Bộ sưu tập kỹ thuật hạ tầng đô thị

bao gồm các khối kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về kiến thức chung về quy hoạch và thiết kế mạng lưới tất cả các ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị: chuẩn bị kỹ thuật đất, mạng lưới giao thông, mạng lưới cấp điện – thông tin và mạng lưới cấp nước, những vai trò và mối quan hệ tương tác của các công tác kỹ thuật hạ tầng đối với quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, các nguyên tắc thiết kế các loại mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, .v.v.