TCVN 9391:2012 - THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BTCT

TCVN 9391 2012 về Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu.