Giám sát công trình thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép - Khái niệm về tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát là giúp chủ đầu tư quản lý công trình; Thực hiện các hợp đồng đã ký kết với bên B để đảm bảo về chất lượng, tiến độ,khối lượng và đúng pháp lý. Kỹ sư tư vấn giám sát là người có bằng cấp chuyên môn theo yêu cầu của công việc cụ thể và có giấy chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, làm thuê cho tổ chức tư vấn giám sát hay trực tiếp cho chủ đầu tư.