• Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền...

   104 p cdxd2 25/11/2022 3 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; đường...

   102 p cdxd2 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 1 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 1 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 1 giới thiệu về đại cương về văn bản quản lý hành chính nhà nước; hệ thống văn bản quản lý nhà nước và hiệu lực thi hành; những yêu cầu chung về nội dung thể thức của văn bản; văn phong và ngôn ngữ văn bản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p cdxd2 24/01/2022 82 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 2 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 2 - TS. Lưu Kiếm Thanh

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản: Phần 2 giới thiệu về Kỹ thuật lập quy; bố cục của văn bản lập quy; quy trình lập quy của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang nộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p cdxd2 24/01/2022 81 0

 • Giáo trình Thực hành nghề nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Đoàn Đức Lương

  Giáo trình Thực hành nghề nghiệp: Phần 2 - PGS.TS. Đoàn Đức Lương

  Nội dung của Giáo trình Thực hành nghề nghiệp gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về giáo dục thực hành luật; các phương pháp giảng dạy cộng đồng; lắng nghe và chủ động; các bước phỏng vấn một khách hàng;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

   63 p cdxd2 24/01/2022 80 0

 • Giáo trình Thực hành nghề nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Đoàn Đức Lương

  Giáo trình Thực hành nghề nghiệp: Phần 1 - PGS.TS. Đoàn Đức Lương

  Giáo trình Thực hành nghề nghiệp được biên soạn với mục đích rèn luyện các kỹ năng định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

   71 p cdxd2 24/01/2022 76 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế vi mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp)

  Giáo trình môn học Kinh tế vi mô (Nghề: Kế toán doanh nghiệp)

  Giáo trình môn học Kinh tế vi mô gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức sau: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p cdxd2 27/10/2021 79 0

 • Giáo trình Tâm lý giao tiếp ứng xử trong công sở

  Giáo trình Tâm lý giao tiếp ứng xử trong công sở

  "Giáo trình Tâm lý giao tiếp ứng xử trong công sở" được biên soạn gồm 6 chương với các nội dung mô tả tổng quan về giao tiếp - ứng xử; các kỹ năng giao tiếp cơ bản; giao tiếp - ứng xử với cấp trên; giao tiếp - ứng xử với đồng nghiệp; giao tiếp - ứng xử với cấp dưới; ứng phó với stress.

   134 p cdxd2 31/03/2021 102 1

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp – Phạm Văn Tuân

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp – Phạm Văn Tuân

  "Giáo trình Kỹ năng giao tiếp" được biên soạn bởi giảng viên Phạm Văn Tuân cung cấp đến sinh viên những vấn đề chung về giao tiếp; khái niệm, phân loại, quá trình giao tiếp; hình thức và phương tiện giao tiếp; nguyên tắc và chuẩn mực trong giao tiếp; một số kỹ năng giao tiếp cơ bản; nghi thức trong giao tiếp; kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu; kỹ...

   78 p cdxd2 31/03/2021 72 1

 • Giáo trình Chương trình khung về đào tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

  Giáo trình Chương trình khung về đào tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

  Giáo trình với các nội dung: khái niệm chung về khởi nghiệp; tổng quan về đào tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng tại việt nam; cơ sở khoa học cho việc xây dựng chương trình khung đào tạo khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng;

   122 p cdxd2 30/03/2020 197 2

 • Giáo trình Tảo học: Phần 2

  Giáo trình Tảo học: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách Tảo học của tác giả Đặng Thị Sy. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang nghiên cứu và muốn tìm hiểu về tảo học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p cdxd2 25/09/2017 280 2

 • Giáo trình Tảo học: Phần 1

  Giáo trình Tảo học: Phần 1

  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về: Đặc điểm sinh học của tảo, vai trò của tảo trong tự nhiên và trong kinh tế - xã hội, phân loại tảo. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.

   90 p cdxd2 25/09/2017 276 2