• Lối sống công nhân trong doanh nghiệp

  Lối sống công nhân trong doanh nghiệp

  Bài viết Lối sống công nhân trong doanh nghiệp trình bày lối sống gắn liền với phương thức sản xuất xã hội, với chế độ chính trị xã hội, với các quan điểm triết học, đạo đức xã hội. Cơ cấu của lối sống bao gồm một số lĩnh vực như: lao động; Phúc lợi, tiêu dùng, sinh hoạt hằng ngày; Sức khỏe của nhân dân; Giáo dục và văn hóa; Hoạt...

   5 p cdxd2 11/07/2018 5 0

 • Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm

  Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm

  Bài viết hướng đến việc phát triển một mô hình khái niệm, có thể được sử dụng như một “cẩm nang” cho việc đo lường và thực thi các giải pháp SCQM cũng như tạo ra những tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nghiên cứu thực nghiệm/ ứng dụng.

   11 p cdxd2 11/07/2018 7 0

 • Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

  Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

  Bài viết Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay trình bày một số hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết của vấn đề nâng cao chất lượng lao động và việc làm ở nước ta hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdxd2 11/07/2018 6 0

 • Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày phân tích thực trạng của các DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam hiện nay, thảo luận về những cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đem lại, đề cập một số các giải pháp để tạo điều kiện thúc đẩy các DNNVV do...

   6 p cdxd2 11/07/2018 6 0

 • Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật cho vữa mạch mỏng xây tường bê tông khí chưng áp

  Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật cho vữa mạch mỏng xây tường bê tông khí chưng áp

  Bài viết Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật cho vữa mạch mỏng xây tường bê tông khí chưng áp trình bày tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm này vẫn chưa được ban hành gây lúng túng cho các đơn vị sản xuất, thi công và giám sát. Trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài và căn cứ thực tế xây dựng ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cdxd2 11/07/2018 8 0

 • Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu trong trường hợp thiếu số liệu quan sát, đo đạc

  Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu trong trường hợp thiếu số liệu quan sát, đo đạc

  Bài viết Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu trong trường hợp thiếu số liệu quan sát, đo đạc trình bày: Chẩn đoán kỹ thuật công trình hiện hữu (nghĩa là đánh giá công trình đã xây dựng, công trình đang khai thác) thì vấn đề đủ hay thiếu số liệu là rất quan trọng vì người ta phải căn cứ vào số liệu đo đạc, quan sát, thực nghiệm để...

   10 p cdxd2 11/07/2018 5 0

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam

  Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam

  Bài viết Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay sẵn có ở Việt Nam trình bày: Những kết quả nghiên cứu ban đầu về việc sử dụng tổ hợp phụ gia khoáng silica fume và tro bay để thay thế một phần xi măng trong chế tạo bê tông chất lượng siêu cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử...

   9 p cdxd2 11/07/2018 2 0

 • Đánh giá chất lượng các hệ sơn phủ chống ăn mòn kết cấu thép vùng biển Việt Nam

  Đánh giá chất lượng các hệ sơn phủ chống ăn mòn kết cấu thép vùng biển Việt Nam

  Bài viết Đánh giá chất lượng các hệ sơn phủ chống ăn mòn kết cấu thép vùng biển Việt Nam trình bày: Công trình xây dựng ngoài khơi và ven biển được xây dựng nhằm phục vụ cho mục tiêu của Quốc gia là phát triển mạnh kinh tế biển, trong số đó các công trình bằng kết cấu thép chiếm tỷ lệ lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdxd2 11/07/2018 5 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn Epoxy giàu kẽm - Polyurethane

  Nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn Epoxy giàu kẽm - Polyurethane

  Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn Epoxy giàu kẽm - Polyurethane trình bày: Giới thiệu kết quả nghiên cứu ảnh hưởng chiều dày màng sơn khô đến tính năng chống ăn mòn kết cấu thép của hệ sơn epoxy giàu kẽm - polyurethane theo phương pháp quy hoạch thực nghiệm,... Mời các bạn...

   6 p cdxd2 11/07/2018 3 0

 • Ảnh hưởng của cường độ bê tông và loại sợi thép đến hiệu quả sử dụng sợi thép trong bê tông cốt sợi thép

  Ảnh hưởng của cường độ bê tông và loại sợi thép đến hiệu quả sử dụng sợi thép trong bê tông cốt sợi thép

  Bài viết Ảnh hưởng của cường độ bê tông và loại sợi thép đến hiệu quả sử dụng sợi thép trong bê tông cốt sợi thép trình bày: Ảnh hưởng cường độ của bê tông gốc (bê tông không sợi) và loại sợi (tỷ lệ hướng sợi) đến cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông là rất lớn, giới thiệu ảnh hưởng của cường độ bê tông và loại sợi...

   6 p cdxd2 11/07/2018 4 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm gia cường kháng chấn cho cột bê tông cốt thép sử dụng cốt sợi thép vô định hình

  Nghiên cứu thực nghiệm gia cường kháng chấn cho cột bê tông cốt thép sử dụng cốt sợi thép vô định hình

  Bài viết Nghiên cứu thực nghiệm gia cường kháng chấn cho cột bê tông cốt thép sử dụng cốt sợi thép vô định hình trình bày: Phương pháp gia cường cột bê tông cốt thép trong các công trình cũ không có các chi tiết kháng chất sử dụng bê tông cốt sợi thép vô định hình, mẫu tiêu chuẩn được thiết kế để phá hoại theo dạng cắt-uốn khi chịu tác...

   8 p cdxd2 11/07/2018 5 0

 • Đánh giá khả năng ứng dụng cọc đất xi măng trong thiết kế móng công trình trên nền đất yếu

  Đánh giá khả năng ứng dụng cọc đất xi măng trong thiết kế móng công trình trên nền đất yếu

  Bài báo sử dụng phần mềm Plaxis đánh giá sức chịu tải của nhóm cọc đất ximăng trong nền đất yếu có bề dày lớn, sự phân bố ứng suất, chuyển vị của các phân tố đất trong khối cọc, xác định độ lún của đất nền. Trên cơ sở đó, luận chứng cho tính hiệu quả của việc áp dụng cọc đất ximăng trong xây dựng các công trình có tải trọng...

   9 p cdxd2 11/07/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số