• Lối sống công nhân trong doanh nghiệp

  Lối sống công nhân trong doanh nghiệp

  Bài viết Lối sống công nhân trong doanh nghiệp trình bày lối sống gắn liền với phương thức sản xuất xã hội, với chế độ chính trị xã hội, với các quan điểm triết học, đạo đức xã hội. Cơ cấu của lối sống bao gồm một số lĩnh vực như: lao động; Phúc lợi, tiêu dùng, sinh hoạt hằng ngày; Sức khỏe của nhân dân; Giáo dục và văn hóa; Hoạt...

   5 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm

  Quản lý chất lượng chuỗi cung ứng: một mô hình khái niệm

  Bài viết hướng đến việc phát triển một mô hình khái niệm, có thể được sử dụng như một “cẩm nang” cho việc đo lường và thực thi các giải pháp SCQM cũng như tạo ra những tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nghiên cứu thực nghiệm/ ứng dụng.

   11 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

  Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay

  Bài viết Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay trình bày một số hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh sự cần thiết của vấn đề nâng cao chất lượng lao động và việc làm ở nước ta hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày phân tích thực trạng của các DNNVV do phụ nữ làm chủ ở Việt Nam hiện nay, thảo luận về những cơ hội và thách thức do cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đem lại, đề cập một số các giải pháp để tạo điều kiện thúc đẩy các DNNVV do...

   6 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 10 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 10: Chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trƣng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, kỹ năng thuyết phục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 8 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 8: Lập kế hoạch bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo, lập mục tiêu, lập chính sách, dự trù ngân sách xây dựng, tổ chức lực lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 1 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 1: Phân tích môi trường bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận diện đối thủ cạnh tranh, nhận diện đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, phân tích nhu cầu thị trường và nhu cầu sản phẩm thay thế, phân tích các yếu tố ảnh hưởng khác, phân tích môi trường nội bộ, xây dựng ma trận hình ảnh cạnh...

   28 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 3: Phân tích sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm sản phẩm, các cấp độ của sản phẩm, phân loại sản phẩm, các thành phần cấu thành nên sản phẩm, ma trận danh mục kinh doanh BCG. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 5: Phân tích lực lượng bán hàng cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu & ý nghĩa, phân tích lực lượng bán hàng, các lực lượng hỗ trợ khác, xây dựng lực lượng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 6: Phân tích kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu & ý nghĩa phân tích kênh phân phối, định nghĩa & chức năng, cấu trúc kênh phân phối, xây dựng kênh phân phối, quản lý kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p cdxd2 11/07/2018 0 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 4: Phân tích khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục tiêu, ý nghĩa của việc phân tích khách hàng; hành vi khách hàng trong việc mua hàng; hành vi khách hàng trong việc mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p cdxd2 11/07/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 9 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 9 - Nguyễn Khánh Trung

  Bài giảng "Quản trị bán hàng - Chương 10: Triển khai bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân bổ chỉ tiêu bán hàng, tuyển dụng lực lượng bán hàng, đào tạo lực lượng bán hàng, chính sách chăm sóc nhân viên của doanh nghiệp, phối hợp hành động cùng các phòng ban khác trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p cdxd2 11/07/2018 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số