• Bài giảng : Quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng

  Bài giảng : Quản lý rủi ro ngoại hối trong ngân hàng

  Rủi ro do lãi suất thay đổi cũng giống như phần quản trị rủi ro lãi suất mà chúng ta đã nghiên cứu ở các phần trước, chỉ khác ở đây là do thay đổi lãi suất trên đồng ngoại tệ, vì vậy nhóm sẽ tập trung nghiên cứu và trình bày quản trị rủi ro ngoại hối do biến động tỷ giá.

   20 p cdxd2 03/10/2012 100 1

 • Bàn thêm về lãi suất chiết khấu

  Bàn thêm về lãi suất chiết khấu

  tiền ròng kỳ vọng được tạo ra bởi doanh nghiệp trong tương lai ở thời điểm t, k chính là lãi suất chiết khấu được sử dụng để chiết khấu các dòng tiền ròng về thời điểm định giá t 0 . Chính vì vậy, để xác định chính xác P – giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm định giá thì việc sử dụng (xác định) chính...

   13 p cdxd2 03/10/2012 96 1

 • HIỂU THÊM VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  HIỂU THÊM VỀ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  “Đã có khái niệm dòng tiền lại còn xuất hiện khái niệm dòng tiền tài chính, đôi khi còn dòng tiền tự do. Vậy những khái niệm này được hiểu như thế nào? Bạn chỉ hiểu được khi bạn biêt thế nào là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và những khái niệm phái sinh”. Phạm LongCó thể khẳng định rằng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ...

   11 p cdxd2 03/10/2012 46 1

 • Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là "tiền lưu thông". Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền xu) do Nhà nước (ngân...

   54 p cdxd2 03/10/2012 99 1

 • Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt

  Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh - Việt

  Việc cập nhật thuật ngữ tiếng Anh trong các lĩnh vực chuyên dụng tài chính, ngân hàng, thương mại đang là mối quan tâm của các sinh viên chuyên ngành kinh tế, cán bộ ngoại thương, các nhà hoạt động doanh nghiệp hiện nay. Hơn nữa trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, trước mắt là quá trình hội nhập kinh tế khu vực ASEAN và trong tương lai gần là...

   699 p cdxd2 03/10/2012 51 2

 • Các Ngân hàng trung gian

  Các Ngân hàng trung gian

  TGTC là các tổ chức có khả năng dẫn truyền các QCV từ các chủ thể có thặng dư vốn sang các chủ thể thiếu hụt vốn, TS chủ yếu là TSTC NHTG là TGTC mà hoạt động thường xuyên là nhận TG, sử dụng số tiền đó để cho vay, d?u tu và cung ứng các dịch vụ thanh toán

   20 p cdxd2 03/10/2012 43 1

 • Tổng quan thị trường tài chính

  Tổng quan thị trường tài chính

  Vai trò: Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế Tạo môi trường thuận lợi để dung hòa các lợi ích kinh tế của các chủ thể kinh tế khác trên thị trường Kích thích tính hiệu quả của các doanh nghiệp Tạo đ/kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính

   28 p cdxd2 03/10/2012 78 1

 • Tiền tệ ngân hàng

  Tiền tệ ngân hàng

  Hạn chế của thanh toán bằng SEC: Cần thời gian để chuyển Sec từ nơi này đến nơi khác, thời gian cần thiết để có thể sử dụng SD trên TK thanh toán cho Sec làm tăng chi phí về thời gian chờ đợi Các chi phí dành cho việc xử lý các chứng từ thanh toán cũng gây nên sự tốn kém đáng kể cho XH

   17 p cdxd2 03/10/2012 40 1

 • Tài liệu Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại

  Tài liệu Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại

  Khái niệm Tín dụng ngân hàng là mối quan hệ vay mượn được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật dựa trên nguyên tắc có hoàn trả. Trong quan hệ này, bên cho vay (ngân hàng) chỉ nhượng lại quyền sử dụng vốn cho bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp) trong một thời gian nhất định và bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho bên...

   74 p cdxd2 03/10/2012 73 1

 • Tài liệu Bài tập kế toán ngân hàng

  Tài liệu Bài tập kế toán ngân hàng

  BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG VÍ DỤ : Trường hợp 1 :Lãi trả sau. Mặc định chạy lãi cuối kỳ. 1. Ngày 1/8/200X, khách hàng đến rút gốc và lãi.  Khi phát hành 1/5 Nợ TK 1011 : 50 Có TK 4232/kh A/3t lãi trước : 50  Hàng tháng (1/6, 1/7, 1/8) o Lãi hàng tháng : 0,9% x 50 = 0,45 Nợ TK 801 Có TK 491 : 0.45 : 0,45 (3 tháng mỗi tháng hạch toán lãi 1lần)  Khi tất toán tài...

   22 p cdxd2 03/10/2012 92 3

 • Chương 2: Thị trường tiền tệ

  Chương 2: Thị trường tiền tệ

  Là bộ phận của TCTT , ở đó diễn ra việc trao đổi các công cục ngắn hạn. Cũng có thể hiểu TCTT là nới chuyển giao các khoản vốn ngắn hạn để thỏa mãn nhu cầu thanh khoản và đầu tư ngắn hạn. Nhu cầu phát sinh các giao dịch trên TTTC là do chủ yếu sự không ăn khớp giữa các nhu cầu chi tiêu thực tế và số tiền dự kiến chi tiêu của chủ thể...

   89 p cdxd2 03/10/2012 41 1

 • ĐỊNH GIÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIETBANK

  ĐỊNH GIÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIETBANK

  Suất chiết khấu cho dòng tiền vốn cổ đông - re Hệ số Beta của Vietinbank = 1.1885 (Trung bình hệ số rủi ro cùng ngành ngân hàng – cùng hệ số với ACB hoặc STB) Lợi suất phi rủi ro = 11% (Dữ liệu của trái phiếu chính phủ hoặc lãi suất tiết kiệm VCB trước ngày 05/12/2008) Do tôi xin báo cáo tài chính Quí 3/2008, mà bên đó không cho xem nên dự báo không...

   8 p cdxd2 03/10/2012 73 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số