• Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" tiếp tục trình bày các câu hỏi và lời giải đáp thắc mắc về các trường hợp thu hồi và bồi thường đất nông nghiệp; Đất nông nghiệp trong khu dân cư. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p cdxd2 24/05/2022 13 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 1

  Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" Phần 1 trình bày các câu hỏi - đáp về những tình huống bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư cụ thể của tổ chức, cá nhân thông qua những quy định trong các văn bản pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   129 p cdxd2 24/05/2022 11 0

 • Ebook Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

  Ebook Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

  Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động...

   36 p cdxd2 26/04/2022 19 0

 • Bài giảng Thị trường bất động sản - TS. Nguyễn Thị Hải

  Bài giảng Thị trường bất động sản - TS. Nguyễn Thị Hải

  Bài giảng Thị trường bất động sản cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về bất động sản; Tổng quan về thị trường bất động sản; Cung, cầu bất động sản; Thực trạng và các giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p cdxd2 24/03/2022 26 0

 • Xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

  Xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

  Doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản (BĐS) là những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, việc xây dựng chiến lược marketing và thực thi chiến lược marketing của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là vấn đề rất quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của...

   6 p cdxd2 24/02/2022 27 0

 • Quản lý tài chính về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Quản lý tài chính về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  Mục tiêu của nghiên cứu này tập trung làm rõ khung lý thuyết quản lý tài chính đất đai; đánh giá, phân tích thực trạng quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm kết quả đạt được và nhữnh hạn chế trong quản lý giá đất, các nguồn thu từ đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020. Mời các bạn tham khảo!

   16 p cdxd2 24/02/2022 27 0

 • Các yếu tố tác động đến hiệu quả của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam

  Các yếu tố tác động đến hiệu quả của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam

  Bài viết này ước tính hiệu quả và nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết tại Việt Nam (DNBĐSVN) trong thời kỳ 2010-2019. Đầu tiên, nghiên cứu đo lường mức độ hiệu quả của các DNBĐSVN bằng cách sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA).

   12 p cdxd2 24/02/2022 29 0

 • Rà soát bất cập Luật Đất đai Việt Nam năm 2013 và yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới

  Rà soát bất cập Luật Đất đai Việt Nam năm 2013 và yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới

  Luật Đất đai hiện hành đã trải qua gần 10 năm thực thi trong thực tiễn đời sống, đã góp phần phân bổ nguồn tài nguyên đất đai - hạ tầng cho phát triển kinh tế đất nước và góp phần hình thành thị trường bất động sản hiện nay. Tuy vậy, những chồng chéo pháp luật giữa Luật Đất đai và các luật chuyên ngàn cùng những bất cập trong hướng...

   10 p cdxd2 24/02/2022 27 0

 • Đất đai - Nguồn lực chính để phát triển

  Đất đai - Nguồn lực chính để phát triển

  Bài viết "Đất đai - Nguồn lực chính để phát triển" bàn về 4 vấn đề về nguồn thu từ đất tại Việt Nam cần xem xét để tiếp tục đổi mới bao gồm: (1) hoàn thiện hệ thống định giá đất; (2) phân loại và cụ thể hóa các cơ chế thu giá trị đất công khi đưa vào thị trường; (3) đổi mới hệ thống thuế và phí liên quan đến đất đai; (4) xác...

   14 p cdxd2 24/02/2022 32 0

 • Tổ chức định giá và thiết lập hệ thống thông tin về giá đất - Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam

  Tổ chức định giá và thiết lập hệ thống thông tin về giá đất - Kinh nghiệm Hàn Quốc và vận dụng vào Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ làm thay đổi lớn trong sản xuất, tiêu dùng, mọi mặt đời sống con người và các tổ chức khác trong xã hội. Dựa trên các mô hình lý thuyết về kinh tế và toán học, bài viết đã chứng minh và chỉ rõ ảnh hưởng của ứng dụng công nghệ 4.0 tới sản xuất của doanh nghiệp (trang trại), ngành nông nghiệp, ảnh hưởng tới...

   16 p cdxd2 24/02/2022 29 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của những doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của những doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết này nghiên cứu sự tác động của các yếu tố tỷ lệ lạm phát (INF), thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), cổ tức trên mỗi cổ phần (DPS) và chỉ số giá vàng (DGP) đến giá cổ phiếu (SP) tại các doanh nghiệp ngành BĐS được niêm yết trên SGDCK TP.HCM trong giai đoạn từ 2012 đến 2017.

   10 p cdxd2 24/02/2022 30 0

 • Bàn về lợi ích giữa nhà đầu tư và nhà nước, người dân trong các dự án đầu tư bất động sản

  Bàn về lợi ích giữa nhà đầu tư và nhà nước, người dân trong các dự án đầu tư bất động sản

  Bài viết "Bàn về lợi ích giữa nhà đầu tư và nhà nước, người dân trong các dự án đầu tư bất động sản" đưa ra các cơ sở lý luận về lợi ích, điều tiết và cân bằng lợi ích trong các Dự án đầu tư bất động sản; điều tiết và cân bằng lợi ích trong các Dự án đầu tư Bất động sản theo quy định của pháp luật – hiện trạng và một...

   14 p cdxd2 24/02/2022 29 0