• Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ

  Bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 11: Sử dụng bản đồ" cung cấp cho người học các kiến thức về khung và kí hiệu bản đồ, định hướng bản đồ ngoài thực địa, sử dụng bản đồ trong phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Đo khoảng cách

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 5: Đo khoảng cách

  Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm về đo khoảng cách, định tuyến đường thẳng, đo khoảng cách trực tiếp, sai số khi đo khoảng cách bằng thước thép, đo khoảng cách gián tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 7: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 7: Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc

  Chương 7 cung cấp cho người học các nguyên lý đo góc, phân loại và cấu tạo máy kinh vĩ, cấu tạo vành độ, những thao tác của máy kinh vĩ, kiểm nghiệm & hiệu chỉnh máy kinh vĩ, đo góc bằng theo phương pháp đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p cdxd2 20/11/2018 4 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 8: Đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc

  Bài giảng trình bày công dụng bản đồ tỷ lệ lớn và phương pháp toàn đạc, khái niệm về lưới khống chế mặt bằng, hai bài toán cơ bản trong trắc địa, phương pháp thành lập đường chuyền kinh vĩ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình

  Bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 9: Đo vẽ mặt cắt địa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích và nội dung đo vẽ mặt cắt, đo vẽ mặt cắt dọc, đo vẽ mặt cắt ngang. Mời các bạn cùng tham khảo để mắn bắt nội dung chi tiết.

   12 p cdxd2 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học

  Nội dung chương 6: Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học bao gồm các khái niệm chung về đo cao, nguyên lý đo cao hình học, phân loại và cấu tạo máy thủy bình, MIA thủy chuẩn và đế MIA, các thao tác cơ bản của máy thủy bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p cdxd2 20/11/2018 5 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 12: Bố trí công trình

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 12: Bố trí công trình

  Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm về bố trí công trình, các phương pháp bố trí cơ bản, bố trí mặt bằng công trình, bố trí đường cong công trình. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạ sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   14 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

  Bài giảng Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông

  Nội dung bài giảng "Trắc địa đại cương - Chương 10: Đo vẽ dòng sông" cung cấp cho các bạn sinh viên các kiến thức về đo vẽ mặt cắt ngang sông, đo vẽ địa hình đáy sông. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạ sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   11 p cdxd2 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 1) - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 1 (phần 1) - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng chương 1 (phần 1) trang bị cho người học những hiểu biết về kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Sau khi học xong chương này sinh viên có thể: Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi tiền tệ gắn với các hoạt động có phát sinh ngoại tệ...

   25 p cdxd2 20/11/2018 10 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản - ĐH Nông Nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản - ĐH Nông Nghiệp Hà Nội

  Bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết và phương pháp phân tích toàn diện các yêu cầu đối với một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể, sau đó tiến hành xây dựng hệ thống mới, hiện đại. Hệ thống được xây dựng phải đảm bảo tính thích hợp với hiện trạng của cơ sở, các qui tắc, thủ tục quản lý hiện hành và các yêu...

   73 p cdxd2 20/11/2018 8 0

 • Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

  Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

  Bài giảng với mục tiêu giúp các bạn biết vai trò và ý nghĩa của việc lấy thông tin từ bản vẽ nhà và bản đồ trong định giá bất động sản, đọc được thông tin trên bản vẽ nhà, làm quen thông tin bản đồ địa chính kết hợp với các bản đồ khác.

   197 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Chuyên đề Thẩm định giá bất động sản

  Chuyên đề Thẩm định giá bất động sản

  Chuyên đề Thẩm định giá bất động sản trình bày kiến thức về định giá bất động sản, quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản, các phương pháp thẩm định giá, chứng từ thẩm định giá,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cdxd2 20/11/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số