» Từ khóa: Kiểm soát tiến độ dự án

Kết quả 1-1 trong khoảng 1
  • Kiểm soát tiến độ dự án

    Kiểm soát tiến độ dự án

    Diễn tả làm thế nào để sử dụng một tập hợp của những đường cong chữ S để mà: Kiểm soát chi phí (ngân sách) cùng với tiến độ. Kiểm soát tiến trình (số lượng và chất lượng của công việc) và tiến độ. Dùng những đường cong kết hợp nhau nhằm kiểm soát chi phí, công việc và tiến độ Miêu tả biện pháp đối phó có thể cho bốn tình...

     22 p cdxd2 03/10/2013 282 2

    Từ khóa: Kiểm soát tiến độ dự án, định giá xây dựng, dự toán xây dựng

@tag Kiểm soát tiến độ dự án/p_school_code=90/p_filetype=/p_intCateID1=/p_intCateID2=/p_intStart=0/p_intLimit=12/host=10.20.1.97/port=9312/_index=libdocuments,libdocumentsnew