Kiểm soát tiến trình dự án

Diễn tả làm thế nào để sử dụng một tập hợp của những đường cong chữ S để mà: – Kiểm soát chi phí (ngân sách) cùng với tiến độ. – Kiểm soát tiến trình (số lượng và chất lượng của công việc) và tiến độ. – Dùng