• Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 7 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 7: Thiết lập chiến lược bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận swot trong bán hàng, các chiến lược bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 11 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 11 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 11: Kiểm tra, đánh giá trong bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tiêu chuẩn đánh giá, quản trị các kết quả đánh giá, phương pháp điều chỉnh sau khi đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Mục tiêu chương 3 giúp các bạn nhận diện các yếu tố của môi trường vĩ mô tác động đến tổ chức, các yêu tố của môi trường vi mô (năm lực lượng cạnh tranh của M. Porter), các chiến lược kinh doanh quốc tế trong môi trường toàn cầu.

   19 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm hoạch định, các bước hoạch định, tiến trình hoạch định chiến lược, các chiến lược cấp công ty, các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, các chiến lược cấp chức năng.

   37 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 do TS. Đoàn Gia Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm cấu trúc tổ chức, vai trò của cấu trúc tổ chức, các khía cạnh phản ánh của cấu trúc tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Quyết định là gì, các loại quyết định và vấn đề, ba mô hình ra quyết định, các phương pháp ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 1 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Mục tiêu chương 1 Quản trị và nhà quản trị giúp các bạn nắm được định nghĩa quản trị, định nghĩa nhà quản trị, các chức năng của nhà quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, các năng lực quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 2 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Chương 2 trình bày về "Sự phát triển của tư tưởng quản trị". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quản trị quan liêu, đặc điểm quản trị quan liêu, quản trị khoa học, đặc điểm quản trị khoa học, đặc điểm quản trị hành chính, đặc điểm quan điểm hành vi,...

   26 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 7 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Chương 7 trình bày về "Động cơ thúc đẩy". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Những đặc điểm của động cơ làm việc, mô hình của động cơ làm việc, những hướng dẫn cho các nhà quản trị,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 8 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Chương 8 giúp người học hiểu về "Lãnh đạo". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về lãnh đạo, lý thuyết về đặc điểm của nhà lãnh đạo, lý thuyết về hành vi lãnh đạo, giải thích cách tiếp cận lãnh đạo theo tình huống.

   25 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Bài giảng Quản trị học: Chương 9 - TS. Đoàn Gia Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm kiểm tra, mô hình lợi ích- chi phí của kiểm tra, các kiểu kiểm tra, cơ sở của công tác kiểm tra, mô hình kiểm tra hiệu chỉnh, các phương pháp kiểm tra căn bản trong tổ chức.

   21 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật cho vữa mạch mỏng xây tường bê tông khí chưng áp

  Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật cho vữa mạch mỏng xây tường bê tông khí chưng áp

  Bài viết Xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật cho vữa mạch mỏng xây tường bê tông khí chưng áp trình bày tiêu chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm này vẫn chưa được ban hành gây lúng túng cho các đơn vị sản xuất, thi công và giám sát. Trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài và căn cứ thực tế xây dựng ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p cdxd2 11/07/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số