• Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản - ĐH Nông Nghiệp Hà Nội

  Bài giảng Hệ thống thông tin bất động sản - ĐH Nông Nghiệp Hà Nội

  Bài giảng nhằm cung cấp các kiến thức cần thiết và phương pháp phân tích toàn diện các yêu cầu đối với một hệ thống thông tin bất động sản cụ thể, sau đó tiến hành xây dựng hệ thống mới, hiện đại. Hệ thống được xây dựng phải đảm bảo tính thích hợp với hiện trạng của cơ sở, các qui tắc, thủ tục quản lý hiện hành và các yêu...

   73 p cdxd2 20/11/2018 8 0

 • Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

  Đọc bản đồ và bản vẽ xây dựng phục vụ công tác đánh giá bất động sản

  Bài giảng với mục tiêu giúp các bạn biết vai trò và ý nghĩa của việc lấy thông tin từ bản vẽ nhà và bản đồ trong định giá bất động sản, đọc được thông tin trên bản vẽ nhà, làm quen thông tin bản đồ địa chính kết hợp với các bản đồ khác.

   197 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Chuyên đề Thẩm định giá bất động sản

  Chuyên đề Thẩm định giá bất động sản

  Chuyên đề Thẩm định giá bất động sản trình bày kiến thức về định giá bất động sản, quy trình và phương pháp thẩm định giá bất động sản, các phương pháp thẩm định giá, chứng từ thẩm định giá,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p cdxd2 20/11/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 6 với mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết về đo lường sản lượng quốc gia. Qua nội dung bài giảng, người học nắm được các kiến thức tổng quát mục tiêu và các công cụ điều tiết vĩ mô, một số khái niệm cơ bản và chỉ tiêu đo lường tổng sản lượng quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cdxd2 20/11/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 2 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 2 - ThS.Trương Thị Hòa

  Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường trong Bài giảng Kinh tế học đại cương trình bày khái niệm cung, cầu và giá trị thị trường; các yếu tố làm thay đổi đường cầu, đường cung; độ co dãn của cầu, cung,... Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p cdxd2 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 5 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 5 - ThS.Trương Thị Hòa

  Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và thị trường độc quyền hoàn hảo trong bài giảng Kinh tế học đại cương trình bày đặc điểm của thị trường, đặc điểm doanh nghiệp trong thị trường và hành vi của doanh nghiệp trong ngắn hạn của 2 loại thị trường: Thị trường độc quyền hoàn hảo và thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Mời các bạn...

   24 p cdxd2 20/11/2018 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích giúp người học nắm được khái quát chung về kinh tế học đại cương. Nội dung bài giảng trình bày: Lợi ích của kinh tế học, khái niệm kinh tế học và ba câu hỏi cơ bản, đường giới hạn khả năng sản xuất vài chi phí cơ hội, phân loại kinh tế học và các mô hình kinh...

   16 p cdxd2 20/11/2018 9 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 3 giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Nội dung bài giảng trình bày: Hữu dụng (Lợi ích), cân bằng tiêu dùng: Đường bàng quan (Đường đẳng ích), đường ngân sách và cân bằng tiêu dùng (I nhất định, TU max). Để nắm rõ các kiến thức chương này...

   18 p cdxd2 20/11/2018 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 - ThS.Trương Thị Hòa

  Bài giảng Kinh tế học đại cương: Chương 4 giới thiệu người học lý thuyết về sản xuất và chi phí sản xuất. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về lý thuyết sản xuất: khái niệm, phối hợp đầu vào tối ưu; phân tích chi phí sản xuất: Các dạng chi phí tổng, các dạng chi phí đơn vị và mức sản lượng tối ưu. Mời các bạn cùng...

   28 p cdxd2 20/11/2018 6 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 3 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 3: Thu thập dữ liệu và thông tin nghiên cứu" bao gồm các nội dung: Khái niệm, mục đích thu thập thông tin, quá trình thu thập thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p cdxd2 20/11/2018 5 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 2 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc của nghiên cứu, giai đoạn kế hoạch NC, giai đoạn thực hiện NC, xây dựng đề cương nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p cdxd2 20/11/2018 7 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 1: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những một số khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học, nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p cdxd2 20/11/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số