• Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 2 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 2 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 2 Gia cố đất nền yếu phương pháp trụ đất xi măng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp trụ đất-xi măng; Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng; Trình tự tính toán trụ đất xi-măng; Thi công trụ đất xi-măng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương Mở đầu - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương Mở đầu - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá chương mở đầu Giới thiệu chung học phần; Giới thiệu về các phương pháp cải tạo nền đất yếu; Giới thiệu về các giải pháp cải tạo đất đá cứng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 3 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 3 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 3 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng vải địa kĩ thuật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về vải địa kỹ thuật; Chức năng của vải địa kỹ thuật; Yêu cầu kỹ thuật của vải địa kỹ thuật; Tác dụng của vải địa kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p cdxd2 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 5 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 5 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 5 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng cọc cát đầm chặt, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về cọc cát đầm chặt; Ưu nhược điểm của cọc cát đầm chặt; Phạm vi áp dụng của cọc cát đầm chặt; Tính toán – thiết kế cọc cát đầm chặt;... Mời các bạn cùng tham...

   43 p cdxd2 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 4 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 4 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 4 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng giếng cát, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và các thuật ngữ; Các yêu cầu về vật liệu; Thi công giếng cát;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 1 Gia cố đất nền yếu phương pháp làm chặt cơ học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chặt của đất; Một số phương pháp làm chặt cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p cdxd2 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 7 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng bấc thấm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về phương pháp bấc thấm; Ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng; Thi công bấc thấm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 6 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 6 - TS. Đặng Xuân Trường

  Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá: Chương 6 Gia cố đất nền yếu phương pháp gia cố bằng bơm hút chân không, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về bơm hút chân không; Quy trình thi công; Thi công bơm hút chân không; An toàn lao động và vệ sinh môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p cdxd2 28/12/2021 9 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ăn mòn và bảo vệ vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về thế điện cực, phương trình Nernst mô tả thế điện cực, tốc độ ăn mòn, phương trình Faraday,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   20 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Xi măng - Huỳnh Ngọc Minh

  Bài giảng Xi măng - Huỳnh Ngọc Minh

  Bài giảng Xi măng - Huỳnh Ngọc Minh cung cấp cho học viên các kiến thức về khái niệm chung của xi măng, xi măng Pooc lăng (Porland), quy trình công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng, quá trình thủy hóa (đóng rắn) xi măng poóc lăng, giới thiệu về bê tông,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   136 p cdxd2 28/12/2021 7 0

 • Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh

  Bài tập Cơ sở khoa học vật liệu: Ứng xử cơ học của vật liệu - ThS. Nguyễn Ngọc Trí Huỳnh cung cấp cho học viên những kiến thức về ứng xử cơ học của vật liệu, đường cong ứng suất-biến dạng của kim loại, đường cong ứng suất-biến dạng của ceramic, đường cong ứng suất-biến dạng của vật liệu, hóa học tinh thể,... Mời các bạn cùng...

   35 p cdxd2 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Cơ học đá: Ứng suất trong đá (in-situ stress) - GV. Kiều Lê Thủy Chung

  Bài giảng Cơ học đá: Ứng suất trong đá (in-situ stress) - GV. Kiều Lê Thủy Chung

  Bài giảng Cơ học đá: Ứng suất trong đá (in-situ stress) - GV. Kiều Lê Thủy Chung cung cấp cho học viên các kiến thức về ứng suất, biến dạng và thuyết đàn hồi, các phương pháp xác định ứng suất trong đá, dự đoán trạng thái ứng suất tự nhiên dựa vào thuyết đàn hồi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   69 p cdxd2 28/12/2021 7 0