Bài giảng cơ học lý thuyết - Nguyên lý D’Alembert

Bài tập áp dụng
Ví dụ: Dây không khối lượng, mềm, không giãn và không trượt trên ròng rọc. Ròng rọc B là vành tròn đồng chất, bán kính r. Trọng lượng của vật A và ròng rọc B là P và Q. Cho P, Q, M = const, r, ; hệ số ma sát tĩnh, động giữa A và mặt nghiêng lần lượt là ft, fđ. Bỏ qua ma sát ở khớp bản lề B. Hệ ban đầu đứng yên.