• Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 1

  Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 1

  (BQ) Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 1 presents the following content: Chapter 1 fundamental concepts, chapter 2 general energy equation, chapter 3 types of flow and loss due to friction, chapter 4 minor losses.

   79 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 2

  Ebook Hydraulic engineering: Fundamental concepts – Part 2

  (BQ) presents the following content: Chapter 5 series and parallel pipeline systems, chapter 6 pumps and turbines, appendix A properties of water, appendix B properties of common liquids, appendix C dimensions of steel pipe, appendix D dimensions of type k copper tubing, appendix E conversion factors.

   76 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 1

  Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 1

  Cuốn sách "Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủy điện ở Việt Nam; Tình hình phát điện thủy điện ở Việt Nam hiện nay; Vai trò của phát điện thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam; Phân loại và cấu tạo tua-bin nước; Công nghệ chế tạo tua-bin nước; Hư hại bề mặt kim loại trong...

   108 p cdxd2 24/10/2022 7 0

 • Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 2

  Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm tra không phá hủy; Các hỏng hóc tua-bin nước; Tham khảo về rơ-le bảo vệ cho tua-bin nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p cdxd2 24/10/2022 8 0

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp thoát nước; tư liệu cơ bản và quy định thống nhất về thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; thiết kế cấp thoát nước tiểu khu nhà ở đô thị; thiết kế cấp thoát nước công trình nhà ở cao tầng đô...

   180 p cdxd2 23/09/2022 22 3

 • Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước: Phần 2

  Phần 2 của tài liệu "Sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những thông tin về: thiết kế hệ thống cấp nước cứu hỏa; thiết kế cấp thoát nước công trình chuyên dụng; tổng hợp công trình tuyến ống; tổng hợp vật liệu ống và tổ hợp thiết kế phụ kiện ống;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   188 p cdxd2 23/09/2022 19 1

 • Giáo trình Lắp đặt thiết bị dùng nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC): Phần 1

  Giáo trình Lắp đặt thiết bị dùng nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC): Phần 1

  Giáo trình Lắp đặt thiết bị dùng nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC) với mục tiêu nhằm giúp học viên nêu được các loại thiết bị dùng nước thông dụng; đọc được các bản vẽ, tài liệu thi công; trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị dùng nước. Phần 1 của giáo trình gồm 2 bài đầu tiên là lắp đặt bình nóng lạnh và lắp đặt...

   54 p cdxd2 23/09/2022 15 0

 • Giáo trình Lắp đặt thiết bị dùng nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC): Phần 2

  Giáo trình Lắp đặt thiết bị dùng nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC): Phần 2

  Giáo trình Lắp đặt thiết bị dùng nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC) nhằm giúp học viên sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị thi công; lắp đặt được các thiết bị dùng nước theo đúng thiết kế. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày những nội dung về: lắp đặt âu tiểu treo tường; lắp đặt vòi tắm, bồn tắm; lắp đặt bệ xí...

   54 p cdxd2 23/09/2022 13 0

 • Giáo trình Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Quản lý và khai thác công trình cấp thoát nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC) cung cấp cho học viên những nội dung về: quản lý kỹ thuật cấp thoát nước; quản lý các công trình thu nước; quản lý mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới cấp nước; các công trình xử lý nước thiên nhiên; quản lý mạng lưới thoát nước; các...

   73 p cdxd2 23/09/2022 13 0

 • Giáo trình Lắp đặt đường ống cấp nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Lắp đặt đường ống cấp nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Lắp đặt đường ống cấp nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên nêu được các tiêu chuẩn ống, phụ kiện đúng theo tiêu chuẩn; đọc được các bản vẽ thi công các đường ống cấp nước; trình bày được trình tự lắp đặt các đường ống cấp nước trong nhà;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p cdxd2 23/09/2022 13 0

 • Giáo trình Thi công xây trát cơ bản (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Thi công xây trát cơ bản (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Thi công xây trát cơ bản (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên trình bày được kỹ thuật, quy trình đào mương, tạo rãnh đặt ống; trình bày được quy trình lắp dựng giàn giáo đúng yêu cầu kỹ thuật; sử dụng đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay, thiết bị chuyên dùng của nghề; xây được các...

   73 p cdxd2 23/09/2022 13 0

 • Giáo trình Lắp đặt đường ống thoát nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Lắp đặt đường ống thoát nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC)

  Giáo trình Lắp đặt đường ống thoát nước (Nghề: Cấp thoát nước - CĐ/TC) cung cấp cho học viên những nội dung về: lắp đặt mạng lưới đường ống thoát nước; lắp đặt đường ống thoát nước bẩn và ống thông hơi; lắp đặt đường ống thoát nước mái; lắp đặt đường ống thoát nước xí bệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p cdxd2 23/09/2022 13 0