• Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới lao động và việc làm tại thành phố Hà Nội

  Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới lao động và việc làm tại thành phố Hà Nội

  Mục đích của bài viết nhằm đi sâu phân tích thực trạng lao động và việc làm tại thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua. Thực trạng được thể hiện qua các vấn đề như số lượng, cơ cấu lao động việc làm,... Từ đó bài viết đánh giá những cơ hội và thách thức từ cuộc cách mạng 4.0 đem lại.

   8 p cdxd2 28/09/2021 1 0

 • Sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu và các nhân tố ảnh hưởng

  Sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa vào chuỗi giá trị toàn cầu và các nhân tố ảnh hưởng

  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có nhiều đóng góp trong việc tạo công ăn việc làm, cải tiến sáng tạo cho mỗi nền kinh tế. Vì vậy, tăng cường sự DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đang là ưu tiên trong chiến lược phát triển của rất nhiều quốc gia.

   9 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Thay đổi thể chế ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp - bằng chứng từ thực tiễn

  Thay đổi thể chế ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp - bằng chứng từ thực tiễn

  Bài viết này có hai mục tiêu. Phần lý thuyết, bài báo sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu gần đây về ảnh hưởng của thể chế đến sự phát triển của doanh nghiệp. Phần thực tiễn, bài viết minh chứng tác động tiêu cực mà sự thay đổi thể chế mang lại cho một tổ chức cung cấp các bài thi qua mạng Internet cho học sinh phổ thông. Bài viết...

   6 p cdxd2 28/09/2021 0 0

 • Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

  Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

  Trong bài viết này sẽ đề cập tới những tác động mà nó mang lại đối với sự phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trên cơ sở đánh giá thực trạng đồng thời đưa ra những kiến nghị nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

   8 p cdxd2 28/09/2021 2 0

 • Chính sách huy động, phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Chính sách huy động, phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính  tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

  Bài viết này nhằm chỉ ra hệ thống, đánh giá thực trạng chính sách huy động, phân phối và sử dụng nguồn vốn tài chính - tín dụng đối với DNNVV, từ đó đề đưa ra các giải pháp hoàn thiện chính sách huy động, phân phối và sử dụng nguồn vốn tài chính - tín dụng đối với DNNVV để giúp DNNVV phát triển ổn định, bền vững.

   15 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành kinh tế đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành kinh tế đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay có thể khẳng định khá dồi dào trong bối cảnh hầu hết các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trong phạm vi cả nước đều đào tạo học viên và sinh viên chuyên ngành kinh tế.

   8 p cdxd2 28/09/2021 1 0

 • Đào tạo nhà quản trị cho các doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Đào tạo nhà quản trị cho các doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết tập trung xem xét tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 với những thách thức đặt ra trong công tác quản trị doanh nghiệp và nhu cầu cấp thiết đào tạo nhà quản trị đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng.

   6 p cdxd2 28/09/2021 1 0

 • Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  Bài viết tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 56 công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2014–2018.

   24 p cdxd2 28/09/2021 3 0

 • Ebook Bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ - Adam Khoo

  Ebook Bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ - Adam Khoo

  Bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ giúp người đọc áp dụng các thói quen của những doanh nhân triệu phú, hình thành những ý tưởng kinh doanh độc đáo, xây dựng và quy trình hóa công ty để giảm thiểu công việc cho người lãnh đạo, tăng doanh số thông qua các phương pháp tiếp thị và bán hàng đơn giản nhưng hiệu quả, tuyển chọn và đào tạo đội...

   340 p cdxd2 26/08/2021 29 0

 • Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 2

  Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn cảm giác...

   182 p cdxd2 26/08/2021 17 0

 • Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 1

   Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 1

  Ebook Nghệ thuật bán hàng bậc cao: Phần 1 được viết theo lối kể chuyện, kết hợp với rất nhiều đoạn hội thoại và những mẫu chuyện vui. hơn 700 câu hỏi và 250 chiến thuật kinh doanh, chiêu thức cũng như các cách thức kết thúc một thương vụ được gói gọn trong gần 100 câu chuyện, bài phân tích và nhiều câu chuyện khác nhau sẽ đem đến cho bạn...

   129 p cdxd2 26/08/2021 26 1

 • Ebook Key Words for IELTS - Book 3: Advanced

  Ebook Key Words for IELTS - Book 3: Advanced

  Collins COBUILD Keywords for IELT5 : Book 3 Advanced is the final book in the Keywords for IELTS series. It covers the words and phrases that will help you to raise the level of your English to achieve the high IELTS score required by some universities for more challenging courses and postgraduate study. Mastering the vocabulary in this book will give you the skills you need to confidently use Academic English in an English-medium university...

   193 p cdxd2 26/08/2021 20 0