• Quản lý nguồn nước

  Quản lý nguồn nước

  Mục tiêu của Giáo trình là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và...

   199 p cdxd2 29/10/2013 390 2

 • Chỉ số hiệu quả quản trị

  Chỉ số hiệu quả quản trị

  • Công cụ theo dõi, đánh giá chính sách của Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi để trở thành quốc gia có mức thu nhập bậc trung • Khảo sát xã hội học lớn nhất trên quy mô toàn quốc về quản trị và hành chính công ở Việt Nam • Lần thứ hai thực hiện trên phạm vi toàn quốc, PAPI theo dõi và giám sát quá trình thay đổi về hiệu quả hoạt động...

   33 p cdxd2 29/10/2013 354 2

 • Quy hoạch và quản lý nguồn nước

  Quy hoạch và quản lý nguồn nước

  Mục tiêu của Giáo trình là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và...

   193 p cdxd2 29/10/2013 313 2

 • Các hình thức hợp đồng

  Các hình thức hợp đồng

  Khái niệm về hợp đồng theo Bộ Luật dân sự: Điều 388 - Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Khái niệm về hợp đồng theo Luật Xây dựng: Nhà thầu trong hoạt động xây dựng là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng...

   44 p cdxd2 29/10/2013 358 3

 • Hoạch định tiến độ

  Hoạch định tiến độ

  Một ví dụ số áp dụng của một dự án đường cao tốc được phân tích để minh họa việc sử dụng thuật toán đề nghị và chứng tỏ khả năng của nó trong việc ứng dụng. Dự án liên quan đến thi công 3 làn đường cao tốc cho một đoạn đường 15 Km, và bao gồm 5 công tác liên tiếp nhau:

   54 p cdxd2 29/10/2013 303 2

 • Động lực học

  Động lực học

  vật lý học, động lực học là một ngành trong cơ học chuyên nghiên cứu chuyển động của các vật thể và mối liên hệ giữa chúng với tương tác giữa các vật. Động lực học quan tâm đến nguyên nhân sinh ra chuyển động của các vật, đó chính là lực.

   23 p cdxd2 29/10/2013 266 2

 • Các bài luyện tập với MS Project

  Các bài luyện tập với MS Project

  Rất nhiều bạn đọc trong quá trình tự học hỏi lẫn nhau đã sử dụng thành thạo MS Project trong lập tiến độ dự án. Nhưng có rất ít bạn đọc am hiểu và ứng dụng tốt các chức năng có sẳn của MS Project để theo dõi tiến trình dự án và kiểm soát dự án

   44 p cdxd2 29/10/2013 368 3

 • Hướng dẫn sử dụng MS PROJECT 2000

  Hướng dẫn sử dụng MS PROJECT 2000

  Microsoft Project (MSP hoặc WinProj) là một phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc.

   44 p cdxd2 29/10/2013 313 3

 • Kỹ năng thương lượng và đàm phán hợp đồng

  Kỹ năng thương lượng và đàm phán hợp đồng

  Thương lượng là một quá trình giao tiếp trong đó người ta muốn điều hòa lợi ích giữa hai bên thông qua thảo luận mà đi tới ý kiến thống nhất. Tình huống diễn ra thương lượng: giữa hai bên vừa có lợi ích chung nhưng lại có những lợi ích đối lập nhau.

   8 p cdxd2 29/10/2013 264 2

 • Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

  ghị định này quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây viết tắt là hợp đồng xây dựng) thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

   144 p cdxd2 29/10/2013 249 2

 • Tài chính dự án trong MS Project 2010

  Tài chính dự án trong MS Project 2010

  Với mong muốn kết nối và chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm sử dụng phần mềm Microsoft Project 2010 trong việc lập và quản lý tiến độ dự án nói chung, tiến độ dự án xây dựng nói riêng.

   31 p cdxd2 29/10/2013 256 3

 • Hướng dẫn sử dụng MS Project

  Hướng dẫn sử dụng MS Project

  Tạo ra các kế hoạch cho dự án · +/ Xác định được thời gian phải hoàn thành · +/ Lập tiến độ thích hợp với các nhiệm vụ cần phải thực hiện · +/ Phân bổ nguồn lực và chi phí cho các công tác · +/ Cho phép điều chỉnh kế hoạch phù hợp với các ràng buộc về thời gian và chi phí tài nguyên giới hạn · +/ Xem...

   90 p cdxd2 29/10/2013 285 6