Giáo trình Khí cụ điện - CĐ Cơ điện Hà Nội

Giáo trình Khí cụ điện với mục tiêu nhằm giúp các bạn nhận dạng và phân loại được khí cụ điện. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện. Sử dụng thành thạo các loại khí cụ điện. Tính, chọn được các loại khí cụ điện. Tháo lắp được các loại khí cụ điện. Sửa chữa được các loại khí cụ điện.