Kiểm soát tiến độ dự án

Diễn tả làm thế nào để sử dụng một tập hợp của những đường cong chữ S để mà:
Kiểm soát chi phí (ngân sách) cùng với tiến độ.
Kiểm soát tiến trình (số lượng và chất lượng của công việc) và tiến độ.
Dùng những đường cong kết hợp nhau nhằm kiểm soát chi phí, công việc và tiến độ
Miêu tả biện pháp đối phó có thể cho bốn tình huống tổng quát có thể.