• Giáo trình Thoát nước : Mạng lưới thoát nước - Phần 2

  Giáo trình Thoát nước : Mạng lưới thoát nước - Phần 2

  Giáo trình Thoát nước : Mạng lưới thoát nước - Phần 2 có nội dung lập và điều hành dự án thoát nước, tài chính và đầu tư xây dựng; xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống thoát nước....

   32 p cdxd2 26/04/2022 18 0

 • Giáo trình Thoát nước : Mạng lưới thoát nước - Phần 1

  Giáo trình Thoát nước : Mạng lưới thoát nước - Phần 1

  Giáo trình Thoát nước : Mạng lưới thoát nước - Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung cơ bản về hệ thống và lựa chọn sơ đồ hệ thống thoát nước; nguyên lý quy hoạch và thiết kế mạng lưới thoát nước, ...

   32 p cdxd2 26/04/2022 8 0

 • Giáo trình Thi công lắp đặt một số vật liệu, thiết bị mới (Nghề: Cấp thoát nước) - CĐ Cơ Giới Ninh Bình

  Giáo trình Thi công lắp đặt một số vật liệu, thiết bị mới (Nghề: Cấp thoát nước) - CĐ Cơ Giới Ninh Bình

  Giáo trình Thi công lắp đặt một số vật liệu, thiết bị mới cung cấp cho người học các kiến thức: Lắp đặt bồn tắm massage; Lắp đặt buồng tắm vách kính; Lắp đặt Cabinet – Tủ chậu; Lắp đặt vòi cảm ứng xả nước tự động; Lắp đặt van cảm ứng tiểu nam xả nước tự động; Lắp đặt bồn cầu treo tường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p cdxd2 26/04/2022 9 0

 • Giáo trình Lắp đặt đường ống cấp thoát nước gia dụng (Nghề: Lắp đặt điện nước)

  Giáo trình Lắp đặt đường ống cấp thoát nước gia dụng (Nghề: Lắp đặt điện nước)

  Giáo trình Lắp đặt đường ống cấp thoát nước gia dụng cung cấp cho người học những kiến thức như: các kỹ năng cơ bản về lắp đặt đường nước gia dụng; lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước trong nhà; lắp đặt hệ thống thoát nước trong nhà. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p cdxd2 26/04/2022 12 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước

  Bài giảng Cấp thoát nước được biên soạn dựa trên các tài liệu tham khảo chính thống trong và ngoài nước, các tiêu chuẩn về tính toán thiết kế hệ thống cấp, thoát nước của Việt Nam. Nội dung bài giảng được cập nhật, phù hợp với thời lượng đào tạo 3 tín chỉ và được chia làm hai phần chính: Hệ thống cấp nước; Hệ thống thoát nước.

   159 p cdxd2 24/03/2022 21 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 2: Hệ thống cấp nước khu vực

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 2: Hệ thống cấp nước khu vực

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 2: Hệ thống cấp nước khu vực có nội dung trình bày về định nghĩa, phân loại hệ thống cấp nước khu vực, mạng lưới vòng, mạng lưới hở (cụt), mạng lưới hỗn hợp (vòng + hở),... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p cdxd2 24/03/2022 18 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 4: Hệ thống thoát nước khu vực

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 4: Hệ thống thoát nước khu vực

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 4: Hệ thống thoát nước khu vực có nội dung trình bày tổng quan về thoát nước, tính chất nước thoát, phân loại hệ thống thoát nước, sơ đồ thoát nước tổng quát, hệ thống thoát nước mưa,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   35 p cdxd2 24/03/2022 18 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới cấp nước bên trong

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới cấp nước bên trong

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới cấp nước bên trong có nội dung trình bày về các tiêu chuẩn cấp nước bên trong, quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà, các bộ phận chính của hệ thống cấp nước bên trong,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   22 p cdxd2 24/03/2022 15 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 1: Tổng quan về cấp nước

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 1: Tổng quan về cấp nước

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 1: Tổng quan về cấp nước có nội dung trình bày các yêu cầu cơ bản về cấp nước, phân loại hệ thống cấp nước, sơ đồ hệ thống cấp nước, nhu cầu dùng nước, tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   27 p cdxd2 24/03/2022 21 0

 • Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới thoát nước bên trong

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới thoát nước bên trong

  Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 6: Mạng lưới thoát nước bên trong có nội dung trình bày về nhiệm vụ của mạng lưới thoát nước bên trong, phân loại hệ thống thoát nước bên trong, hệ thống thoát nước sinh hoạt, sơ đồ bố trí hệ thống thoát nước bên trong,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   11 p cdxd2 24/03/2022 21 0

 • Đánh giá thực trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng Nam Trung Bộ

  Đánh giá thực trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng Nam Trung Bộ

  Tính đến năm 2018, toàn vùng Nam Trung Bộ có 6.163.384 người nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, chiếm 94,22% tổng dân số nông thôn trong khu vực; trong đó số dân được sử dụng nước đạt QC02 là 3.515.361 người, chiếm 53,7%. Nguồn nước dưới đất hạn chế và phân bố không đều nên số công trình khai thác nước ngầm chỉ là 122 công...

   13 p cdxd2 26/03/2021 88 2

 • Đánh giá sự thay đổi chỉ số Pecmanganat trong nước sinh hoạt lưu trữ tại hộ gia đình

  Đánh giá sự thay đổi chỉ số Pecmanganat trong nước sinh hoạt lưu trữ tại hộ gia đình

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá sự dao động chỉ số Pecmanganat tại thiết bị lưu trữ nước sinh hoạt. Sử dụng phương pháp lấy mẫu và xác định chỉ số Pecmanganat tại hộ gia đình sinh sống ở khu vực phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

   6 p cdxd2 26/03/2021 83 1