• Bài giảng môn Điện công nghiệp – Khí cụ diện hạ áp dụng trong dân dụng và công nghiệp

  Bài giảng môn Điện công nghiệp – Khí cụ diện hạ áp dụng trong dân dụng và công nghiệp

  Nội dung "Bài giảng môn Điện công nghiệp – Khí cụ diện hạ áp dụng trong dân dụng và công nghiệp" giúp bạn phân loại khí cụ điện, tìm hiểu sự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ điện, tìm hiểu một số khí cụ điện hạ áp thông dụng.

   21 p cdxd2 11/04/2018 4 0

 • Bài giảng Điện công nghiệp - An toàn điện trong dân dụng và công nghiệp

  Bài giảng Điện công nghiệp - An toàn điện trong dân dụng và công nghiệp

  Bài giảng Điện công nghiệp - An toàn điện trong dân dụng và công nghiệp nhằm giúp bạn nắm bắt các nội dung sau: Khái niệm chung, các tác hại khi có dòng điện đi qua người, nguyên nhân xảy ra tai nạn điện, các biện pháp bảo vệ an toàn.

   15 p cdxd2 11/04/2018 3 0

 • Bài giảng Điện công nghiệp – Tìm hiểu mạch điện trong công nghiệp

  Bài giảng Điện công nghiệp – Tìm hiểu mạch điện trong công nghiệp

  Nội dung "Bài giảng Điện công nghiệp – Tìm hiểu mạch điện trong công nghiệp" trình bày các kiến thức về mạch điện dùng để khởi động cơ điện, mạch điện dùng đểđảo chiều động cơ điện, mạch điện dùng đểhãm động cơ điện, mạch điện dùng đểđiều khiển động cơ điện, mạch điện thông dụng khác.

   17 p cdxd2 11/04/2018 3 0

 • Bài giảng về Điện công nghiệp - Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp

  Bài giảng về Điện công nghiệp - Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp

  Bài giảng về Điện công nghiệp - Tìm hiểu mạch điện dùng trong công nghiệp giới thiệu đến bạn các kiến thức về mạch điện dùng để khởi động cơ điện, đảo chiều động cơ điện, hãm động cơ điện, điều khiển động cơ điện và mạch điện thông dụng khác.

   17 p cdxd2 11/04/2018 4 0

 • Bài giảng Điện công nghiệp - Khí cụ điện hạ áp dùng trong dân dụng và công nghiệp

  Bài giảng Điện công nghiệp - Khí cụ điện hạ áp dùng trong dân dụng và công nghiệp

  Nội dung "Bài giảng Điện công nghiệp - Khí cụ điện hạ áp dùng trong dân dụng và công nghiệp" nhằm giúp bạn phân loại khí cụ điện, tìm hiểu sự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ điện, tìm hiểu một số khí cụ điện hạ áp thông dụng.

   21 p cdxd2 11/04/2018 3 0

 • Bài giảng Điện công nghiệp – Khí cụ điện hạ áp

  Bài giảng Điện công nghiệp – Khí cụ điện hạ áp

  Nội dung "Bài giảng Điện công nghiệp – Khí cụ điện hạ áp" nhằm giúp bạn phân loại khí cụ điện, tìm hiểu sự phát sinh hồ quang và sự phát nóng trong khí cụ điện, tìm hiểu một số khí cụ điện hạ áp thông dụng.

   21 p cdxd2 11/04/2018 3 0

 • Bài giảng Công nghiệp điện gió - Nguyễn Ngọc Tân

  Bài giảng Công nghiệp điện gió - Nguyễn Ngọc Tân

  Bài giảng "Công nghiệp điện gió" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quát, sự phát triển của công nghệ tua-bin điện gió, sơ lược về kỹ thuật, thất thoát cơ năng, phân tích và xác định tiềm năng gió, dự toán sản lượng điện, chuẩn mực so sánh trong đầu tư trang trại điện gió,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   200 p cdxd2 11/04/2018 2 0

 • Lecture Chapter 5: Testing vocabulary

  Lecture Chapter 5: Testing vocabulary

  Lecture Chapter 5: Testing vocabulary presented Choose the word which is nearest in the meaning to the word in italics The stem is replaced by the picture. The stem consists of a definition. The stem consists of a lexical item (choose the best synonym or definition) The stem consists of a sentence.

   13 p cdxd2 11/04/2018 4 0

 • Lecture Chapter 8: How to teach writing

  Lecture Chapter 8: How to teach writing

  Lecture Chapter 8: How to teach writing presented content: Reasons for teaching writing, kinds of writingtasks, writing sequences, how to correct writing.

   9 p cdxd2 11/04/2018 5 0

 • Lecture Chapter 4: How to describe learning & teaching

  Lecture Chapter 4: How to describe learning & teaching

  Lecture Chapter 4: How to describe learning & teaching presented content: Concepts about language learning & teaching, elements for successful language learning in the classroom, ESA in different lesson sequences, what teaching models have influenced current teaching practice.

   12 p cdxd2 11/04/2018 4 0

 • Lecture Chapter 1: Introduction to language testing

  Lecture Chapter 1: Introduction to language testing

  Lecture Chapter 1: Introduction to language testing presented testing & Teaching: closely related Tests: - devices to reinforce learning & motivate Ss - means of assessing Ss’ lang. performance Tests focusing on daily communication useful effects on learning Good communicative tests + effects: learning, teaching & learning habits

   10 p cdxd2 11/04/2018 3 0

 • Lecture Chapter 2: Approaches to language testing

  Lecture Chapter 2: Approaches to language testing

  Lecture Chapter 2: Approaches to language testing presented Language tests are chronologically classified according to four main approaches: (1) the essay translation approach; (2) the structuralist approach; (3) the integrative approach; and (4) the communicative.

   14 p cdxd2 11/04/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số