• Một số vấn đề về khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh Condotel tại Việt Nam

  Một số vấn đề về khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh Condotel tại Việt Nam

  Từ khi xuất hiện trên thị trường bất động sản ở Việt Nam, condotel đã thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong xã hội vì những kỳ vọng về lợi nhuận mà nó mang lại. Song, với những khoảng trống pháp luật và những hệ lụy phát sinh trên thực tế, việc xây dựng khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh loại bất động sản này là nội dung mà chúng...

   7 p cdxd2 28/12/2021 5 0

 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội của người dân

  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội của người dân

  Đề tài này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội của người dân, từ đó đề xuất một số kiến nghị cho các bên liên quan là công ty phát triển nhà ở xã hội, cơ quan nhà nước phát triển nhà ở xã hội. Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả đã khảo sát 100 khách hàng đã mua nhà ở xã hội tại 02 dự án nhà ở xã...

   9 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Thị trường bất động sản thời gian qua và dự báo trong thời gian tới

  Thị trường bất động sản thời gian qua và dự báo trong thời gian tới

  Sau khi khái quát tình hình phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam trong thời gian qua, trọng tâm bài viết đi vào phân tích dự báo những yếu tố tác động đến sự phát triển thị trường bất động sản, từ đó đưa ra hai kịch bản phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới: (1) Kịch bản thị trường phát triển ổn định và...

   15 p cdxd2 28/12/2021 6 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả bất động sản ở Việt Nam

  Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả bất động sản ở Việt Nam

  Bài báo này đi vào nghiên cứu làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của giá BĐS ở Việt Nam trong những năm qua, qua đó định hướng các giải pháp để điều hành thị trường này trong tương lai phát triển một cách ổn định, hiệu quả.

   11 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Giáo trình Nguyên lý bất động sản

  Giáo trình Nguyên lý bất động sản

  (NB) Giáo trình Nguyên lý bất động sản thông tin đến các bạn những kiến thức về bất động sản và hoạch định nghề nghiệp; thị trường bất động sản và khung pháp lý; xu hướng phát triển của thị trường bất động sản và vai trò của nhà nước; giới thiệu về đầu tư bất động sản; tài trợ và thế chấp bất động sản; giới thiệu về...

   56 p cdxd2 27/11/2021 34 2

 • Giáo trình Môi giới bất động sản

  Giáo trình Môi giới bất động sản

  (NB) "Giáo trình Môi giới bất động sản" thông tin đến các bạn những kiến thức về kiến thức cơ bản về ngành Bất động sản; kỹ năng cơ bản cần có của người môi giới bất động sản.

   53 p cdxd2 27/11/2021 16 0

 • Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 56 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014–2018.

   24 p cdxd2 28/09/2021 24 0

 • Giáo trình Định giá đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Định giá đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Định giá đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đất đai và tổng quan về quyền sử dụng đất; giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất; Địa giá đất và nguyên tắc xác định giá đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p cdxd2 23/07/2021 65 0

 • Giáo trình Định giá đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Định giá đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Định giá đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp xác định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p cdxd2 23/07/2021 44 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về đất đai; Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất; Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

   100 p cdxd2 23/07/2021 50 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo hướng dẫn của bộ Tài nguyên và môi trường; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; Phân bổ đất đai và thiết kế các nội dung trong quy...

   122 p cdxd2 23/07/2021 38 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p cdxd2 30/06/2021 45 0