• Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước

  "Ebook Quản lý tài chính công: Tăng cường hiệu quả điều hành và quản lý nhà nước" với các nội dung những định hướng mới đây về nghiên cứu và thực hành quản lý tài chính công trên trường quốc tế; những phát hiện của nghiên cứu; các kết luận và các khuyến nghị chính sách.

   46 p cdxd2 31/07/2021 3 0

 • Ebook Cơ hội và động cơ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lâu dài tại Việt Nam

  Ebook Cơ hội và động cơ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lâu dài tại Việt Nam

  "Ebook Cơ hội và động cơ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lâu dài tại Việt Nam" đáp ứng các mục tiêu cụ thể của thỏa thuận Paris và đẩy nhanh tiến độ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững SDGs; cơ hội giảm phát thải bổ sung trong lĩnh vực LULUCF, nông nghiệp và chất thải; chi phí năng lượng tái tạo giảm; chi phí thực tế của sản xuất...

   44 p cdxd2 31/07/2021 3 0

 • Sổ tay An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng

  Sổ tay An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng

  Quyển sổ tay này được soạn thảo nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn cho các đốc công/ công nhân làm việc trên công trường xây dựng. Bên cạnh đó quyển sổ tay còn giúp nhận biết nguyên nhân phía sau các trường hợp có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn (tiệm cận nguy hiểm) cũng như cách phòng tránh những tai nạn khi thao tác trên công trường.

   101 p cdxd2 23/07/2021 3 0

 • Ebook An toàn khi thực hiện treo dây

  Ebook An toàn khi thực hiện treo dây

  Tài liệu An toàn khi thực hiện treo dây cung cấp cho học viên các thông tin liên quan đến việc lựa chọn thiết bị treo dây, kĩ thuật thực hiện treo dây, phương pháp thực hiện an toàn khi vận hành cẩu tháp. Chủ đề thảo luận là tư thế của người thực hiện treo dây, lựa chọn phương pháp thực hiện treo dây, lựa chọn thiết bị treo dây và thiết bị...

   52 p cdxd2 23/07/2021 3 0

 • Sổ tay Hướng dẫn về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Sổ tay Hướng dẫn về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  Sổ tay gồm 3 chương với các nội dung đó là cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; các nội dung cần triển khai sau khi có giấy phép xây dựng; xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

   32 p cdxd2 23/07/2021 6 0

 • Ebook Đô thị Việt Nam

  Ebook Đô thị Việt Nam

  Ebook Đô thị Việt Nam gồm có 3 chương, được trình bày cụ thể nhưu sau: Những vấn đề chung về đô thị học; Hệ thống đô thị Việt Nam; Đánh giá tổng hợp các nguồn lực tác động đến mạng lưới đô thị Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   182 p cdxd2 23/07/2021 5 0

 • Ebook Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

  Ebook Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

  Để giúp cán bộ kỹ thuật xây dựng tính toán chính xúc các thông số lựa chọn phương án khả thi, hợp lý, cuốn Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng do TS. Nguyễn Đình Thám biên soạn làm tài liệu hướng dẫn những điểm cơ bản nhất mà người kỹ thuật phải cần tham khảo!

   88 p cdxd2 23/07/2021 5 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 9: Giới và thương mại)" trình bày mối lien kết giữa giới, thương mại va các chinh sách kinh tế vi mo khác; mối quan hệ tương tác qua lại giữa thương mại va giới; những kho khan, thách thức trong hoạch định các chính sách thương mại co tinh tới vấn dề binh dẳng giới.

   62 p cdxd2 30/06/2021 8 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 7: Giới và kinh tế học vĩ mô)" giúp các bạn hiểu biết cơ bản về kinh tế học vĩ mô cổ điển mới; phản biện về giới trong khuôn khổ kinh tế học vĩ mô cổ điển mới; giải thích các khái niệm then chốt cũng như những hàm ý quan trọng của kinh tế học vĩ mô...

   42 p cdxd2 30/06/2021 8 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 6: Giới và nghèo đói)" với mục tiêu là hỗ trợ các quốc gia vững vàng trong khủng hoảng, chèo lái và duy trì tăng trưởng nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Có mặt tại 177 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi mang đến triển vọng toàn cầu cũng như...

   46 p cdxd2 30/06/2021 9 0

 • Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)

  Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)

  "Ebook Sáng kiến quản lý về giới và chính sách kinh tế ở Châu Á và Thái Bình Dương (Tập 5: Việc làm và thị trường lao động)" củng cố nhận thức của học viên về mối quan hệ giữa công việc chăm sóc không được trả lương, hoạt động đảm bảo sinh kế, việc làm không chính thức, lao động và việc làm; hiểu được những hạn chế trong quyết...

   42 p cdxd2 30/06/2021 9 0

 • Ebook Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000 (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000 (Tập 1): Phần 1

  SAP2000 là phiên bản tính năng giao diện đồ họa mạnh, dễ sử dụng và rất hiệu quả. Việc tạo và chỉnh sửa mô hình, thực hiện phân tích, kiểm tra và tối ưu hóa thiết kế, hiển thị và xuất kết quả đầu , đều được thực hiện trên một giao diện duy nhất. Mô hình kết cấu đơn giản có thể dùng cho nhiều dạng phân tích và thiết kế khác nhau....

   176 p cdxd2 30/06/2021 13 0