• Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2013

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2013

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2013 trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ môi trường lưu vực sông, luật Bảo vệ môi trường cần mở rộng phạm vi không gian áp dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   82 p cdxd2 31/01/2020 152 2

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giá trị kinh tế của tài nguyên đất ngập nước tại cửa sông Ba Lạt tỉnh Nam Định

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giá trị kinh tế của tài nguyên đất ngập nước tại cửa sông Ba Lạt tỉnh Nam Định

  Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giá trị kinh tế của tài nguyên đất ngập nước tại cửa sông Ba Lạt tỉnh Nam Định trình bày lý luận của đánh giá giá trị kinh tế của tài nguyên đất ngập nước, đánh giá giá trị kinh tế của tài nguyên đất ngập nước tại cửa sông Ba Lạt tỉnh Nam Định, quản lý tài nguyên đất ngập nước tại cửa sông Ba Lạt tỉnh...

   195 p cdxd2 20/09/2015 310 2