Ebook Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp

Kết cấu thép của nhà công nghiệp gồm những cấu kiện bằng thép tạo nên sườn chịu lực của nhà công nghiệp như: Khung , cột, mái, dầm đầu đỡ trục, nhà công nghiệp hay nhà xưởng, trong đó tiến hành các quá trình sản xuất có những đặc điểm riêng khác với nhà thường. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp" dưới đây. Với các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.