Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Công trình trường mầm non

Công trình trường mần non gồm 4 khối, trong đó khối B và D giống nhau. Công trình có một tầng trệt và một tầng lầu. Giair pháp nền móng oqr đây là sử dụng móng cọc, dọc dài 24m và được chia làm 3 đoạn mỗi đoạn dài 8m, mũi cọc dài 0.3m. Cọc được ép xuống nền đất. Cọc được đúc tại công trường. Có tất cả 10 loại móng. Tường được xây bằng gạch. Mái lợp ngói