Bộ sưu tập Hạ tầng đô thị

Bộ sưu tập Hạ tầng đô thị sẽ giới thiệu tới các bạn những tài liệu, bài giảng, giáo trình hay về: Các công tác thiết kế, thi công các công trình, thiết bị kĩ thuật của đô thị - các hệ thống giao thông đô thị, cung cấp nước sinh hoạt, thoát nước mặt, thoát nước bẩn, cung cấp điện, đường dây thông tin, cung cấp hơi đốt, xử lí phân, rác,... Hy vọng bộ sưu tập sẽ hỗ trợ các bạn tìm tài liệu theo cùng chủ đề nhanh chóng và thuận tiện.