Phương pháp đo bóc khối lượng dự toán công trình - Phương pháp kiểm soát chi phí dự án

Theo tài liệu Singapore Công ty Davis Langdon & Seah thì “Đo bóc tiên lượng là quá trình đo bóc kích thước từ bản vẽ và điền chúng vào tờ giấy ghi kích thước theo danh mục công tác. Các số liệu đó sau đó sẽ được xử lý để lập ra Bảng tiên lượng theo quy định”