• Giáo trình Tính toán thủy văn

  Giáo trình Tính toán thủy văn

  Giáo trình Tính toán thủy văn thông tin đến các bạn những kiến thức về nội dung và phương pháp nghiên cứu tính toán thủy văn; sự hình thành dòng chảy; phương trình cân bằng nước; chuẩn dòng chảy năm; dao động dòng chảy năm; sự phân phối dòng chảy trong năm; dòng chảy lớn nhất; dòng chảy bé nhất; dòng chảy rắn; mô hình hóa Toán học dòng chảy......

   187 p cdxd2 27/10/2020 1 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 4b: Bài toán tỏa nhiệt 3D

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 4b: Bài toán tỏa nhiệt 3D

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 4b: Bài toán tỏa nhiệt 3D" cung cấp cho người học các kiến thức về bài toán khuếch tán nhiệt trong khối đổ bê tông bao gồm: Nghiên cứu sự phân phối nhiệt độ theo thời gian sau khi đổ, ảnh hưởng của các điều kiện, ảnh hưởng của quy mô khối đổ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 7: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trong đường ống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 7: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trong đường ống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 7: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trong đường ống" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát, hiện tượng nước va trong đường ống áp lực, công trình giảm áp lực nước va. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 6: Đường hầm thủy công, giếng điều áp

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 6: Đường hầm thủy công, giếng điều áp

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 6: Đường hầm thủy công, giếng điều áp" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về đường hầm thủy công và giếng điều áp, hiện tượng dao động mực nước trong công trình điều áp, cấu tạo công trình điều áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 5: Phân tích ứng suất trong đập bê tông khi xảy ra động đất

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 5: Phân tích ứng suất trong đập bê tông khi xảy ra động đất

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 5: Phân tích ứng suất trong đập bê tông khi xảy ra động đất" cung cấp cho người học các kiến thức về tình hình động đất tại Việt Nam, phương pháp chuyển động của hệ 1 bậc tự do, phương trình chuyển động của hệ nhiều bậc tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 4a: Đập bê tông đầm lăn

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 4a: Đập bê tông đầm lăn

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 4a: Đập bê tông đầm lăn" cung cấp cho người học các kiến thức về tình hình xây dựng các đập bê tông RCC của thế giới, tình hình triển khai các đập RCC ở Việt Nam, các nội dung chính liên quan đến thiết kế và vật liệu cho các đập RCC của Việt Nam.

   7 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 4: Đập bê tông trọng lực

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 4: Đập bê tông trọng lực

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 4: Đập bê tông trọng lực" giới thiệu các kiến thức về nghiên cứu ứng suất trong đập bê tông và các kết quả thu được khi tiến hành nghiên cứu ứng suất. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập nghiên cứu.

   6 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Lý thuyết mô phỏng Monte Carlo

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Lý thuyết mô phỏng Monte Carlo

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Lý thuyết mô phỏng Monte Carlo trình bày các bước thực hiện phân tích rủi ro với mô phong Monte Carlo hàm thư viện trong Crystal Ball và các kết quả phân tích trong một số trường hợp khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 3: Đập vật liệu địa phương

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 3: Đập vật liệu địa phương

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 3: Đập vật liệu địa phương" trình bày các nội dung: Ứng suất và biến dạng, các phương pháp tính ổn định mái dốc đất, đá hỗn hợp; ví dụ tính với phần mềm Sigma; công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đập VLĐP.

   12 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 2: Áp lực Khe rỗng

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 2: Áp lực Khe rỗng

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 2: Áp lực Khe rỗng" giới thiệu tới người học các hiện tượng vật lý, lý thuyết cố kết và áp lực khe rỗng. Cuối bài giảng có phần ví dụ để người học củng cố các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 1: Thấm qua công trình

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao - Chương 1: Thấm qua công trình

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 1: Thấm qua công trình" cung cấp cho người học các khái niệm về thấm qua công trình, phương trình cơ bản của dòng thấm, các phương pháp giải bài toán thấm, tính thấm với phần mềm seep. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p cdxd2 27/10/2020 0 0

 • Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 8: Thoát nước vùng triều

  Bài giảng Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 8: Thoát nước vùng triều

  Bài giảng "Mạng lưới cấp thoát nước - Chương 8: Thoát nước vùng triều" cung cấp cho người học các kiến thức lý thuyết dòng chảy không ổn định trong tính toán thủy lực, phương trình dạng sóng khuếch tán, phương trình Saint Venant. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdxd2 27/10/2020 0 0