Thuyết minh đồ án:Kỹ thuật thi công

Yêu cầu : Thiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chổ . Số liệu : + Ký hiệu ô đất : + Độ chênh cao đường đồng mức : 0,3 m + Ký hiệu số liệu khung nhà : + Số tầng nhà : + Khu vực san bằng có kích thước : 650 x 550 m2.

PHẦN I: CÔNG TÁC ĐẤT
I. TÍNH TOÁN SAN BẰNG KHU VỰC XÂY DỰNG :

Tính san bằng khu vực xây dựng theo yêu cầu cân bằng phần đào và phần đắp đất . Trình tự tiến hành theo các bước sau ; 1. Chia khu vực san bằng thành các ô vuông : Ở đây phân chia với cạnh ô vuông 100