• Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 1

  Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược cạnh tranh" của tác giả Michael E. Porter có kết cấu nội dung giới thiệu về: những kỹ thuật phân tích tổng quát, phân tích cơ cấu ngành, những chiến lược cạnh tranh tổng quát, khung phân tích đối thủ cạnh tranh, tín hiệu thị trường, những bước đi cạnh tranh, chiến lược đối với khách hàng và nhà cung cấp,... Mời...

   227 p cdxd2 25/07/2022 18 0

 • Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 2

  Ebook Chiến lược cạnh tranh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Chiến lược cạnh tranh" của tác giả Michael E. Porter có kết cấu nội dung gồm phần còn lại nói về: những môi trường ngành phổ quát, chiến lược cạnh tranh cho các ngành phân mảnh, chiến lược cạnh tranh cho các ngành mới nổi, những quyết định chiến lược, phân tích chiến lược tích hợp theo chiều dọc,... Mời các...

   220 p cdxd2 25/07/2022 19 0

 • Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 1

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 1

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 1 trình bày những nội dung: Chính sách mới về tín dụng ưu đãi và bảo lãnh vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   273 p cdxd2 25/07/2022 19 0

 • Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 2

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 2

  Ebook Giám đốc: Những quy định pháp luật cần biết - Phần 2 trình bày những nội dung: Chính sách mới của nhà nước trong lĩnh vực phát triển khoa học - kỹ thuật, những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; hướng dẫn mới của nhà nước trong hoạt động hỗ trợ tư pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   289 p cdxd2 25/07/2022 16 0

 • Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 1

  Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Hướng dẫn bài tập về cung cấp nhiệt trình bày các nội dung: Hiệu quả năng lượng của cung cấp nhiệt, hệ thống cấp nhiệt, tính toán thủy lực mạng nhiệt, chế độ thủy lực của mạng nhiệt, thiết bị cấp nhiệt của nhà máy ĐPNP, thiết bị của các trạm nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p cdxd2 25/07/2022 13 0

 • Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 2

  Ebook Bài tập Cung cấp nhiệt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Bài tập Cung cấp nhiệt trình bày các nội dung: Thiết bị của các mạng nhiệt, tính toán nhiệt, tính toán kinh tế - kỹ thuật hệ thống cấp nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p cdxd2 25/07/2022 15 0

 • Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện (In lần thứ tư): Phần 1

  Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện (In lần thứ tư): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện" trình bày các nội dung: Đại cương về bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị điện, thử nghiệm thiết bị bằng điện áp một chiều, các phương pháp thử nghiệm thiết bị điện bằng điện áp xoay chiều, dầu, chất lỏng và khí cách điện, máy biến áp. Mời các bạn cùng tham...

   164 p cdxd2 25/07/2022 12 0

 • Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện (In lần thứ tư): Phần 2

  Ebook Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện (In lần thứ tư): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện" trình bày các nội dung: Cáp và các phụ kiện; tủ đóng cắt trung áp, máy cắt và rơ le bảo vệ; tủ đóng cắt và máy hạ áp; động cơ và máy phát điện; an toàn trong vận hành và thử nghiệm thiết bị điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p cdxd2 25/07/2022 12 0

 • Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 1

  Sổ tay "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiên tai và tác động, ảnh hưởng của thiên tai; Dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai ở Việt Nam; Phòng, chống thiên tai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   134 p cdxd2 25/07/2022 13 0

 • Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Sổ tay Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Truyền thông về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chính sách của nhà nước trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; Thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham...

   94 p cdxd2 25/07/2022 13 0

 • Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống lụt, bão và thiên tai: Phần 1

  Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống lụt, bão và thiên tai: Phần 1

  Tài liệu "Sổ tay hướng dẫn phòng, chống lụt, bão và thiên tai" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về lụt, bão và thiên tai ở nước ta và cách phòng, chống; Hướng dẫn phòng, chống bão; Hướng dẫn phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất tại một số vùng ở nước ta;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p cdxd2 25/07/2022 16 0

 • Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống lụt, bão và thiên tai: Phần 2

  Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống lụt, bão và thiên tai: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sổ tay hướng dẫn phòng, chống lụt, bão và thiên tai" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số kinh nghiệm phòng, chống lụt, bão, lũ ở các địa phương; Đối phó với động đất, sóng thần; Phương châm "bốn tại chỗ" trong phòng chống thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   139 p cdxd2 25/07/2022 14 0