Giám sát công trình thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép - Giám sát kỹ thuật thi công

Dẫn móc đến công trường: Căn cứ vào: - bản vẽ quy hoạch, - mốc cấp đất (dựa vào mốc quốc gia). Làm hợp đồng: - Xin cấp mốc (Cục địa chính, - xin dẫn mốc (các đơn vị đo đạc). Mốc chuẩn của công trình. Đánh dấu mốc chuẩn: - dùng cọc gỗ, đóng đinh lên trên, - nếu nền cứng thì phải khoan đưa cọc vào, - đánh dấu tên mốc, độ cao của mốc, các tọa độ địa phương mốc (so với các vị trí cố định như góc nhà, mép nhà, gốc cây). Dẫn mốc đến công trường, nguyên tắc đánh dấu mốc: Chính xác, ổn định trong quá trình thi công, dễ quan sát