• BỘ CHỨNG TỪ (DOCUMENTS)

  BỘ CHỨNG TỪ (DOCUMENTS)

  Ocean Bill of Lading hay Marine Bill of Lading: Là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người có chức năng ký phát cho người gửi hàng sau khi hàng hóa đã được bốc lên tàu hoặc được nhận để chở

   90 p cdxd2 03/10/2012 135 1

 • TÀI LIỆU KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng Giảng viên: Ths. Trần Đại Bằng

  TÀI LIỆU KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng Giảng viên: Ths. Trần Đại Bằng

  Ngân hàng   A TÀI LIỆU KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng Giảng viên: Ths. Trần Đại Bằng Hà Nội, tháng 03 - 2009 .KHÓA ĐÀO TẠO: Nghiệp vụ Tín dụng Nội dung: I. Các bước thực hiện trong hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng II. Quy trình nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân III. Quy trình nghi p  cho vay khách hàng Ö vô doanh nghiệp MSE .KHÓA ĐÀO TẠO:...

   83 p cdxd2 03/10/2012 168 1

 • Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

  Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

  TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là: a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnh c)Hối fiếu xuất trình  C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi “trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu

   32 p cdxd2 03/10/2012 155 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 6

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 6

  PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Nội dung của phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán * Khái niệm: Là phương pháp kế toán - Tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của kế toán (gồm mối quan hệ cân đối tổng thể và cân đối bộ phận) Cung cấp các thông tin theo các chỉ tiêu kinh tế, tài chính...

   32 p cdxd2 03/10/2012 171 1

 • NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 2

  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (ThS. Nguyễn Thu) - Chương 2

  ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Khái quát chung về đối tượng của kế toán - Tài sản và nguồn hình thành tài sản - Sự vận động tài sản (quá trình sản xuất kinh doanh) - Quan hệ kinh tế pháp lý ngoài tài sản của đơn vị Nội dung cụ thể của đối tượng kế toán trong DN 2.1.2.1 Tài sản * Khái niệm: (Theo VAS 01) Tài sản...

   24 p cdxd2 03/10/2012 189 1

 • Trung gian tài chính phi ngân hàng

  Trung gian tài chính phi ngân hàng

  TGTC phi NH là các tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động NH như là nội dung kinh doanh thường xuyên, nhưng ko được nhận TG ko kỳ hạn và làm dịch vụ thanh toán. Ranh giới giữa các NH và TGTC phi NH đang ngày càng bị xóa nhòa do những thay đổi trong cơ cấu và xu hướng pha trộn các hoạt động nghiệp vụ...

   17 p cdxd2 03/10/2012 125 1

 • THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN

  THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN

  Options hay quyền chọn là một lĩnh vực khá phức tạp trong giao dịch ngoại hối. Options đúng như tên gọi của nó cho người mua quyền nhưng không phải nghĩa vụ mua hay bán một loại tiền tệ. Options cung cấp cho nhà đầu tư một sự linh hoạt chưa từng có trong giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu xem bạn đã bỏ lỡ điều gì nếu chỉ đơn thuần là mua bán các cặp...

   39 p cdxd2 03/10/2012 23 1

 • Giao dịch hoán đổi ngoại tệ

  Giao dịch hoán đổi ngoại tệ

  Hoán đổi ngoại tệ gồm 2 giao dịch ngoại hối được thực hiện đồng thời. Trong đó, một giao dịch mua/bán 01 cặp ngoại hối cho một kỳ hạn nhất định, một giao dịch bán/mua cặp ngoại hối đó cho một kỳ hạn khác; Hai bên xác nhận đầy đủ các yếu tố: Đối tác giao dich, loại ngoại tệ giao dịch, Số lượng, tỷ giá, ngày hiệu lực, chỉ dẫn...

   19 p cdxd2 03/10/2012 179 1

 • FOREX-3 (spot+forward)_CO MAI

  FOREX-3 (spot+forward)_CO MAI

  Phần III - Các giao dịch ngoại hối trên thị trường ngoại hối 1. 2. 3. 4. 5. Spot transaction Forward transaction Future transaction Swap transaction Option transaction 1 .Phần III - Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị

   54 p cdxd2 03/10/2012 225 1

 • Giao dịch ngoại hối tương lai

  Giao dịch ngoại hối tương lai

  Giao dịch ngoại hối tương lai là giao dịch trong đó 2 bên cam kết sẽ mua hoặc bán với nhau 1 lượng ngoại tệ thoe một mức tỷ giá xác định một thời điểm ấn định trong tương lai. Đặc điểm hoạt động ngoại hối trong tương lai: Được thực hiện tại các sở giao dịch. Hợp đồng theo tiêu chuẩn hóa cao

   31 p cdxd2 03/10/2012 188 1

 • Cán cân thanh toán quốc tế BOP

  Cán cân thanh toán quốc tế BOP

  Cán cân thanh toán quốc tế hay Bảng cân đối thu chi quốc tế – là bản báo cáo thống kê tổng hợp có hệ thống, ghi chép lai giá trị tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú với người không cư trú trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. Một BOP thường bao gồm các bộ phận sau:

   29 p cdxd2 03/10/2012 169 2

 • THANH TOÁN QUỐC TẾ

  THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Môn học trang bị cho sinh viên đại học (không chuyên ngành ngoại thương) kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thanh toán quốc tế phục vụ cho hoạt động ngoại thương của doanh nghiệp, kỹ năng tác nghiệp các công việc liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế của doanh nghiệp. Sau khi học xong môn này sinh viên có thể thực hiện được những nghiệp...

   66 p cdxd2 03/10/2012 180 1