• Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 1 - Nguyễn An Ninh

  Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 1 - Nguyễn An Ninh

  Cuốn sách Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững đề cập tới cơ sở lý thuyết và ứng dụng các nguyên lý khoa học của sinh thái cảnh quan trong công tác kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất. Toàn bộ cuốn sách được trình bày trong 15 bài với các nhóm chủ đề cơ bản. Phần 1 của cuốn sách...

   73 p cdxd2 30/08/2018 3 0

 • Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 2 - Nguyễn An Ninh

  Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 2 - Nguyễn An Ninh

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook sẽ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung còn lại: cảnh quan tự nhiên và kiến thức phỏng sinh, cảnh quan văn hóa và kiến trúc bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc cảnh quan nông thôn và thành thị,.. Đây là những nội dung cần thiết đối với công tác đào tạo ở bậc đại học và sau đại học các ngành...

   55 p cdxd2 30/08/2018 4 0

 • Xu hướng giá và sự khan hiếm tài nguyên khoáng sản

  Xu hướng giá và sự khan hiếm tài nguyên khoáng sản

  Bài báo giới thiệu về lý thuyết xu hướng giá tài nguyên được nhà kinh tế học Margaret E. Slade (1992) phát triển từ mô hình lý thuyết của Fisher, Schultze và tiến hành mô phỏng xu hướng giá của một số loại khoáng sản trên thế giới trong những năm vừa qua. Trên cơ sở đó, bài báo có một số đánh giá khái quát về tình hình cạn kiệt một số loại...

   5 p cdxd2 29/06/2018 3 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của các cầu qua sông tới khả năng thoát lũ trên đoạn sông Hồng qua Hà Nội - TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

  Đánh giá ảnh hưởng của các cầu qua sông tới khả năng thoát lũ trên đoạn sông Hồng qua Hà Nội - TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

  Bài viết "Đánh giá ảnh hưởng của các cầu qua sông tới khả năng thoát lũ trên đoạn sông Hồng qua Hà Nội" phân tích kết quả tính toán biến động mực nước lũ trên đoạn sông Hồng qua Hà Nội khi xét đến sự tồn tại của 2 cầu mới xây dựng và 1 cầu dự kiến xây dựng năm 2008. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung...

   6 p cdxd2 29/06/2018 6 0

 • Đồng bằng sông Cửu Long, tài nguyên đất, nước và vấn đề khai thác - GS. Nguyễn Gia Huy

  Đồng bằng sông Cửu Long, tài nguyên đất, nước và vấn đề khai thác - GS. Nguyễn Gia Huy

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đồng bằng sông Cửu Long, tài nguyên đất, nước và vấn đề khai thác" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về tài nguyên đất, tài nguyên nước, quá trình khai thác, những suy nghĩ về khai thác đồng bằng sông Cửu Long.

   7 p cdxd2 29/06/2018 7 0

 • Bảo vệ tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở nước ta

  Bảo vệ tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở nước ta

  Bài viết Bảo vệ tài nguyên và môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở nước ta đề cập tới một số nhận thức mới về bảo vệ tài nguyên và môi trường gắn với bối cảnh biến đổi khí hậu, phân tích thực tiễn và giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường.

   9 p cdxd2 29/06/2018 5 0

 • Nghiên cứu sản xuất Compost từ rác sinh hoạt

  Nghiên cứu sản xuất Compost từ rác sinh hoạt

  Rác sinh hoạt- được xem như nguồn tài nguyên vô cùng lớn cần được tận dụng triệt để. Từ rác sinh hoạt, bằng nhiều phương pháp khác nhau người ta có thể sản xuất ra các sản phẩm hữu ích như năng lượng (điện năng, khí sinh học), phân bón,... để phục vụ trở lại nhu cầu con người.

   6 p cdxd2 29/06/2018 9 0

 • Nghiên cứu cơ chế gây bồi lấp cửa Tư Hiền Thừa Thiên Huế - Việt Nam

  Nghiên cứu cơ chế gây bồi lấp cửa Tư Hiền Thừa Thiên Huế - Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nghiên cứu cơ chế gây bồi lấp cửa Tư Hiền Thừa Thiên Huế - Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được những nội dung về khái quát cơ chế vận chuyển bùn cát tại cửa biển, nguyên nhân và cơ chế gây bồi lấp cửa biển,...

   8 p cdxd2 29/06/2018 6 0

 • Nước Đức hướng tới nền kinh tế xanh

  Nước Đức hướng tới nền kinh tế xanh

  Đã có rất nhiều cảnh báo đưa ra nhấn mạnh đến nhu cầu phải phát triển những nguồn năng lượng mới, đồng thời phòng ngừa hoặc chặn đứng tình trạng suy thoái môi trường. Công nghệ để đáp ứng cả 2 nhu cầu trên chính là công nghệ sạch (CNS), được định nghĩa là những công nghệ giúp sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và không gây hại...

   13 p cdxd2 29/06/2018 8 0

 • Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý chỉ tiêu tài nguyên môi trường vùng Tây Nguyên

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý chỉ tiêu tài nguyên môi trường vùng Tây Nguyên

  Bài viết Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý chỉ tiêu tài nguyên môi trường vùng Tây Nguyên trình bày kết quả nghiên cứu xác lập hệ thống các chỉ tiêu quản lý tài nguyên môi trường nhằm xây dựng một hệ cơ sở dữ liệu quản lý thống nhất cho các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên.

   6 p cdxd2 29/06/2018 7 0

 • Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba và sông Kone

  Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba và sông Kone

  Những thuận lợi và thách thức trong phát triển kinh tế xã hội của vùng, quản lý tổng hợp tài nguyên nước, nội dung quản lý tổng hợp tài nguyên nước là những nội dung chính trong bài viết "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Ba và sông Kone". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

   9 p cdxd2 29/06/2018 9 0

 • Đánh giá thực trạng và nguyên nhân xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp

  Đánh giá thực trạng và nguyên nhân xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp

  Xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp trong những năm đầu thế kỉ XXI gia tăng nhanh, xảy ra trên diện rộng, xuất hiện trong cả mùa lũ và mùa kiệt. Nguyên nhân của thực trạng được xác định là do tác động của dòng chảy, địa chất mềm yếu và được tăng cường bởi biến đổi khí hậu, các hoạt động kinh tế - xã hội trên lưu...

   7 p cdxd2 29/06/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số