• Ebook Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng

  Ebook Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Thiết kế hệ thống tưới tiêu" do ThS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Nguyễn Thượng Bằng biên soạn gồm nội dung chương 6 đến chương 11 của cuốn sách. Nội dung phẩn này trình bày các nội dung như: Trạm bơm trong hệ thống tưới tiêu, máy bơm phục vụ tưới tiêu, nhà máy bơm tưới tiêu và các công trình nối tiếp,... Mời...

   265 p cdxd2 28/03/2018 21 0

 • Ebook Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng

  Ebook Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng

  Ebook Thiết kế hệ thống tưới tiêu do ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng biên soạn trình bày những kiến thức cơ bản của kỹ thuật tưới, kỹ thuật tiêu và thiết kế trạm bơm. Ngoài nội dung cơ bản về kỹ thuật, cuốn sách còn đề cập khá cụ thể đến lĩnh vực quản lý khai thác hệ thống tưới tiêu, phân tích hiệu quả dự án tưới...

   220 p cdxd2 28/03/2018 18 0

 • Giáo trình Cấp thoát nước: Phần 2

  Giáo trình Cấp thoát nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Cấp thoát nước", phần 2 này có nội dung trình bày về hệ thống thoát nước trong nhà, hệ thống cấp nước, cấp thoát nước, kỹ thuật công nghệ, sơ đồ cấu tạo hệ thống cấp nước, các bộ phận của hệ thống thoát nước, các thiết bị thu nước thải...Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về...

   26 p cdxd2 28/02/2018 37 0

 • Giáo trình Cấp thoát nước: Phần 1

  Giáo trình Cấp thoát nước: Phần 1

  Giáo trình "Cấp thoát nước" có nội dung trình bày về các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp nước, các tài liệu cơ sở để thiết kế hệ thống cấp nước, nguồn nước và công trình thu nước, xử lý nước thiên nhiên, máy bơm - trạm bơm - bể chứa - đài nước, mạng lưới đường ống cấp nước, hệ thông cấp nước trong nhà. Mời các bạn cùng tham...

   118 p cdxd2 28/02/2018 36 0

 • Giáo trình Cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Lan Phương

  Giáo trình Cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp - Nguyễn Lan Phương

  Giáo trình "Cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp" có nội dung trình bày về mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước, cấu tạo mạng lưới cấp nước và công trình trên mạng lưới cấp nước, hệ thống cấp nước trong nhà, thi công quản lý vận hành hệ thống cấp nước. Để hiểu rõ về nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu!

   102 p cdxd2 28/02/2018 30 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 1: Chất lượng, hình thức phân phối nước và thiết bị" cung cấp cho người học các kiến thức về chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước, đánh giá chất lượng nguồn nước, hệ thống phân phối nước và thiết bị,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdxd2 28/02/2018 22 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 2: Quản lý cung cầu trong cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán và dự báo dân số, dự báo nhu cầu sử dụng nước, quản lý cầu trong hệ thống cấp nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p cdxd2 28/02/2018 22 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 3: Mô hình hóa về thiết kế hệ thống cấp thoát nước" trình bày mô hình hóa hệ thống cấp thoát nước, lý thuyết lập mô hình, mô phỏng hệ thống cấp nước, mô phỏng hệ thống với phần mềm Epanet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p cdxd2 28/02/2018 22 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước" được biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên hiểu bản chất vật lý dự làm việc đồng thời một hệ thống gồm nhiều loại công trình, xác định nguồn cấp nước của các nguồn khác nhau trong hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p cdxd2 28/02/2018 21 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 7: Mô hình hóa và thiết kế hệ thống thoát nước" cung cấp cho người học các kiến thức về thủy văn, tính thủy lực hệ thống thoát nước. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   19 p cdxd2 28/02/2018 25 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 5: Nước va trong mạng lưới cấp nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hiện tượng, cơ sở lý thuyết, phương pháp tính giá trị áp suất trong hiện tượng nước va. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p cdxd2 28/02/2018 23 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 6: Quy hoạch mạng lưới thoát nước" cung cấp cho người học các kiến thức về nguyên tắc quy hoạch và các sơ đồ thoát nước cơ bản. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p cdxd2 28/02/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số