• Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 2: Các loại máy đập nghiền – Máy đập nón (Tiếp theo)

  Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 2: Các loại máy đập nghiền – Máy đập nón (Tiếp theo)

  Bài giảng Máy và thiết bị sản xuất VLXD - Chương 2: Các loại máy đập nghiền – Máy đập nón (Tiếp theo) nêu lên đại cương và phân loại của máy đập nón, sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy đập nón và một số nội dung khác.

   36 p cdxd2 24/12/2016 818 1

 • Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng: Phần 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Thống kê học ứng dụng trong quản lý xây dựng - Phần 1 giới thiệu về thống kê học. Nội dung chính trong phần này gồm: Tư duy thống kê, giới thiệu về thống kê học, trình bày dữ liệu định tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p cdxd2 17/08/2016 615 1

 • Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 3

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở: Chương 3

  Bài giảng Kiến trúc dân dụng và nhà ở - Chương 3: Phương pháp luận và tư duy trong nghiên cứu thiết kế kiến trúc, giới thiệu 4 bước trong thiết kế kiến trúc bao gồm phân tích khái niệm, phân tích về thích dụng, phân tích về môi trường, phân tích về kỹ thuật - kinh tế. Đây là tài liệu tham khảo và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành...

   9 p cdxd2 04/08/2015 605 1

 • Tập bài giảng Kinh doanh bất động sản - PGS.TS. Nguyễn Thế Phán

  Tập bài giảng Kinh doanh bất động sản - PGS.TS. Nguyễn Thế Phán

  Tập bài giảng Kinh doanh bất động sản gồm 2 phần. Phấn 1 trình bày tổng quan về kinh doanh bất động sản và một số vấn đề về quản trị kinh doanh bất động sản. Phần 2 nói về vai trò của thị trường bất động sản, đặc điểm của thị trường bất động sản. Cùng tham khảo nhé.

   26 p cdxd2 20/09/2015 599 3

 • Bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư

  Bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư nhằm xác định đối tượng kế toán để ghi nhận là bất động sản đầu tư, bất động sản chủ sở hữu, hàng hóa bất động sản, nguyên tắc kế toán bất động sản đầu tư, kế toán các trường hợp liên quan đến việc hình thành, chuyển đổi, khấu hao, nhượng bán, thanh lý và cho thuê bất động sản...

   9 p cdxd2 20/09/2015 563 1

 • Bài giảng Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường: Bài mở đầu - Nguyễn Hoàng Nam

  Bài giảng Lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường: Bài mở đầu - Nguyễn Hoàng Nam

  Bài mở đầu của bài giảng lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường giới thiệu về môn học Lượng giá tài nguyên và môi trường. Môn học này giúp cho sinh viên có được các kiến thức về nguyên lý kinh tế thị trường trong lượng giá tài nguyên và môi trường, biết được các phương pháp lượng giá tài nguyên và môi trường và biết vận dụng kết...

   14 p cdxd2 20/01/2016 540 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Hoàng Anh Duy

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - ThS. Hoàng Anh Duy

  Nội dung của chương 7 Chức năng tổ chức thuộc bài giảng Quản trị học trình bày về những khái niệm cơ bản về tổ chức, nội dung của chức năng tổ chức, cơ cấu tổ chức, thiết kế tổ chức...mời các bạn tìm hiểu tài liệu hữu ích này.

   37 p cdxd2 29/05/2015 472 1

 • Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 - TS. Đào Sỹ Đán

  Bài giảng Kết cấu bê tông cốt thép: Chương 3 Nguyên lý tính toán kết cấu bê tông cốt thép của TS. Đào Sỹ Đán biên soạn gồm các nội dung chính sau: Quan điểm chung về thiết kế, Sự phát triển của quá trình thiết kế, Nguyên tắc cơ bản của Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05,...

   27 p cdxd2 20/07/2017 439 1

 • Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05

  Bài giảng Kết Cấu Bê Tông theo 22TCN 272-05

  Thực chất của bê tông cốt thépBê tông cốt thép là một loại vật liệu xây dựng hỗn hợp do hai vật liệu th ành phần có tính chất cơ học khác nhau là bê tông và thép cùng cộng tác chịu lực với nhau một cách hợp lý và kinh tế.

   10 p cdxd2 19/07/2017 427 1

 • Bài giảng Sức bền vật liệu 2: Chương 7 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Sức bền vật liệu 2: Chương 7 - Trần Minh Tú

  Bài giảng "Sức bền vật liệu 2 - Chương 7: Thanh chịu lực phức tạp" giới thiệu tới người học các kiến thức: Khái niệm chung, thanh chịu uốn xiên, thanh chịu uốn và kéo (nén) đồng thời, thanh chịu kéo (nén) lệch tâm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Xây dựng dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   56 p cdxd2 24/10/2015 392 1

 • Bài giảng Tường chắn đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng Tường chắn đất: Chương 1 - ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa

  Bài giảng "Tường chắn đất - Chương 1: Lý thuyết áp lực ngang" cung cấp cho người đọc những hình ảnh ứng dụng của tường chắn đất, các loại tường chắn đất cơ bản, áp lực đất lên tường chắn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p cdxd2 25/05/2016 343 1

 • Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 2 - PGS.TS.Đỗ Kiến Quốc

  Bài giảng Cơ học kết cấu: Chương 2 - PGS.TS.Đỗ Kiến Quốc

  Chương 2 Xác định nội lực do tải trọng bất động thuộc bài giảng Cơ học kết cấu có cấu trúc nội dung được chia làm 5 mục: Mục 1 Phân loại và đặc điểm chịu lực của hệ kết cấu, mục 2 Nội lực trong hệ dầm & khung đơn giản, mục 3 Tính toán hệ dàn, mục 4 Tính toán hệ 3 khớp, mục 5 Tính toán hệ ghép.

   50 p cdxd2 28/11/2014 324 2