• Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 1

  Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 1

  Cuốn sách "Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về ô nhiễm môi trường biển; Các điều ước quốc tế và khu vực Đông Nam Á về môi trường biển và ô nhiễm môi trường biển; Tài nguyên, môi trường và ô nhiễm biển tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   211 p cdxd2 25/11/2022 5 0

 • Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 2

  Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược và các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường biển, phòng chống ô nhiễm môi trương biển Việt Nam; Pháp luật bảo vệ môi trường biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển Việt Nam. Mời các bạn...

   159 p cdxd2 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người có nội dung trình bày về quá trình phát triển của con người, một số yếu tố tác động đến quá trình phát triển của con người, các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua, dân số và các vấn đề về dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   68 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học)

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học)

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 4: Ergonomics - Khoa học lao động (Công thái học) có nội dung trình bày các khái niệm về Ergonomics, lĩnh vực chuyên môn của ergonomics, lịch sử phát triển ergonomics, công thái học vật lý - Physical ergonomics, công thái học nhận thức - Cognitive ergonomics,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   112 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 2: Khoa học môi trường được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về môi trường, mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người và môi trường; nhận biết những yếu tố ảnh hưởng chính đến sự an toàn và phát triển của môi trường và cách xử lý chúng để bảo vệ chất...

   71 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 3: Tương tác giữa môi trường và con người có nội dung trình bày giới thiệu về sự tương tác giữa môi trường và con người, tác động của con người đến môi trường, tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   45 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 5: Khảo sát và đánh giá những yếu tố có hại trong môi trường công nghiệp

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 5: Khảo sát và đánh giá những yếu tố có hại trong môi trường công nghiệp

  Bài giảng Môi trường và con người - Chương 5: Khảo sát và đánh giá những yếu tố có hại trong môi trường công nghiệp có nội dung trình bày một số khái niệm về môi trường công nghiệp, vệ sinh trong môi trường công nghiệp, khảo sát đánh giá những yếu tố có hại trong môi trường công nghiệp, cháy nổ trong môi trường công nghiệp,... Mời các bạn...

   239 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Lecture Solid waste management - Chapter 4: Collection and transfer of solid waste (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 4: Collection and transfer of solid waste (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 4: Collection and transfer of solid waste (CE 43) provide students with knowledge about collection of solid waste (by external stakeholders) from its various sources or from communal storage facilities, and transportation of this waste to the place of final disposal.

   27 p cdxd2 23/09/2022 14 0

 • Lecture Solid waste management - Chapter 6: Anaerobic digestion/biogasification (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 6: Anaerobic digestion/biogasification (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 6: Anaerobic digestion/biogasification (CE 43) provide students with knowledge about biogasification, biogas generation, fermentation, methane fermentation and methane production.

   7 p cdxd2 23/09/2022 13 0

 • Lecture Solid waste management - Chapter 5: Transfer (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 5: Transfer (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 4: Transfer (CE 43) provide students with knowledge about transfer stations are the sites on which transfer of waste is carried out, placed on small and then larger vehicles for transportation over long distances directly to the processing or final disposal site.

   37 p cdxd2 23/09/2022 12 0

 • Lecture Solid waste management - Chapter 6a: Recycle, reuse, resource recovery (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 6a: Recycle, reuse, resource recovery (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 6a: Recycle, reuse, resource recovery (CE 431) provide students with knowledge about involves recovery of resources from the waste stream in the form of both materials and energy.

   15 p cdxd2 23/09/2022 11 0

 • Lecture Solid waste management - Chapter 7: Composting (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 7: Composting (CE 431)

  Lecture Solid waste management - Chapter 7: Composting (CE 431) provide students with knowledge about accomplishes all three rs – reduce, reuse and recycle advantages of composting.

   6 p cdxd2 23/09/2022 11 0