cùng tham khảo đề cương chi...

   3 p cdxd2 28/09/2020 8 0

 • Giáo trình Định giá bất động sản

  Giáo trình Định giá bất động sản

  Giáo trình Định giá bất động sản trình bày tổng quan về định giá tài sản; định giá bất động sản; đối tượng định giá tài sản; một số khái niệm liên quan đến giá trị tài sản; phương pháp định giá tài sản; tổng quan về bất động sản; các phương pháp định giá bất động sản...

   71 p cdxd2 21/08/2020 33 1

 • Các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn: Nhìn từ góc độ ngành bất động sản Việt Nam

  Các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn: Nhìn từ góc độ ngành bất động sản Việt Nam

  Thông qua việc sử dụng các phương pháp cơ bản trong hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS) nhằm đánh giá tác động của các nhân tố bên trong tới tỷ lệ nợ, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ dài hạn của 54 công ty cổ phần bất động sản niêm yết ở Việt Nam giai đoạn 2013-2017.

   4 p cdxd2 21/08/2020 16 1

 • Đề xuất quá trình quản trị marketing bất động sản

  Đề xuất quá trình quản trị marketing bất động sản

  Quản trị marketing bất động sản có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản, giúp định hướng cho các hoạt động quản trị khác của doanh nghiệp thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động marketing. Đây là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh...

   3 p cdxd2 24/06/2020 36 1

 • Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

  Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam

  Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chính là một loại hình các dự án bất động sản được hình thành ở những nơi có tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng. Tại đó các dự án được triển khai các loại hình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, các khu vui chơi giải trí, dịch vụ tiện ích…

   4 p cdxd2 26/05/2020 46 1

 • Ứng dụng ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thị trường bất động sản

  Ứng dụng ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thị trường bất động sản

  Nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý BĐS là cấp thiết và đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý. Trong khuôn khổ bài viết, dựa trên kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu bất động sản đã nghiên cứu trước đó, chúng tôi khai thác một số ứng dụng của ArcGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản.

   11 p cdxd2 26/05/2020 49 1

 • Các xu thế phát triển mới trong lĩnh vực nhà ở và BĐS tại đô thị Việt Nam và tác động của cuộc cách mạng 4.0

  Các xu thế phát triển mới trong lĩnh vực nhà ở và BĐS tại đô thị Việt Nam và tác động của cuộc cách mạng 4.0

  Đô thị Việt Nam đã vượt một chặng đường dài, từ chỗ bị coi là những thành phần ăn bám, nay bỗng trở thành các động lực phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 18% năm 1990, lên 38% năm 2015. Trong ¼ thế kỷ qua, các xu thế phát triển đô thị Việt Nam thể hiện trong sự thay đổi các yếu tố “mềm” (phi vật thể), về...

   13 p cdxd2 26/05/2020 50 1

 • Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và một số vấn đề pháp lý

  Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và một số vấn đề pháp lý

  Bài viết tìm hiểu thực trạng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản trong những năm gần đây tại TPHCM, đồng thời phân tích nguyên nhân của những mặt tích cực và hạn chế dưới góc độ thực tiễn và pháp lý.

   13 p cdxd2 27/04/2020 51 1

 • Điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

  Điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

  Bài viết trình bày các quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy định về điều kiện, thủ tục thế chấp nhà, công trình xây dựng.

   8 p cdxd2 27/04/2020 55 1

 • Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam

  Nhận dạng thị trường bất động sản Việt Nam

  Nội dung bài viết bàn về thị trường bất động sản (BĐS) ở Việt Nam. Thứ nhất, bài viết cung cấp một số vấn đề lý luận về thị trường bất động sản ở Việt Nam: Khái niệm, công năng, phân loại thị trường, cơ chế vận hành của thị trường bất động sản và vai trò quản lý của nhà nước, vai trò của Chính phủ đối với thị trường bất...

   5 p cdxd2 27/04/2020 54 1

 • Tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

  Tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở - nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh

  Bài nghiên cứu kiểm định tác động của chính sách tiền tệ đến giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Với việc sử dụng mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy giá nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh bị tác động bởi chính sách tiền tệ như: Cung tiền (M2) và lãi suất cho vay, xu hướng tác động thay đổi theo thời gian.

   9 p cdxd2 23/03/2020 69 1