• Phân tích đồng thời các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước lụt ở miền Trung Việt Nam

  Phân tích đồng thời các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước lụt ở miền Trung Việt Nam

  Phép đo phổ khối sắc ký khí (GC / MS) toàn diện của một hệ thống xác định và định lượng tự động với cơ sở dữ liệu (AIQS-DB) được sử dụng để phân tích nước lũ mẫu vật. 284 chất phân tích được tìm thấy với nồng độ từ 0,005-7,6 µg / l và thường xuyên phát hiện> 10%. Tổng số trung bình nồng độ của hợp chất nhóm từ hộ gia đình là...

   6 p cdxd2 20/11/2018 4 0

 • Nghiên cứu sử dụng công cụ học đánh giá nguy cơ của nước thải công nghiệp đối với hệ sinh thái lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai

  Nghiên cứu sử dụng công cụ học đánh giá nguy cơ của nước thải công nghiệp đối với hệ sinh thái lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai

  Hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh, thành phố nằm trên lưu vực; đồng thời tiếp nhận các loại thải đô thị, công nghiệp và nông nghiệp. Sự đánh giá các nguy cơ độc học đối với hệ sinh thái bắt đầu trở thành một vấn đề rất quan trọng ở Việt Nam và việc...

   13 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Thử nghiệm đánh giá hiện trạng công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở chế biến thủy hải sản Hải Phòng

  Thử nghiệm đánh giá hiện trạng công nghệ phục vụ công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở chế biến thủy hải sản Hải Phòng

  Với hiện trạng công nghệ như trên, việc tác động vào các yếu tố cấu thành công nghệ để mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất cho bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản của Hải Phòng cần được cân nhắc cho phù hợp, nhằm tạo ra tác động mang tính toàn diện và tổng thể. Trong đó, các giải pháp cần được ưu tiên hàng đầu...

   14 p cdxd2 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  Vấn đề môi trường đô thị và khu công nghiệp; phương cách quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp; giải pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp là những nội dung chính mà "Bài giảng Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp" hướng đến trình bày.

   44 p cdxd2 30/10/2018 12 0

 • Bài giảng Quản lý chất thải y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Quản lý chất thải y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

  Bài giảng Quản lý chất thải y tế - ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày nội dung về phân loại, thu gom CTRYT tại khoa/phòng, quy định về phương tiện thu gom, lưu giữ CTRYT và khử khuẩn để dùng lại, thu gom, vận chuyển CTRYT trong nội bộ, lưu giữ CTRYT tại cơ sở y tế, vận chuyển CTRYT ra ngoài cơ sở y tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p cdxd2 30/10/2018 11 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin đất - ĐH Nông Nghiệp HN

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất - ĐH Nông Nghiệp HN

  Bài giảng Hệ thống thông tin đất giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về thông tin, hệ thống cũng như hệ thống thống tin để làm nền tảng nghiên cứu hệ thống thông tin đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p cdxd2 30/10/2018 7 0

 • Ebook Dân số định cư môi trường - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Dân số định cư môi trường - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook gồm các chương chính: Một số khái niệm về dân số học, di cư, du cư và môi trường, định cư và môi trường, đô thị hóa và môi trường, tị nạn môi trường, lồng ghép vấn đề dân số và chính sách môi trường, phát triển nhân văn và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   217 p cdxd2 30/09/2018 23 0

 • Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 1

  Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 1

  Cuốn sách Nước và các vấn đề liên quan giới thiệu cho người đọc những vấn đề liên quan về nước được nhìn nhận dưới lăng kính của các ngành khoa học xã hội nhân văn và kinh tế, ở các môi trường và cấp độ phân tích khác nhau; theo khung lô gic khoa học. Phần 1 của cuốn sách gồm 6 bài tham luận được trình bày để đẫn nhập và phát triển...

   161 p cdxd2 30/09/2018 27 0

 • Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 2

  Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 2

  Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook đề cập những vấn đề có liên quan không gian biển, nguy cơ và quản trị (lớp chuyên đề 1); tăng trường đô thị, nhu cầu xã hội và cung cấp dịch vụ nước sạch và xử lý nước thải (lớp chuyên đề 2), quản lý nước về mặt xã hội và kinh tế trong khuôn khổ đào tạo kỹ thuật điều tra điền...

   177 p cdxd2 30/09/2018 27 0

 • Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái. TS. Lê Thị Hiền Thảo

  Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái. TS. Lê Thị Hiền Thảo

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày đánh giá tác động môi trường, hệ thống quan trắc chất lượng môi trường các biện pháp bảo vệ và quản lý môi trường. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản: ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, ô nhiễm và bảo vệ khí quyển, ô nhiễm và bảo vệ môi...

   157 p cdxd2 25/09/2018 19 0

 • Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Lê Thị Hiền Thảo

  Ebook Sinh thái học và bảo vệ môi trường: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thái, TS. Lê Thị Hiền Thảo

  Cuốn sách Sinh thái học và bảo vệ môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của sinh thái học; các ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường; các nguyên nhân và bản chất của ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm nhiệt cũng như các ảnh hưởng của ô nhiễm tới chất lượng môi trường sống...

   92 p cdxd2 25/09/2018 25 0

 • Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 1 - Nguyễn An Ninh

  Ebook Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững: Phần 1 - Nguyễn An Ninh

  Cuốn sách Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững đề cập tới cơ sở lý thuyết và ứng dụng các nguyên lý khoa học của sinh thái cảnh quan trong công tác kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất. Toàn bộ cuốn sách được trình bày trong 15 bài với các nhóm chủ đề cơ bản. Phần 1 của cuốn sách...

   73 p cdxd2 30/08/2018 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số