• Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu, ba phương pháp tính GDP và các thành phần, một số chỉ tiêu khác, đo lường mức giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdxd2 28/02/2018 42 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Những vấn đề kinh tế vĩ mô, sản lượng quốc gia, chu kỳ kinh tế,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   13 p cdxd2 28/02/2018 37 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 do Nguyễn Thanh Xuân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Giúp các bạn nắm được Cử nhân kinh tế học gì, phân biệt được vi mô và vĩ mô, nội dung chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cdxd2 28/02/2018 32 1

 • Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 2: Thực hiện trên máy tính" cung cấp cho người người học các kiến thức: Groundwater Vistas, hệ thống đơn vị, tạo một mô hình mới, lưới mô hình, nhập số liệu về hệ số truyền dẫn thủy lực , nhập số liệu giếng trong Layer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   35 p cdxd2 24/05/2017 53 1

 • Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 3 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 3 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 3: Mô hình nước ngầm có biên thay đổi theo thời gian" trình bày các nội dung: Mô hình nước ngầm có biên thay đổi theo thời gian, mô hình nước ngầm thay đổi, thời kỳ mô phỏng, các điều kiện bơm, hệ số rò rỉ ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cdxd2 24/05/2017 61 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 5: Định giá tài nguyên và môi trường với các nội dung chính của chương: Định giá tài nguyên môi trường, Các phương pháp định giá, Định giá hệ sinh thái và đa dạng sinh học, Chi trả dịch vụ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   72 p cdxd2 24/05/2017 73 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - TS. Hoàng Văn Long

  Thất bại thị trường, và đó là kết quả mà không hiệu quả dưới quan điểm kinh tế. Ở đây tính không hiệu quả được gây ra do bởi một hoạt động gây quá nhiều ô nhiễm được thực hiện, khi mà người gây ô nhiễm không quan tâm đến lợi ích của những người bị ảnh hưởng tiêu cực từ ô nhiễm.

   70 p cdxd2 24/05/2017 63 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 1 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 1: Nền tảng của kinh tế môi trường do TS. Hoàng Văn Long biện soạn gồm các nội dung chính: Khái niệm cơ bản liên quan trong kinh tế và môi trường, Kinh tế môi trường là gì?, Tại sao cần học kinh tế môi trường? Vì sao lại xảy ra ô nhiễm và suy thoái tài nguyên?,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p cdxd2 24/05/2017 55 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước về môi trường gồm: Các công cụ quản lý môi trường, áp dụng Công cụ Kinh tế môi trường vào thực tiễn ở Việt Nam, phân tích chính sách môi trường, quản lý nhà nước về môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   55 p cdxd2 24/05/2017 52 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 6 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 6: Biến đổi khí hậu, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh gồm các nội dung chính sau: Tổng quan biến đổi khí hậu, Biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Kinh tế xanh và tăng trưởng xanh ở Việt Nam, Phát triển đô thị sinh thái, các bon thấp và thành phố thông minh, Chính sách môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   34 p cdxd2 24/05/2017 73 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P11)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P11)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P11)" cung cấp cho người học các kiến thức về các yếu tố vô sinh ảnh hưởng hệ sinh thái môi trường bao gồm: Nhiệt độ, nước và ẩm độ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cdxd2 30/03/2017 20 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P12)

  Bài giảng Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường - Nguyễn Thanh Bình (P12)

  Bài giảng "Cơ sở khoa học môi trường: Hệ sinh thái môi trường (P12)" trình bày một số kiến thức về ánh sáng như: Thông tin chung, cây ưa sáng cây ưa bóng, cây dài ngày, cây ngắn ngày, động vật với ánh sáng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cdxd2 30/03/2017 17 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số