• Bài giảng Quy trình và kỹ năng mô giới bất động sản

  Bài giảng Quy trình và kỹ năng mô giới bất động sản

  Bài giảng "Quy trình và kỹ năng mô giới bất động sản" tìm hiểu về quy tình môi giới bất động sản gồm: khám phá nhu cầu bất động sản; đánh giá khách hàng; chuẩn bị môi giới; tiếp xúc và chào sản phẩm; thương lượng và tiếp thị. Mời các bạ cùng tham khảo.

   155 p cdxd2 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Thuế chuyển nhượng bất động sản

  Bài giảng Thuế chuyển nhượng bất động sản

  Bài giảng "Thuế chuyển nhượng bất động sản" trình bày về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí bạ trước, lệ phí đại chính, phí công chứng, vi bằng trong thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu tại đây.

   17 p cdxd2 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có thể giải thích khái niệm, thông tin, dữ liệu và cơ sở dữ liệu (CSDL); Các phương pháp tiếp cận quản lý dữ liệu và ưu điểm, nhược điểm; Kiến trúc của một cơ sở dữ liệu; Giải thích các mô hình dữ liệu khác nhau;...

   49 p cdxd2 24/10/2022 4 0

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 1: Tổng quan về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 1: Tổng quan về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 1: Tổng quan về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bất động sản; khái luận về quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p cdxd2 25/07/2022 43 0

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 2: Thị trường bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 2: Thị trường bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 2: Thị trường bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thị trường bất động sản; cầu trong thị trường bất động sản; cung trong thị trường bất động sản; quan hệ cung cầu và giá cả trên thị trường bất động sản; thông tin thị trường bất động sản;...

   23 p cdxd2 25/07/2022 39 0

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 3: Định giá bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 3: Định giá bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 3: Định giá bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định giá bất động sản; các phương pháp định giá bất động sản; quy định pháp luật về hoạt động định giá bất động sản tại một số nước trên thế giới;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p cdxd2 25/07/2022 34 0

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 4: Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 4: Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 4: Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các loại hình đầu tư kinh doanh bất động sản; chủ thể và đàm phán trong đầu tư kinh doanh bất động sản; quản trị dự án đầu tư kinh doanh bất động sản; xu hướng đầu tư kinh doanh...

   14 p cdxd2 25/07/2022 37 0

 • Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 5: Quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 5: Quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản

  Bài giảng Quản lý đầu tư kinh doanh bất động sản - Chương 5: Quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái luận quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản; các công cụ quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh bất động sản; chính sách của nhà nước đối với đầu...

   13 p cdxd2 25/07/2022 37 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" tiếp tục trình bày các câu hỏi và lời giải đáp thắc mắc về các trường hợp thu hồi và bồi thường đất nông nghiệp; Đất nông nghiệp trong khu dân cư. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   157 p cdxd2 24/05/2022 65 0

 • Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Phần 1

  Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" Phần 1 trình bày các câu hỏi - đáp về những tình huống bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư cụ thể của tổ chức, cá nhân thông qua những quy định trong các văn bản pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   129 p cdxd2 24/05/2022 65 0

 • Ebook Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

  Ebook Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014

  Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động...

   36 p cdxd2 26/04/2022 75 0

 • Bài giảng Thị trường bất động sản - TS. Nguyễn Thị Hải

  Bài giảng Thị trường bất động sản - TS. Nguyễn Thị Hải

  Bài giảng Thị trường bất động sản cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về bất động sản; Tổng quan về thị trường bất động sản; Cung, cầu bất động sản; Thực trạng và các giải pháp phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p cdxd2 24/03/2022 75 0