Tiểu luận môn học Quản trị dự án - Đề tài: DỰ ÁN QUÁN CAFÊ ‘Charming Coffee’ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận môn học quản trị dự án - đề tài: dự án quán cafê ‘charming coffee’ - trường đại học mở thành phố hồ chí minh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả