• Lập kế kế hoạch và tiến độ - Chuyên đề quản lý dự án xây dựng

  Lập kế kế hoạch và tiến độ - Chuyên đề quản lý dự án xây dựng

  Trường hợp gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì khi lập kế hoạch đấu thầu có thể tham khảo theo Thông tư

   53 p cdxd2 03/10/2013 10889 1

 • Bài giảng cơ học lý thuyết - Nguyên lý D’Alembert

  Bài giảng cơ học lý thuyết - Nguyên lý D’Alembert

  Bài tập áp dụng Ví dụ: Dây không khối lượng, mềm, không giãn và không trượt trên ròng rọc. Ròng rọc B là vành tròn đồng chất, bán kính r. Trọng lượng của vật A và ròng rọc B là P và Q. Cho P, Q, M = const, r, ; hệ số ma sát tĩnh, động giữa A và mặt nghiêng lần lượt là ft, fđ. Bỏ qua ma sát ở khớp bản lề B. Hệ ban đầu đứng yên.

   14 p cdxd2 29/10/2013 2420 1

 • 9 Lĩnh vực của quản lý dự án theo PMBOK

  9 Lĩnh vực của quản lý dự án theo PMBOK

  Quản lý tổng thể dự án (Integrated Project Management) Quản lý quy mô (phạm vi) dự án (Project scope management) Quản lý thời gian của dự án (Project time management) Quản lý chi phí của dự án (Project cost management) Quản lý chất lượng của dự án (Project quality management) Quản lý nguồn nhân lực của dự án (Project human resource management) Quản lý thông tin của...

   59 p cdxd2 03/10/2013 895 1

 • Thuyết trình Tài nguyên đất

  Thuyết trình Tài nguyên đất

  Đất hiểu theo nghĩa thông thường là phần mỏng nằm trên bề mặt Trái Đất mà không bị nước bao phủ. Nội dung bài Thuyết trình Tài nguyên đất này trình bày về: Khái niệm, phân loại đất; vai trò của tài nguyên đất; thực trạng khai thác và sử dụng đất; ô nhiễm, suy thoái và biện pháp khắc phục. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   32 p cdxd2 20/09/2015 696 2

 • Bài thuyết trình môn Chiến lược và kế hoạch phát triển: Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

  Bài thuyết trình môn Chiến lược và kế hoạch phát triển: Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

  Bài thuyết trình môn Chiến lược và kế hoạch phát triển: Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 trình bày các vấn đề sau: Giới thiệu bản chiến lược, nội dung chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn (tình hình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn khó khăn tồn tại và thuận lợi, mục tiêu,...

   55 p cdxd2 02/02/2015 613 2

 • Liên kết kết cấu gỗ

  Liên kết kết cấu gỗ

  Liên kết mộng: có khả năng chịu ép mặt, thường gây ra hiện tượng trượt ở miền lân cận. Thường dùng ở thanh chịu nén (vì kèo, đầu trục cọc cầu…). b. Liên kết chốt: thường gặp như bu lông, chốt tre, v..v… Khi làm việc chốt chịu uốn. Trong quá trình chốt bị biến dạng thì ở mặt lỗ chốt thường xảy ra hiện tượng ép mặt. Dùng để nối...

   54 p cdxd2 29/10/2013 598 2

 • Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án xây dựng công trình

  Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án xây dựng công trình

  Tổng quan về vấn đề rủi ro trong dự án triển khai thực hiện quá trình thi công. 2.1. Các yêu cầu cần đảm bảo trong dự án thi công xây dựng. Nội dung kiểm soátTổng quan về vấn đề rủi ro trong dự án triển khai thực hiện quá trình thi công. 2.1. Các yêu cầu cần đảm bảo trong dự án thi công xây dựng. Nội dung kiểm soát

   23 p cdxd2 03/10/2013 588 3

 • LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO QUY ĐỊNH

  LỰA CHỌN NHÀ THẦU THEO QUY ĐỊNH

  Điều 18 - Đấu thầu rộng rãi: Không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự. Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. - Điều 19- Đấu thầu hạn chế: + Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các...

   98 p cdxd2 03/10/2013 399 1

 • Cơ cấu phân chia công việc - GV. Lưu Tường Văn

  Cơ cấu phân chia công việc - GV. Lưu Tường Văn

  Cấu trúc phân chia công việc hay cơ cấu phân chia công việc (tiếng Anh: Work breakdown structure, (WBS)) trong quản lý dự án và trong kỹ thuật hệ thống, là một công cụ xác định một dự án và hợp nhóm các yếu tố công việc rời rạc của dự án theo cách giúp cho việc tổ chức và xác định tổng quát phạm vi công việc của dự án.[1]

   24 p cdxd2 03/10/2013 376 2

 • Lợi ích sử dụng MS Project

  Lợi ích sử dụng MS Project

  Phần mềm Microsoft Project là một phần mềm rất hữu ích trong bộ Office của Microsoft cho các nhà quản lý, người làm dự án, chỉ huy công trường, cán bộ kỹ thuật hay những người làm dự án nói chung. Với việc sử dụng thành thạo phần mềm này chúng ta có thể:

   19 p cdxd2 29/10/2013 375 1

 • Định giá nhà công trình

  Định giá nhà công trình

  1. Xác định mức hao mòn của nhà ở, công trình theo phương pháp kinh nghiệm 2. Xác định chất lượng của nhà ở, công trình theo phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật 3. Xác định giá trị nhà ở, công trình đã sử dụng. 4. Xác định giá trị công trình xây dựng mới theo phương pháp suất đầu tư. 5. Xác định giá trị công trình xây dựng mới theo...

   10 p cdxd2 03/10/2013 374 1

 • Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Dự Án

  Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Dự Án

  Sự cần thiết của hệ thống thông tin quản lý dự án (HTTT QLDA) Khái niệm về HTTT QLDA Các thuộc tính của thông tin Nhu cầu thông tin của các đối tượng khác nhau trong DA Yêu cầu phần cứng và phần mềm cho HTTT QLDA Ví dụ thực tế về ứng dụng web trong QLDA Các chiến lược phát triển HTTT QLDA

   34 p cdxd2 29/10/2013 361 1