• Giáo trình Định giá đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Định giá đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Định giá đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đất đai và tổng quan về quyền sử dụng đất; giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất; Địa giá đất và nguyên tắc xác định giá đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p cdxd2 23/07/2021 29 0

 • Giáo trình Định giá đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Định giá đất: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Định giá đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương pháp xác định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất và định giá đất cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p cdxd2 23/07/2021 14 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các vấn đề chung về đất đai; Cơ sở lý luận của quy hoạch sử dụng đất; Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất theo tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

   100 p cdxd2 23/07/2021 23 0

 • Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 - Nguyễn Hữu Ngữ

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Trình tự, nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo hướng dẫn của bộ Tài nguyên và môi trường; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; Phân bổ đất đai và thiết kế các nội dung trong quy...

   122 p cdxd2 23/07/2021 14 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Quản lý và phát triển thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p cdxd2 30/06/2021 18 0

 • Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1

  Giáo trình Thị trường bất động sản: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về thị trường bất động sản; Hệ thống pháp luật về thị trường bất động sản; Dịch vụ công trong thị trường bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p cdxd2 30/06/2021 24 0

 • Giáo trình Định giá bất động sản

  Giáo trình Định giá bất động sản

  Nội dung giáo trình gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về bất động sản và định giá bất động sản; Cơ sở khoa học và nguyên tắc cơ bản trong định giá bất động sản; Phương pháp định giá bất động sản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   183 p cdxd2 30/06/2021 19 1

 • Phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro trong doanh nghiệp: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam

  Phương pháp tiếp cận kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro trong doanh nghiệp: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam

  Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro trong KTNB tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (DNKDBĐS) tại Việt Nam hiện nay và đề xuất một số khuyến nghị phù hợp để khuyến khích và định hướng cho việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro trong KTNB.

   13 p cdxd2 28/06/2021 14 0

 • Bất cập quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng môi giới mua bán bất động sản

  Bất cập quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng môi giới mua bán bất động sản

  Trong thời gian qua hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản ngoài những mặt tích cực đã đạt đƣợc thì vẫn còn nhiều hạn chế. Hình thức các quan hệ giao dịch mang tính đối phó nhiều hơn là tuân thủ quy định của pháp luật, không diễn ra theo quy luật thị trƣờng bất động sản.

   11 p cdxd2 28/06/2021 15 0

 • Thị trường bất động sản Việt Nam và những yếu tố tác động

  Thị trường bất động sản Việt Nam và những yếu tố tác động

  Quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cùng với các diễn biến trong môi trường chính trị - xã hội thời gian qua đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với thị trường bất động sản Việt Nam. Việc nhận biết các cơ hội, cũng như đánh giá những tác động và hạn chế thách thức đặt ra đối với thị...

   4 p cdxd2 28/06/2021 22 0

 • Nguồn lực tài chính thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển

  Nguồn lực tài chính thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển

  hị trường bất động sản Việt Nam được đánh giá là đang dần bước vào giai đoạn tài chính hóa. Nghiên cứu này đã nhận diện rõ hơn về thực trạng TTBĐS và luồng tiền vào TTBĐS; đồng thời, đã đưa ra nhiều khuyến nghị, giải pháp để hoàn thiện TTBĐS Việt Nam.

   4 p cdxd2 28/06/2021 13 0

 • Phát triển thị trường bất động sản công nghiệp và yêu cầu đặt ra đối với chính sách tài chính

  Phát triển thị trường bất động sản công nghiệp và yêu cầu đặt ra đối với chính sách tài chính

  Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam đang có những diễn biến sôi động, hứa hẹn sự phát triển mạnh mẽ và bùng nổ trong thời gian tới. Kết quả này một phần xuất phát từ nhiều năm qua Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách ưu đãi (ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, ưu đãi về đất đai…) khuyến khích các...

   4 p cdxd2 28/06/2021 10 0