• 135 typical IELTS speaking part one questions

  135 typical IELTS speaking part one questions

  The statements below are very approximately in order by the most likely topic and the most likely questions within each topic. That will mean that topics low in the list and questions low in each list are fairly unlikely, but they are given anyway to give some idea of the potential variability of IELTS questions. As the IELTS questions changed all the time and are no longer published, there will certainly be questions in the exam that are not...

   6 p cdxd2 24/06/2020 5 0

 • Cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP

  Cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP

  Tài liệu cung cấp đến cấu trúc đề thi phần đọc TOEFL ITP, phương pháp làm bài, một số dạng bài tập mẫu. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang học tập và ôn luyện trước kì thi TOEFL ITP. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết.

   7 p cdxd2 24/06/2020 4 0

 • An essay collection for TOEFL

  An essay collection for TOEFL

  The paper present the content: why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer; do you agree or disagree with the following statement? Parents are the best teachers. Use specific reasons and examples to support your answer; A company has announced that it wishes to build a large factory near your community. Discuss the advantages and disadvantages of this new influence on your...

   150 p cdxd2 24/06/2020 5 0

 • Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

  Tổng hợp ngữ pháp, từ vựng TOEIC

  Tài liệu trình bày cấu trúc của một câu trong tiếng Anh, một số công thức ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, một số loại câu cơ bản trong tiếng Anh, đại từ trong tiếng Anh. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   24 p cdxd2 24/06/2020 6 0

 • Tuyển tập bài tập cơ học lý thuyết: Tập 2

  Tuyển tập bài tập cơ học lý thuyết: Tập 2

  Bài tập Cơ học lý thuyết - Tập 2: Tĩnh học và động học gồm nhiều bài tập từ dễ đến khó theo từng phần của cơ học lý thuyết. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviencdxd02@gmail.com hoặc liên hệ tác giả

   2 p cdxd2 17/06/2020 9 0

 • Trắc địa công trình trong xây dựng hầm và quan trắc biến dạng công trình

  Trắc địa công trình trong xây dựng hầm và quan trắc biến dạng công trình

  Mời các bạn cùng tìm hiểu lưới khống chế mặt phẳng; lưới khống chế độ cao; đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn ở các khu vực xây dựng; được trình bày cụ thể . Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviencdxd02@gmail.com hoặc liên...

   3 p cdxd2 17/06/2020 10 0

 • Trắc địa cơ sở: Tập 2

  Trắc địa cơ sở: Tập 2

  Giáo trình Trắc địa được biên soạn theo đề cương chương trình đào tạo bậc Cao đẳng các ngành kỹ thuật như Cao đẳng Xây dựng DD & CN, Cao đẳng Cầu đường và một số ngành khác. Đây là tài liệu học tập cho học sinh, sinh viên các ngành kỹ thuật, đồng thời cũng có thể dùng làm... Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   3 p cdxd2 17/06/2020 10 0

 • Tổ chức thi công

  Tổ chức thi công

  Giáo trình Tổ chức thi công nhằm trình bày các nội dung chính: lập kế hoạch, tổ chức và điều khiển thi công xây dựng, các bước thiết kế, phân loại thiết kế trong xây dựng. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviencdxd02@gmail.com hoặc liên hệ tác giả

   3 p cdxd2 17/06/2020 8 0

 • Thi công cầu: Tập 2

  Thi công cầu: Tập 2

  Tài liệu này được biên soạn nhằm phục vụ các đối tượng là các cán bộ tư vấn giám sát, các kỹ sư cầu làm nhiệm vụ theo dõi và chỉ đạo thi công tại hiện trường, đồng thời cũng để góp thêm một Tài liệu tham khảo đối với các cán bộ kỹ thuật... Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email: thuviencdxd02@gmail.com hoặc liên hệ...

   7 p cdxd2 17/06/2020 10 0

 • Thi công cầu: Tập 1

  Thi công cầu: Tập 1

  Thi công cầu xuất bản lần này thay thế cho bộ giáo trình Thi công và sửa chữa cầu cống đã cũ không còn phù hợp với chương trình giảng dạy hiện nay. Thi công cầu Phần 1 và Tập 2 theo chương trình Thi công cầu phần 2 dùng cho các lớp chuyên ngành Cầu Hầm, Cầu Đường, Cầu Đường sắt,.. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ Email:...

   7 p cdxd2 17/06/2020 11 0

 • Sức bền vật liệu

  Sức bền vật liệu

  Sức bền vật liệu (SBVL) là môn học kĩ thuật cơ sở của các ngành kĩ thuật (Xây dựng, Cơ khí, Cầu đường, Kiến trúc,...). Mục đích của SBVL là nghiên cứu các qui luật ứng xử, ứng suất và biến dạng của vật liệu dưới tác dụng của các nhân tố bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Ghi chú: Tài liệu toàn văn liên hệ theo địa chỉ...

   4 p cdxd2 17/06/2020 12 0

 • Kỹ thuật thi công

  Kỹ thuật thi công

  Đất là một vật thể rất phức tạp về nhiều phương diện, có rất nhiều tính chất (cơ, lý , hóa,...) đã được nói đến trong cơ học đất. Trong giới hạn chương trình ta chỉ đề cập đến một số tính chất của đất ảnh hưởng nhiều đến kỹ thuật thi công đất. Những tính chất này gọi là tính chất kỹ thuật của đất như: trọng lượng.. Ghi...

   3 p cdxd2 17/06/2020 9 0