• Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

  Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

  1- Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Tất cả các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, bao gồm + Vốn Ngân sách nhà nước + Vốn Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước + Vốn Trái phiếu (Chính phủ, Chính quyền địa phương) + Vốn Tín dụng do Nhà nước bảo lãnh + Vốn Đầu tư phát triển của các Tổng Công ty nhà nước, Công ty trách nhiệm...

   24 p cdxd2 03/10/2013 211 2

 • Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN

  Hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN

  Cơ quan Tài chính các cấp thực hiện công tác quản lý tài chính vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN. Cơ quan Kho bạc Nhà nước và các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ cho các dự án khi đã có đủ điều kiện...

   27 p cdxd2 03/10/2013 207 1

 • MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN & QUẢN LÝ DỰ ÁN

  MỘT SỐ KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN & QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Quản lý dự án – vừa là một NGHỆ THUẬT vừa là một KHOA HỌC phối hợp thiết bị, vật tư, kinh phí nhằm thực hiện dự án đạt mục đích đề ra một cách hiệu quả. Nghệ thuật gắn chặt các khía cạnh cá nhân với cá nhân – CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO CON NGƯỜI. Khoa học bao gồm các phương pháp, các tiến trình thực hiện, các công cụ và các kỹ thuật....

   45 p cdxd2 03/10/2013 230 1

 • CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  . CHỦ ĐẦU TƯ (BAN QLDA): KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC, YẾU CHUYÊN MÔN, QL QUÁ NHIỀU DA CÙNG LÚC. KHÔNG XEM XÉT NLHN KHI GIAO VIỆC; KHÉP KÍN; QUEN BIẾT CĐT PHẢI LÀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG C/TRÌNH VỀ SAU, MỚI ĐƯỢC LẬP BQLDA. BQLDA TỒN TẠI VỚI TỪNG C/TRÌNH CỤ THỂ, KHÔNG QUẢN LÝ NHIỀU DA ĐỒNG THỜI. NẾU CĐT CHƯA ĐỦ NĂNG LỰC, CÓ THỂ THUÊ TVQLDA (CĐT VẪN PHẢI...

   22 p cdxd2 03/10/2013 226 1

 • TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

  MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIÁ XÂY DỰNG KHÁI NIỆM GIÁ XD CÔNG TRÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG XD, SẢN PHẨM XD VÀ CÔNG NGHỆ XD VAI TRÒ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ NHÀ THẦU XD NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA GIÁ XÂY DỰNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA GIÁ XD CÁC DỮ LIỆU CHỦ YẾU HÌNH THÀNH GIÁ XD CÔNG TRÌNH NỘI DUNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

   29 p cdxd2 03/10/2013 247 1

 • Tổng quan quản lý dự án

  Tổng quan quản lý dự án

  Dự án là việc thực hiện một mục đích hay một nhiệm vụ công việc nào đó dưới sự ràng buộc về yêu cầu và nguồn lực đã định. Thông qua việc thực hiện dự án để cuối cùng đạt được mục tiêu nhất định đã đề ra và kết quả của nó có thể là một sản phẩm hay một dịch vụ mà bạn mong muốn. (Tổ chức điều hành dự án ) Dự án là...

   16 p cdxd2 03/10/2013 190 1

 • Luật xây dựng

  Luật xây dựng

  Tài liệu tham khảo • Luật xây dựng được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004. • Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

   21 p cdxd2 03/10/2013 160 4

 • QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 16/2005/ NĐ-CP NGÀY 7/02/05

  QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO NGHỊ ĐỊNH 16/2005/ NĐ-CP NGÀY 7/02/05

  Những công trình xây dựng không phải lập dự án Chủ đầu tư không phải lập dự án mà chỉ lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt: (Điều 12 - mục 1 của NĐ 16 hoặc Điều 35 khoản 2 của Luật XD): + Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo; + Công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây...

   21 p cdxd2 03/10/2013 199 1

 • Quản lý rủi ro trong kinh doanh

  Quản lý rủi ro trong kinh doanh

  Định nghĩa Là một quá trình nhận diện, phân tích và đối phó với rủi ro Mục đích Tăng tối đa khả năng xảy ra các sự kiện có tác động tích cực đến dự án (nắm bắt cơ hội) Giảm thiểu khả năng xảy ra các sự kiện có ảnh hưởng bất lợi đối với mục tiêu của dự án (giảm thiếu nguy cơ)

   35 p cdxd2 03/10/2013 183 2

 • GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN: CÁC NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH VÀ

  GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN: CÁC NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH VÀ

  Xin phép đầu tư xây dựng công trình: a) Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Báo cáo đầu tư xây dựng công trình tới Bộ quản lý ngành (nhúm A), tới Sở ngành (nhúm B). Bộ/ Sở quản lý ngành là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ/ UBNDTP lấy ý kiến của các Bộ/Sở, ngành, địa phương liên quan, tổng hợp và đề xuất ý kiến trình Thủ tướng/UBNDTP.

   72 p cdxd2 03/10/2013 182 1

 • GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN: CÁC NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ DỰ ÁN

  GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN: CÁC NỘI DUNG CÓ LIÊN QUAN TRÌNH TỰ CHUẨN BỊ DỰ ÁN, LẬP, THẨM ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH VÀ PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ DỰ ÁN

  b) Thời hạn lấy ý kiến : * Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, Bộ quản lý ngành phải gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. * Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, cơ quan được hỏi ý kiến phải có văn bản trả lời về những...

   72 p cdxd2 03/10/2013 156 1

 • LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO QUY ĐỊNH

  LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO QUY ĐỊNH

  Điều 18 - Đấu thầu rộng rãi: Không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. - Điều 19- Đấu thầu hạn chế: + Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các...

   98 p cdxd2 03/10/2013 393 1