Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử - CĐ Cơ điện Hà Nội

Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử với mục tiêu nhằm giúp các bạn sử dụng được điốt trong các việc xén, ghim áp và chỉnh lưu dòng điện. Nắm được các cách mắc mạch điện của Transistor lưỡng cực, Transistor trường. Sử dụng được các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường. Lắp ráp và cân chỉnh chế độ tỉnh, chế độ động các mạch chỉnh lưu, các mạch khuếch đại dùng Transistor lưỡng cực, Transistor trường.