• Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án

  Quản lý, kiểm soát việc thực hiện dự án

  Thu thập và đánh giá hiện trạng Tổ chức họp Quản lý cấu hình Kiểm soát thay đổi Quản lý chất lượng Quản lý rủi ro Lập lại kế hoạch Dùng mọi phương sách để xác định xem các công việc (nói riêng) và toàn bộ dự án (nói chung) hiện nay đang tiến triển thế nào.

   67 p cdxd2 03/10/2012 41 1

 • Bài 3: Lập kế hoạch dự án

  Bài 3: Lập kế hoạch dự án

  Bảng công việc Ước lượng Kiểm soát rủi ro Lập tiến độ thực hiện Phương pháp lập lịch biểu Phân bố lực lượng, tài nguyên Tính chi phí. WBS (Work Breakdown structure) là m t danộ h sách chi tiết những gì cần làm để hoàn thành một dự án. Nếu làm WBS tốt, sẽ xác định chính xác các bước để hoàn thành dự án. Tham gia xây dựng WBS:...

   88 p cdxd2 03/10/2012 54 1

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật xây dựng

  Giáo trình " Vẽ kỷ thuật xây dựng" này được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập môn Vẽ kỷ thuật trong các trường Trung học kỷ thuật và Dạy nghề xây dựng. Các trường thuộc loại hình này sẽ đào tạo ra những cán bộ kỷ thuật hoặc công nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Để học tốt các môn học Vẽ Kỹ thuật việc làm các...

   181 p cdxd2 28/08/2012 111 13

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng

  Giáo trình Vật liệu xây dựng

  Trong các dự án đầu tư xây dựng, xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, song trong thực tế, đó là sự kết hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng; giám sát bởi kỹ sư tư vấn giám sát cùng với kỹ sư xây dựng...

   190 p cdxd2 28/08/2012 67 1

 • Giáo án Vật liệu xây dựng

  Giáo án Vật liệu xây dựng

  Nội dung trình bày: Các tính chất vật lý chủ yếu của vật liệu xây dựng: Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích ở trạng thái hoàn toàn đặc (không có lỗ rỗng) sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105oC ÷ 110oC đến khối lượng không đổi.

   138 p cdxd2 28/08/2012 53 1

 • Giáo án vật liệu xây dựng

  Giáo án vật liệu xây dựng

  Tài liệu tham khảo giáo trình vật liệu xây dựng. Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc (không có lỗ rỗng) sau khi được sấy khô ở nhiệt độ 105C : 110C đến khối lương không đổi. Tùy theo từng loại vật liệu mà có những phương pháp xác định khác nhau.

   138 p cdxd2 28/08/2012 63 3

 • Bài giảng về vật liệu xây dựng

  Bài giảng về vật liệu xây dựng

  Vữa xây dựng là một hỗn hợp gồm cốt liệu, chất kết dính và nước được chọn theo một tỉ lệ nhất định theo định mức rồi trộn với nhau thật đều. Cốt liệu để chế tạo vữa thông thường là cát đen, cát vàng… Chất kết dính để chế tạo vữa là xi măng, thạch cao, vôi…

   73 p cdxd2 28/08/2012 63 1

 • Giáo trình vật liệu xây dựng

  Giáo trình vật liệu xây dựng

  Vữa xây dựng là một hỗn hợp gồm cốt liệu, chất kết dính và nước được chọn theo một tỉ lệ nhất định theo định mức rồi trộn với nhau thật đều. Cốt liệu để chế tạo vữa thông thường là cát đen, cát vàng… Chất kết dính để chế tạo vữa là xi măng, thạch cao, vôi…

   138 p cdxd2 28/08/2012 52 2

 • Giáo trình vật liệu xây dựng

  Giáo trình vật liệu xây dựng

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành xây dựng - Giáo trình vật liệu xây dựng. Khối lượng riêng của vật chất là một đặc tính về mật độ của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật.

   138 p cdxd2 28/08/2012 51 4

 • Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng

  Giám sát chất lượng vật liệu xây dựng

  Căn cứ để giám sát : Yêu cầu của thiết kế. Các yêu cầu chính về vật liệu th−ờng đ−ợc thể hiện trực tiếp trên bản vẽ nhử : bê tông C30 MPa, cốt thép CII Ra ≥ 300 N/mm2 ...), Các yêu cầu khác : được chỉ dẫn tuân thủ theo một số tiêu chuẩn quy phạm hoặc tμi liệukỹthuậtbiênsoạn riêng.

   56 p cdxd2 28/08/2012 56 5

 • BÀI GIẢNG: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  BÀI GIẢNG: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành kỹ thuật công trình - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Tài liệu tham khảo về Giáo án vật liệu xây dựng.Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu ở trạng thái...

   84 p cdxd2 28/08/2012 86 2

 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng

  Thí nghiệm vật liệu xây dựng

  Làm quen với phương pháp và thao tác thí nghiệm xác định hai chỉ tiêu vật lý cơ bản ( khối lượng riêng và khối lượng thể tích ) của các vật liệu: ximăng, cát, đá, gạch đất sét nung. Xác định khối lượng riêng và khối lượng thể tích của một số loại vật liệu l để ta có thể đưa vào các ứng dụng như: tính toán dự trù vật liệu cho công...

   51 p cdxd2 28/08/2012 47 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số