• Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung NỘI DUNG CHÍNH: Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi; Hệ số an toàn; Phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải Meyerhof; Các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p cdxd2 23/09/2022 7 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thể hợp thành đất và tác dụng tương hỗ giữa chúng; Kết cấu, liên kết kết cấu và cấu tạo của đất; Các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất; Phân loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p cdxd2 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính thấm nước của đất; Tính ép co và biến dạng của đất; Cường độ chống cắt của đất; Tính đầm chặt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p cdxd2 23/09/2022 6 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại ứng suất trong đất và các giả thiết cơ bản để tính toán Nội Dung; Xác định ứng suất bản thân; Xác định áp suất đáy móng; Ứng suất tăng thêm trong nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p cdxd2 23/09/2022 4 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; Xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của Rankine; Xác định áp lực đất tĩnh; Xác định áp lực đất theo lý luận của Coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p cdxd2 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Xác định độ lún cố kết; Tốc độ cố kết của đất; Xác định độ lún ổn định của nền đất theo phương pháp cộng lún từng lớp; Đánh giá quá trình lún thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p cdxd2 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 5: Đo dài và thiết bị đo dài. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo dài; đo dài trực tiếp; đo chiều dài gián tiếp; đo chiều dài bằng các máy điện tử; sơ đồ cấu trúc máy toàn đạc điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cdxd2 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 1: Những kiến thức cơ sở về trắc địa. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại trắc địa; tóm tắt lịch sử phát triển ngành trắc địa; hình dạng và kích thước Trái đất; hình chiếu của mặt đất lên mặt cầu và mặt phẳng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p cdxd2 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 2: Định hướng và hai bài toán trắc địa cơ bản. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định hướng đường thẳng - góc phương vị - góc hai phương; hai bài toán cơ bản trong trắc địa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cdxd2 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 6: Đo cao và thiết bị đo cao. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm đo cao; đo cao hình học; đo cao từ giữa; đo cao lượng giác; phân loại đo cao hình học từ giữa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cdxd2 23/09/2022 5 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 3: Lý thuyết sai số. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và nguyên nhân của sai số; phân loại sai số; tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của sai số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p cdxd2 23/09/2022 4 0

 • Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc

  Bài giảng Trắc địa cơ sở - Chương 4: Đo góc và thiết bị đo góc. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: nguyên lý đo góc bằng và góc đứng; cấu tạo máy kinh vĩ; kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy kinh vĩ; các phương pháp đo góc bằng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p cdxd2 23/09/2022 5 0