• Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ

  Bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ" cung cấp cho người học các kiến thức về khung và kí hiệu bản đồ, định hướng bản đồ ngoài thực địa, sử dụng bản đồ trong phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Đo khoảng cách

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Đo khoảng cách

  Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm về đo khoảng cách, định tuyến đường thẳng, đo khoảng cách trực tiếp, sai số khi đo khoảng cách bằng thước thép, đo khoảng cách gián tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 7: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 7: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc

  Chương 7 cung cấp cho người học các nguyên lý đo góc, phân loại và cấu tạo máy kinh vĩ, cấu tạo vành độ, những thao tác của máy kinh vĩ, kiểm nghiệm & hiệu chỉnh máy kinh vĩ, đo góc bằng theo phương pháp đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdxd2 20/11/2018 4 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

  Bài giảng trình bày công dụng bản đồ tỷ lệ lớn và phương pháp toàn đạc, khái niệm về lưới khống chế mặt bằng, hai bài toán cơ bản trong trắc địa, phương pháp thành lập đường chuyền kinh vĩ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình

  Bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích và nội dung đo vẽ mặt cắt, đo vẽ mặt cắt dọc, đo vẽ mặt cắt ngang. Mời các bạn cùng tham khảo để mắn bắt nội dung chi tiết.

   12 p cdxd2 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học

  Nội dung chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học bao gồm các khái niệm chung về đo cao, nguyên lý đo cao hình học, phân loại và cấu tạo máy thủy bình, MIA thủy chuẩn và đế MIA, các thao tác cơ bản của máy thủy bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cdxd2 20/11/2018 5 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 12: Bố trí công trình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 12: Bố trí công trình

  Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm về bố trí công trình, các phương pháp bố trí cơ bản, bố trí mặt bằng công trình, bố trí đường cong công trình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạ sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   14 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

  Nội dung bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức về đo vẽ mặt cắt ngang sông, đo vẽ địa hình đáy sông. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạ sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   11 p cdxd2 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Luồng luân chuyển thu nhập và chi tiêu, ba phương pháp tính GDP và các thành phần, một số chỉ tiêu khác, đo lường mức giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cdxd2 28/02/2018 57 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Những vấn đề kinh tế vĩ mô, sản lượng quốc gia, chu kỳ kinh tế,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   13 p cdxd2 28/02/2018 59 2

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 - GV. Nguyễn Thanh Xuân

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 0 do Nguyễn Thanh Xuân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Giúp các bạn nắm được Cử nhân kinh tế học gì, phân biệt được vi mô và vĩ mô, nội dung chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cdxd2 28/02/2018 47 1

 • Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng Mô hình nước ngầm: Phần 2 - TS. Nguyễn Mai Đăng

  Bài giảng "Mô hình nước ngầm - Phần 2: Thực hiện trên máy tính" cung cấp cho người người học các kiến thức: Groundwater Vistas, hệ thống đơn vị, tạo một mô hình mới, lưới mô hình, nhập số liệu về hệ số truyền dẫn thủy lực , nhập số liệu giếng trong Layer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   35 p cdxd2 24/05/2017 67 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số