• Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường

  Bài giảng "Thiết kế đường ô tô - Chương 8: Khảo sát thiết kế tuyến đường" trình bày về khảo sát thiết kế tuyến đường, khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát bước thiết kế kỹ thuật, khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công.

   15 p cdxd2 21/08/2020 11 1

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước

  Bài giảng "Thiết kế đường ô tô - Chương 7: Thiết kế hệ thống thoát nước" thông tin đến các bạn những kiến thức về thiết kế hệ thống thoát nước mặt và thoát nước ngầm, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   10 p cdxd2 21/08/2020 11 1

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 6: Nút giao thông

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 6: Nút giao thông

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 6: Nút giao thông trình bày các nội dung chính sau nút giao thông, khái niệm và phân loại, nút giao thông cùng mức, nút giao thông khác mức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   14 p cdxd2 21/08/2020 9 1

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 5: Thiết kế áo đường trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kết cấu áo đường, thiết kế áo đường mềm, thiết kế áo đường cứng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   50 p cdxd2 21/08/2020 11 1

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 4: Thiết kế trắc ngang và nền đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 4: Thiết kế trắc ngang và nền đường

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 4: Thiết kế trắc ngang và nền đường với các nội dung thiết kế trắc ngang và nền đường, bề rộng phần xe chạy và lề đường, các dạng trắc ngang nền đường, các loại biến dạng của nền đường, Taluy đường và gia cố Taluy,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   19 p cdxd2 21/08/2020 11 1

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 2: Thiết kế bình đồ tuyến trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế bình đồ tuyến, bán kính tối thiểu trong đường cong, siêu cao và đoạn nối siêu cao, đường cong chuyển tiếp, mở rộng đường và đoạn nối mở rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   16 p cdxd2 21/08/2020 10 1

 • Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

  Bài giảng Thiết kế đường ô tô - Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô với các nội dung khái niệm chung về đường ô tô, vai trò của đường ô tô trong giao thông vận tải, đường ô tô và các yếu tố của tuyến đường, các điều kiện chuyển động của ô tô trên đường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

   20 p cdxd2 21/08/2020 12 1

 • Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 + 6

  Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 + 6

  Bài giảng Thi công cầu: Chương 5 - GV. Phạm Hương Huyền trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm thi công cầu dây văng, dây võng, xây dựng cột tháp, xây dựng kết cấu nhịp cầu dây võng, xây dựng kết cấu nhịp cầu dây văng, tổ chức quản lý xây dựng cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p cdxd2 21/08/2020 12 1

 • Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 5: Thiết kế nhà phục vụ sinh hoạt phúc lợi

  Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 5: Thiết kế nhà phục vụ sinh hoạt phúc lợi

  Bài giảng "Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 5: Thiết kế nhà phục vụ sinh hoạt phúc lợi" trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế nhà phục vụ sinh hoạt phúc lợi, ý nghĩa và tiêu chuẩn thiết kế, nhà phục vụ sinh hoạt và phúc lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p cdxd2 21/08/2020 12 1

 • Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 4: Thiết kế nhà sản xuất nhiều tầng

  Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 4: Thiết kế nhà sản xuất nhiều tầng

  Bài giảng "Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 4: Thiết kế nhà sản xuất nhiều tầng" trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế nhà sản xuất nhiều tầng, thiết kế mặt bằng nhà sản xuất nhiều tầng, bố trí sản xuất và xác định hệ thống giao thông vận chuyển, thiết kế mặt cắt ngang. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdxd2 21/08/2020 11 1

 • Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 3: Thiết kế nhà sản xuất một tầng

  Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 3: Thiết kế nhà sản xuất một tầng

  Bài giảng "Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 3: Thiết kế nhà sản xuất một tầng" trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế nhà sản xuất một tầng, thiết kế mặt bằng nhà sản xuất một tầng, bố trí giao thông trong nhà sản xuất một tầng, thiết kế mặt cắt ngang nhà SX một tầng, chọn lựa hình thức mái nhà, tổ chức che mưa nắng, thông thoáng và...

   20 p cdxd2 21/08/2020 10 1

 • Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 2: Mặt bằng tổng thể và tổ chức không gian xí nghiệp công nghiệp

  Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2 - Chương 2: Mặt bằng tổng thể và tổ chức không gian xí nghiệp công nghiệp

  Bài giảng Thiết kế kiến trúc 2: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Mặt bằng tổng thể và tổ chức không gian xí nghiệp công nghiệp, các dạng nhà, công trình sản xuất - các dạng quy hoạch xí nghiệp công nghiệp, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc trong xí nghiệp công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p cdxd2 21/08/2020 12 1